29. Omgevingsrecht

PO punt(en): 26

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Statistieken

26

PO Punten

26

Aantal webinars

343

Aantal besproken uitspraken

9

Aantal spreker(s)

Load more

On demand resultaten:

april 2021

Onderwerpen: Verplichting tot kostenverhaal | Overzicht uitspraken: Géén verplicht kostenverhaal.... bekijk meer..

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Verplichting tot kostenverhaal | Overzicht uitspraken: Géén verplicht kostenverhaal.... bekijk meer..

PO punt(en): 1

april 2021

Onderwerpen: Inbrengwaarden | Overzicht uitspraken: Inbrengwaarden | Kostensoortenlijst. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Inbrengwaarden | Overzicht uitspraken: Inbrengwaarden | Kostensoortenlijst. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Nadeelcompensatie | competentieverdeling | schadeoorzaken | schade | vergoedbaarheid

mr. Eelco de Jong - advocaat Zypp Advocaten

april 2021

april 2021

Onderwerpen: Bevoegdheidsverdeling | Schadeoorzaken | Schade. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Bevoegdheidsverdeling | Schadeoorzaken | Schade. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Nadeelcompensatie onder de omgevingswet

mr. Eelco de Jong - advocaat Zypp Advocaten

april 2021

april 2021

Onderwerpen: Nadeelcompensatie | Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet.

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Nadeelcompensatie | Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet.

PO punt(en): 1

Bestuursrechtelijke handhaving | deel 1

mr. dr. Oswald Jansen - advocaat Resolución B.V., specialist bestuursrecht

mei 2021

mei 2021

Onderwerpen: Handhavingstoezicht | Overzicht uitspraken: Zwijgrecht, cautie en nemo tenetur -beginsel | Toezicht. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Handhavingstoezicht | Overzicht uitspraken: Zwijgrecht, cautie en nemo tenetur -beginsel | Toezicht. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Bestuursrechtelijke handhaving | deel 2

mr. dr. Oswald Jansen - advocaat Resolución B.V., specialist bestuursrecht

mei 2021

mei 2021

Onderwerpen: Last onder dwangsom | Awb -regeling | Overzicht uitspraken: Begunstigingstermijn. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Last onder dwangsom | Awb -regeling | Overzicht uitspraken: Begunstigingstermijn. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Actualiteiten gebiedsbeschermingsrecht en stikstofdepositie | deel 1

mr. dr. Ralph Frins - docent Radboud Universiteit

mei 2021

mei 2021

Onderwerpen: Spoedwet aanpak stikstof | Overzicht uitspraken: Nuancering lijn jurisprudentie | Overzicht.... bekijk meer..

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Spoedwet aanpak stikstof | Overzicht uitspraken: Nuancering lijn jurisprudentie | Overzicht.... bekijk meer..

PO punt(en): 1

Actualiteiten gebiedsbeschermingsrecht en stikstofdepositie | deel 2

mr. dr. Ralph Frins - docent Radboud Universiteit

mei 2021

mei 2021

Onderwerpen: Overzicht uitspraken: Inhoud vergunning | Overzicht uitspraken: Overdraagbaarheid vergunning.... bekijk meer..

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Overzicht uitspraken: Inhoud vergunning | Overzicht uitspraken: Overdraagbaarheid vergunning.... bekijk meer..

PO punt(en): 1

Inleiding omgevingsrecht | deel 1

mr. Mark West - advocaat Van der Feltz advocaten

juni 2021

juni 2021

Onderwerpen: Wabo | Bor | Vergunningsplichtige activiteiten. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Wabo | Bor | Vergunningsplichtige activiteiten. bekijk meer..

PO punt(en): 1

Inleiding omgevingsrecht | deel 2

mr. Mark West - advocaat Van der Feltz advocaten

juni 2021

juni 2021

Onderwerpen: Vergunningverlening | Overzicht uitspraken: Aanvulling toetsingskader planologische afwijking.... bekijk meer..

PO punt(en): 1

Onderwerpen: Vergunningverlening | Overzicht uitspraken: Aanvulling toetsingskader planologische afwijking.... bekijk meer..

PO punt(en): 1

Load more

Jurisprudentie