Cursussen & Webinars

dinsdag20maart2018
Kasteel Waardenburg

Op één dag zullen twee aan elkaar verwante onderwerpen worden besproken op het gebied van het Aanbestedingsrecht. Een overheidsopdrachtgever heeft de keuze een taak zelf, samen met andere publieke opdrachtgevers, of door de markt uit te (laten) voeren. Als voor dat laatste wordt gekozen, welke aanbestedingsprocedures zijn dan mogelijk? Niet alles wat kan, is ook zinvol. Belangrijk is te bepalen welke aanbestedingsprocedure voor een bepaalde opdracht het meest geschikt is. De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bevatten enkele nieuwe aanbestedingsprocedures. Aan die nieuwe procedures en de toepassingsmogelijkheden zal aandacht worden besteed door Mr. A.C.M. Fischer-Braams. Mr. G. 't Hart zal de diverse soorten Inschrijvingen bij aanbestedingen met u doornemen.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag20maart2018
Kasteel Waardenburg
donderdag19april2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag29mei2018
Kasteel Waardenburg

Aanbestedingen leiden niet zelden tot juridische procedures. Afgewezen inschrijvers zijn teleurgesteld over het resultaat, en een gunningsvoornemen leidt soms tot meer vragen dan antwoorden.

20 maart 2018 starten we met een drie daagse, verkorte Leergang Aanbestedingsrecht. Op elke dag zullen twee aan elkaar verwante onderwerpen door specialisten worden behandeld.

Deze verkorte Leergang Aanbestedingsrecht staat voor een interactief programma waarbij van de cursisten wordt verwacht dat ze participeren in de dialoog die zal ontstaan tijdens de cursus. Onze insteek is dat u geen monoloog aanhoort en vervolgens weer naar huis gaat maar dat u actief een dialoog aangaat met de docent en/of met mede cursisten. U hoeft niet oplossingsgericht probleemstukken te beantwoorden maar kan wel over vraagstukken discussiëren, nadenken en meningen geven.

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag19april2018
Kasteel Waardenburg

Op één dag zullen twee aan elkaar verwante onderwerpen op het gebied van het Aanbestedingsrecht worden besproken. Tijdens de start van dit college zullen de laatste actualiteiten op het gebied van rechtsbescherming worden besproken door Mr. B. Lejeune. Daarbij zal de invloed van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen op de rechtsbescherming aan bod komen. Mr. S. Brackmann zal vervolgens de Gunningscriteria doceren.

"Wezenlijke wijziging van de opdracht en de mogelijkheid tot herstel van fouten.

Ten aanzien van het opstellen van gunningscriteria hebben aanbestedende diensten veel vrijheid. Toch is die vrijheid niet onbegrensd. Derhalve zullen in dit college de voorwaarden waaraan gunningscriteria dienen te voldoen worden besproken.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29mei2018
Kasteel Waardenburg

Op één dag zullen twee aan elkaar verwante onderwerpen worden besproken op het gebied van het Aanbestedingsrecht. Opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel moeten in principe volgens voorgeschreven Europese procedures worden aanbesteed. Dat betekent onder meer dat deze opdrachten door een opdrachtgever vooraf bekend moeten worden gemaakt in het Europese Publicatieblad. Hierdoor kunnen ondernemers uit alle EU-lidstaten inschrijven op de opdracht. Mr. M. Essers zal dit onderdeel doceren. Mr. H. Speyeart zal de uitzonderingen op de aanbestedingsplicht onder zijn hoede nemen.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite