4

AVDR colleges onder professoren: Arbeidsrecht

Het jaar 2018 en de toekomst.
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving die aanleiding geven voor discussie.

Het arbeidsrecht is in 2018 in belangrijke mate bepaald door de Hoge Raad. De raad deed toonaangevende uitspraken over de vraag hoe de billijke vergoeding moet worden bepaald, wanneer recht bestaat op een transitievergoeding, maar introduceerde ook de partiële transitievergoeding. Ook buiten de Wwz verschenen belangrijke uitspraken: wanneer wordt een gewoonte een arbeidsvoorwaarde, die niet meer eenzijdig mag worden gewijzigd? En wanneer is sprake van acceptatie door de werknemer van zo'n wijziging? Al deze ontwikkelingen zullen worden besproken, als ook de gevolgen die zij voor de praktijk zullen hebben. Ook wordt stilgestaan bij wetswijzigingen die in 2019 zullen gaan plaatsvinden, zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

prof. mr. G.C. Boot

prof. mr. G.C. Boot

hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam

Onderwerpen

  • Hoe wordt een billijke vergoeding bepaald?
  • Wanneer is er sprake van een transitievergoeding?
  • Partiële transitievergoeding
  • Arbeidsvoorwaarde eenzijdig wijzigen?
  • Wet Arbeidsmarkt in Balans
PE punten
4
Kosten
EURO 125,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite