4

Aansprakelijkheidsrecht: onrechtmatige daad, kwalitatieve aansprakelijkheid en (letsel)schade

In deze bijeenkomst worden actuele ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving besproken die aanleiding geven voor discussie. Betreffende onderwerpen worden aan de hand van relevante jurisprudentie behandeld.

De volgende onderwerpen passeren de revue: relativiteit, toezicht, kelderluikfactoren, causaliteit en bewijsvermoeden, stand van zaken aansprakelijkheid gebrekkige zaken, opstallen openbare wegen en leidingen. Een vleugje art. 7:658/611 BW en de ontwikkeling van de WA-verzekering.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtsbijstandjuristen

Spreker

prof. mr. F.T. Oldenhuis

prof. mr. F.T. Oldenhuis

universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht

Onderwerpen

  • Relativiteit (verwacht wordt de uitspraak HR inzake Schietincident Alphen aan den Rijn, sept. 2019)
  • Toezicht (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6341. Grensoverschrijdende roddel door een docent  tijdens het lesuur).
  • Kelderluikfactoren (Rechtbank Noord-Nederland 14-01-2019 ECLI:NL:RBNNE:2019:57. Kind valt in vijver van de buren; woningbouwvereniging als eigenaar aansprakelijk?)
  • Causaliteit en bewijsvermoeden (HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278. Prejudiciële beslissing Groningenveld)
  • Gebrekkige zaken, opstallen (Rechtbank Oost-Brabant 12 september 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4483. Luchtkussen)
  • Openbare wegen, standplaatsen en leidingen (Rechtbank Gelderland, 4 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:8. Zware tak valt op wachtende toeristen bij opstaplocatie fluisterboot; gemeente aansprakelijk)
  • Opkomst van 6:181 BW (bedrijfsmatige gebruiker) HR 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3016 (Schavemaker/Planet c.s.)
  • Proportionele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid met proportionele schadevergoeding. (Rechtbank Noord-Holland 20 juni 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5752. Verlies van vrije tijd wegens ontbreken accreditatie MBA Nyenrode)
  • 658/611, in relatie tot huis- tuin- en keukenongelukken (HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142. Vrijwilligerswerk is niet uitgesloten van het beschermingsbereik van art. 7:658 lid 4 BW)
  • WA-verzekering (HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601. Opzetclausule)
PE punten
4
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite