Cursussen & Webinars

dinsdag20maart2018
Kasteel Waardenburg
donderdag19april2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag29mei2018
Kasteel Waardenburg

Aanbestedingen leiden niet zelden tot juridische procedures. Afgewezen inschrijvers zijn teleurgesteld over het resultaat, en een gunningsvoornemen leidt soms tot meer vragen dan antwoorden.

20 maart 2018 starten we met een drie daagse, verkorte Leergang Aanbestedingsrecht. Op elke dag zullen twee aan elkaar verwante onderwerpen door specialisten worden behandeld.

Deze verkorte Leergang Aanbestedingsrecht staat voor een interactief programma waarbij van de cursisten wordt verwacht dat ze participeren in de dialoog die zal ontstaan tijdens de cursus. Onze insteek is dat u geen monoloog aanhoort en vervolgens weer naar huis gaat maar dat u actief een dialoog aangaat met de docent en/of met mede cursisten. U hoeft niet oplossingsgericht probleemstukken te beantwoorden maar kan wel over vraagstukken discussiëren, nadenken en meningen geven.

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag09november2017
1500
Eigen werkplek

Prof. mr. J.M. Hebly (hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Benthem Gratama Advocaten) zal tijdens het Actualiteitencollege Aanbestedingsrecht een aantal onderwerpen behandelen die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn: uitsluitingsgronden, duidelijk grensoverschrijdend belang, combinaties/onderaanneming, aanvulling inschrijving/herstel omissies, (wezenlijke) wijziging en rechtsbescherming. Besproken worden uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechter en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts uit de jaren 2016 en 2017.

 • Wezenlijke wijziging
 • Duidelijk grensoverschrijdend belang
 • Uitsluitingsgronden
 • Combinaties/onderaanneming
 • Aanvulling/Herstel omissie
 • Rechtsbescherming
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag09november2017
1200
Eigen werkplek

Mr. L.W.J.P.F. Einig (advocaat Boels Zanders Advocaten) zal tijdens het webinar de volgende onderwerpen behandelen.

Deel I Foutherstel
A: Herstel fouten in aanbestedingsdocumenten
B: Herstel fouten in inschrijvingen

Deel II Rechtsverwerking
A  Grossmann
B  Rechtsverwerking naar nationaal recht
C  Toepassing Grossmann/nationaal recht
D  Haagse leer versus Amsterdamse leer
E  Lijnen overige rechtbanken/hoven
F  Conclusies

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag07november2017
1200
Eigen werkplek

Mr. S.C. Brackmann (advocaat Brackmann Aanbestedingsspecialist) zal tijdens het webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • naleving algemene uitgangspunten
 • marktconsultatie
 • perceelsverdeling
 • past performance
 • onderaannemers/derden
 • wezenlijke wijziging
 • rectificatie
 • herstel van fouten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag23mei2017
0900
Eigen werkplek

 

Mr. M.J.J.M. Essers (advocaat Essers Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van aanbestedingsplicht.

 • Wie moet aanbesteden.
 • Wat dient worden aanbesteed.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15mei2017
1200
Eigen werkplek

Geachte deelnemer,

Dit webinar is verplaats, door omstandigheden bij onze regisseur. Excuses voor het ongemak.

Mr. A.C.M. Fischer-Braams (advocaat Maasdam Broers Fischer Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van de verschillende aanbestedingsprocedures.

 • Aanbesteden is geen must: overzicht van de mogelijkheden voor een overheid om te voorzien in behoeften/uitvoering overheidstaak
 • Juridisch kader bij keuze voor aanbesteden van opdrachten onder/boven Europese drempelwaarden
 • Welke aanbestedingsprocedures hadden we tot 1 juli 2016?
 • Welke aanbestedingsprocedures kwamen er per 1 juli 2016 bij?
 • Meer: duidelijkheid, flexibiliteit, mogelijkheden voor overleg met marktpartijen, toegang MKB
 • Minder: administratieve lasten (UEA, elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017)
 • Overige belangrijke wijzigingen vanaf 1 juli 2016 (o.m. perceelmaximering)
 • Selectie rechtspraak met praktijkvoorbeelden: enkele aanbestedingsprocedures en hun eigen(aardig)heden
 • Motivering keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure en toe te laten ondernemer(s)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag10mei2017
1200
Eigen werkplek

Mr. M. de Meij (advocaat van Doorne N.V.) zal het webinar overnemen van mr. Verberne. Tijdens dit webinar zal onderstaande jurisprudentie behandeld worden.

Jurisprudentie:

 • Rechtbank Noord-Holland, 12 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9920
 • Hoge Raad, 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9233 (KPN)
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 januari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:130
 • Rechtbank Noord-Holland, 17 februari 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:568
 • Gerechtshof Arnhem, 30 oktober 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY2248
 • Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 22 maart 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:1666
 • Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 21 maart 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:1623
 • HvJ EG, 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:93 (Grossmann)
 • Hoge Raad 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0467
 • Hof Amsterdam, 17 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN5585
 • Hof ‘s-Gravenhage 17 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ4365
 • Hof 's-Hertogenbosch, 1 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4943
 • Hof 's-Hertogenbosch, 17 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:479
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 31 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:122
 • Parket bij de Hoge Raad 31-05-2016 ECLI:NL:PHR:2016:487
 • Hoge Raad, 18 november 2016 ECLI:NL:HR:2016:2638
 • Rechtbank Den Haag, 9 januari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:289
 • HvJ EG, 19 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:351 (Pressetext)
 • CBb 28 december 2015, ECLI:NL:CBB:2015:408
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26oktober2016
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. J.M. Hebly (hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma) zal in korte tijd de actualteiten op het gebied van Aanbestedinsrecht behandelen.

 • Blaisse-Verkooyen/François/Verweij, De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (deel 1), TBR 2014/131
 • Terlien/Haverkort, Wijzigingen Aanbestedingswet 2016: highlights voor de bouwpraktijk, BR 2016/33
 • Ritsema van Eck, Implementatie Aanbestedingsrichtlijnen 3.0: te laat maar een goede zaak, NtEr juli 2016 nr. 5
 • Hebly, Marktconsultatie, belangenconflicten en (gebrek aan) toezicht [wordt gepubliceerd najaar 2016]
 • Advies 233, Commissie van Aanbestedingsexperts, 7 juni 2016
 • Chao, Via aanbestedingen op zoek naar innovatieve oplossingen: de concurrentiegerichte dialoog en het nieuwe innovatiepartnerschap, TA 2014(5) 254
 • Van Wijngaarden, Flexibele procedures in de nieuwe Aanbestedingswet, Tender Nieuwsbrief maart 2016
 • Piano, Termijnen Aanbestedingswet 2012, 1 juli 2016
 • Advies 234, Commissie van Aanbestedingsexperts, 13 mei 2016
 • HvJE 7 september 2016, C-549/14 Finn Frogne
 • Conclusie AG Keus, 31 mei 2016, ECLI:NL:PHR:2016:487
 • Conclusie AG Keus, 13 mei 2016, ECLI:NL:PHR:2016:368
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite