Cursussen & Webinars

donderdag03december2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03december2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag09december2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag09december2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15december2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15december2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22december2020
Kasteel Waardenburg

Het aanbestedingsrecht blijft volop in ontwikkeling, met name via de jurisprudentie. Ook in het afgelopen jaar is er weer veel interessante jurisprudentie verschenen. Daarnaast is de Gids Proportionaliteit herzien. In deze cursus worden deze actuele ontwikkelingen besproken. Na deze cursus bent u weer helemaal up-to-date.

Aan de hand van diverse onderwerpen bespreekt mr. Fimerius de relevante Europese en nationale jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarbij komen ook belangrijke adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts aan bod. De volgende onderwerpen worden in ieder geval besproken: toepassingsbereik aanbestedingsrecht, inbesteding, publiek-publieke samenwerking, uitsluitingsgronden, eisen in aanbestedingsdocumenten, rechtsbescherming. Ook wordt de herziening van de Gids Proportionaliteit per 1 juli 2020 besproken.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Patroonscursus

6 VAARDIGHEDEN
dinsdag09februari2021

Bent u patroon of wilt u dit binnenkort worden?
Naast adviezen over een duidelijke, effectieve communicatie ontvangt u in de patroonscursus tips and tricks hoe u uw advocaat-stagiaire succesvol kunt opleiden en begeleiden. U leert coachings- en begeleidingsvaardigheden, om uw advocaat-stagiaire (collega’s) aan te sturen en te motiveren.

In deze cursus leert u op praktische wijze hoe u aan deze uitdagende rol een juiste invulling kunt geven. In de vorm van rollenspellen gaat uzelf aan de slag met korte, afwisselende oefeningen.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14oktober2020
1415
Eigen werkplek

Dhr. mr. M. Essers van Clairfort Advocaten te Amsterdam zal in dit webinar ingaan op de communicatie voorafgaand en tijdens de aanbesteding en het belang hiervan. Aan de hand van de jurisprudentie zal onder meer worden ingegaan op de marktconsulatie, de aankondiging van de opdracht, het opnemen van eisen in de aanbestedingsstukken, communicatie met deelnemers aan de aanbesteding (informatiebijeenkomst(en), nota’s van inlichtingen, individuele informatie-uitwisseling) en het bij NvI doorvoeren van wijzigingen in het bestek.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14oktober2020
1300
Eigen werkplek

Dhr. mr. M. Essers van Clairfort Advocaten te Amsterdam zal in dit webinar ingaan op de communicatie voorafgaand en tijdens de aanbesteding en het belang hiervan. Aan de hand van de jurisprudentie zal onder meer worden ingegaan op de marktconsulatie, de aankondiging van de opdracht, het opnemen van eisen in de aanbestedingsstukken, communicatie met deelnemers aan de aanbesteding (informatiebijeenkomst(en), nota’s van inlichtingen, individuele informatie-uitwisseling) en het bij NvI doorvoeren van wijzigingen in het bestek.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14oktober2020
1115
Eigen werkplek

Dhr. mr. M. Essers en mevr. E. Haalebos van Clairfort Advocaten te Amsterdam zullen in dit webinar ingaan op de formulering technische aspecten contractvoorwaarden & bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. Er zal onder andere worden ingegaan op bijzondere uitvoeringsvoorwaarden, het doorwerken van duurzaamheidsaspecten in aanbestedingen, en maatschappelijk verantwoord inkopen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14oktober2020
1000
Eigen werkplek

Dhr. mr. M. Essers en mevr. mr. E. Haalebos van Clairfort Advocaten te Amsterdam zullen in dit webinar ingaan op de formulering technische aspecten contractvoorwaarden & bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. Er zal aan de hand van relevante jurisprudentie onder andere worden ingegaan op Geschiktheidseisen, Eisen/technische specificaties en het uitvragen van merken.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13oktober2020
1115
Eigen werkplek

Mr. G. Fimerius, advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten zal tijdens dit webinar met u de formulering en toepassing van gunningscriteria behandelen.

 • Gunningcriteria en proportionaliteit
 • Overige eisen aan gunningcriteria
 • Relatieve en absolute beoordeling
 • Strategische en manipulatieve inschrijving
 • Interview/presentatie als gunningcriterium
 • Loting als gunningcriterium
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13oktober2020
1000
Eigen werkplek

Mr. G. Fimerius, advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten zal tijdens dit webinar met u de formulering en toepassing van gunningscriteria behandelen.

 • Inleiding
 • Onderscheid tussen gunningcriteria en geschiktheidseisen
 • Onderscheid tussen gunningcriteria en uitvoeringsvoorwaarden
 • Wettelijk kader
 • Gunningcriteria en het transparantiebeginsel  
 • Gunningcriteria en het gelijkheidsbeginsel
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07oktober2020
1415
Eigen werkplek

Alles wat te maken heeft met de toelating van marktpartijen tot een aanbesteding. Een overzicht en de plaats in het aanbestedingsrecht van  criteria die zien op de persoon en/of het bedrijf van de gegadigde en inschrijver.

Hoe formuleer ik als aanbesteder proportionele eisen en criteria en hoe hanteer ik ze? Waarmee moet ik als marktpartij rekening houden?

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07oktober2020
1300
Eigen werkplek

Alles wat te maken heeft met de toelating van marktpartijen tot een aanbesteding. Een overzicht en de plaats in het aanbestedingsrecht van  criteria die zien op de persoon en/of het bedrijf van de gegadigde en inschrijver.

Hoe formuleer ik als aanbesteder proportionele eisen en criteria en hoe hanteer ik ze? Waarmee moet ik als marktpartij rekening houden?

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07oktober2020
1115
Eigen werkplek

De plaats van de verschillende soorten aanbestedingsprocedures in het aanbestedingsrecht, hun karakter en hun nut.

 

Hoe kiest een aanbesteder voor een geschikte procedure en waarmee moet een marktpartij rekening houden?

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07oktober2020
1000
Eigen werkplek

De plaats van de verschillende soorten aanbestedingsprocedures in het aanbestedingsrecht, hun karakter en hun nut.

 

Hoe kiest een aanbesteder voor een geschikte procedure en waarmee moet een marktpartij rekening houden?

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01oktober2020
1415
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. A. Stellingwerff Beintema de volgende onderwerpen behandelen:

 • Raamovereenkomst
 • Berekening waarde
 • Percelen
 • Opdrachten onder de drempelwaarde
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01oktober2020
1300
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. A. Stellingwerff Beintema de volgende onderwerpen behandelen:

 • Begrip overheidsopdracht
 • Subsidie
 • Concessie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01oktober2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. S.C. Brackmann dieper ingaan op jurisprudentie en actualiteiten met betrekking tot publiek - publieke samenwerking.

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01oktober2020
1000
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. S.C. Brackmann voornamelijk het juridisch kader behandelen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wie moet aanbesteden?
  • Aanbestedende dienst / publiekrechtelijke instelling / speciale sectorbedrijf / gesubsidieerde opdrachten
 • Make or Buy or Ally
 • Juridisch kader “Ally” -> Publiek-Publieke Samenwerking
 • De alleenrecht uitzondering uit art. 2.24 Aw/uitsluitend recht
 • Art. 2.24a – 2.24c Aw
 • Inbesteding / uitbesteding
 • Verticale samenwerking (quasi-inbesteding)
 • Horizontale vs verticale publiek-publieke samenwerking
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag23april2020
1630
Eigen werkplek

Behandeling van praktische vragen als: Kan er nog wel een kort geding aanhangig gemaakt worden na afloop van een aanbesteding? En: Mag een aanbesteed contract worden gewijzigd vanwege de coronacrisis?

 • Aanbesteden in de coronacrisis
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03maart2020
1115
Eigen werkplek

Mr. P.J.M. van Limpt, advocaat-partner Born Legal zal tijdens dit webinar met u de Rechtsbescherming behandelen.

 • Nationale rechtsbescherming
  - Voeging / tussenkomst
  - Vorderingen
  - Tardief verweer / Grossmann
  - Motiveringsplicht
  - Marginale vs. volle toetsing
 • Stand van de rechtsbescherming in NL
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03maart2020
1000
Eigen werkplek

Mr. P.J.M. van Limpt, advocaat-partner Born Legal zal tijdens dit webinar met u de Rechtsbescherming behandelen.

 • Europese rechtsbescherming
 • Nationale rechtsbescherming
  - Bodemprocedure/kort geding
  - Alcatel-termijn
  - Ingrijpen in een gesloten overeenkomst
  - Commissie van Aanbestedingsrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02maart2020
1415
Eigen werkplek

Mr. G. Fimerius, advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten zal tijdens dit webinar met u de Europese rechtspraak behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02maart2020
1300
Eigen werkplek

Mr. G. Fimerius, advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten zal tijdens dit webinar met u de Europese rechtspraak behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02maart2020
1115
Eigen werkplek

Mr. A. Stellingwerff Beintema, advocaat Maasdam Broers Fischer Advocaten zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van aanbestedingsrecht nationaal.

 • Proof of Concept / Acceptatietest
 • Reëel maximum tarief
 • Motivering gunningsbeslissing
 • Processuele aspecten
 • Actieagenda Beter Aanbesteden
 • Reiswijzer gebiedsontwikkeling
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02maart2020
1000
Eigen werkplek

Mr. A. Stellingwerff Beintema, advocaat Maasdam Broers Fischer Advocaten zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van aanbestedingsrecht nationaal.

 • Begrip 'publiekrechtelijke instelling'
 • Tijdig klagen - rechtsverwerking
 • Intrekken aanbesteding
 • Onderhandelingsprocedure
 • Herstel an een fout
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09december2019
1130
Eigen werkplek

Mr. J.W.A. Meesters (advocaat DLA Piper Nederland N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Geen rechtsverwerking
 • Arrest Meca – past performance
 • Arrest Delta – past performance
 • Uitsluiting inschrijver wegens integriteitsrisico's
 • Vorderingen in dagvaarding onvoldoende onderbouwd
 • Technische specificaties, proportionaliteit
 • Inhouse opdrachtverlening
 • Onderhandse gunning dienstenconcessies
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag09december2019
1000
Eigen werkplek

Mr. J.W.A. Meesters (advocaat DLA Piper Nederland N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Wanneer mag onderhandelingsprocedure zonder aankondiging worden gestart?
 • Rechtsverwerking en motiveringsplicht
 • Recht tussenkomende partij op inzage processtukken
 • Wezenlijke wijziging vóór gunning
 • Wezenlijke wijziging na gunning
 • Uitleg eisen aanbesteding, transparantie
 • Drempelwaarden
 • Wijziging Gids Proportionaliteit
 • Kamervragen over effectieve rechtsbescherming
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite