5

Actualiteiten Alimentatierecht

De cursus is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

Tijdens deze "Dag van het Alimentatierecht" wordt u volledig bijgepraat over alle ins en outs rondom alimentatiezaken. Een vijftal gespecialiseerde juristen uit de advocatuur, wetenschap en rechterlijke macht zullen deze dag voor u verzorgen. Er zal gestart worden met een duo presentatie over onder andere het onderwerp de Wet Herziening Partneralimentatie. Naast alle andere inleidingen zal er genoeg ruimte zijn voor discussie en vragen dankzij de inbreng van onze dagvoorzitter mevrouw mr. drs. Anne Zonnenberg.                            

Doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen
Mediators

Sprekers

mr. drs. A. Zonnenberg

mr. drs. A. Zonnenberg

advocaat Kehrens Snoeks Advocaten

mr. J.B. de Groot

mr. J.B. de Groot

senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden

mr. A.E. Sutorius - van Hees

mr. A.E. Sutorius - van Hees

raadsheer Hof Den Haag

prof. dr. mr. L.M. Coenraad

prof. dr. mr. L.M. Coenraad

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, VU en familierechter, rechtbank Rotterdam

mr. J.M.C. Louwinger-Rijk

mr. J.M.C. Louwinger-Rijk

raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

Onderwerpen

 • De Wet Herziening Partneralimentatie, samenwoning en beperking PAL-aftrek
 • Stellen, betwisten en bewijzen in alimentatiezaken
 • Kinderalimentatie en samengestelde gezinnen

mr. drs. A. Zonnenberg
Dagvoorzitter: opening

mr. J.B. de Groot en mr. A.E. Sutorius-Van Hees
De Wet Herziening Partneralimentatie, samenwoning en beperking PAL-aftrek

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Herziening Partneralimentatie in werking: de duur van de alimentatie wordt – voor nieuwe gevallen – aanmerkelijk korter. Maar dat geldt niet voor alle nieuwe gevallen. Zijn er mogelijkheden om de alimentatieduur desondanks te verlengen? En welke mogelijkheden zijn er om in bestaande gevallen toch minder lang alimentatie te betalen? In vijf kwartier krijgt u een overzicht van de gevolgen van de nieuwe wet voor de alimentatiepraktijk.
Ter sprake komen in elk geval:

 • Hoe lang duurt de alimentatie voor nieuwe gevallen?
 • Is verlenging gemakkelijker geworden of juist niet?
 • Worden lopende alimentatieverplichtingen nu ook korter?

prof. dr. mr. L.M. Coenraad
Stellen, betwisten en bewijzen in alimentatiezaken

Een goede kennis van de eisen voor stellen, betwisten en bewijzen komt de kwaliteit van alimentatieprocedures ten goede. In dit onderdeel wordt daarom ingegaan op het effectief stellen, betwisten en bewijzen in alimentatiezaken. Op wie rusten stelplicht en bewijslast in alimentatiezaken? En hoe kan je daaraan voldoen? Hoe zat het ook alweer met de verzwaarde stelplicht, en met de voorshandsconstructie? Ook komt het dilemma aan de orde hoe uitgebreid behoefte en draagkracht te betwisten als het verzoek slechts summierlijk is onderbouwd.
 
Kernpunten:

 • Voldoende onderbouwd stellen en betwisten
 • Bewijslastverdeling in alimentatiezaken
 • Verzwaarde stelplicht, voorshandsconstructie

mr. J. Louwinger-Rijk
Kinderalimentatie en samengestelde gezinnen

Maatschappelijke veranderingen gaan snel. Veel mensen blijven niet meer hun hele leven bij dezelfde (huwelijks)partner, en gaan weer nieuwe relatie(s) aan. Soms heeft de nieuwe partner al kinderen. Soms worden in de nieuwe relatie weer kinderen geboren. Daardoor neemt het aantal kinderen dat in een samengesteld gezin opgroeit toe. Het is vaak ingewikkeld de kinderalimentatie te berekenen voor kinderen die opgroeien in een samengesteld gezin, zeker wanneer de alimentatieplichtige ook weer een gezin met kinderen heeft. Hierop zal tijdens deze Dag van het Alimentatierecht worden ingegaan.

Bulletpoints:

 • Berekenen kinderalimentatie bij nieuw gezin en nieuwe kinderen alimentatieplichtige
 • Berekenen kinderalimentatie bij nieuw gezin en nieuwe kinderen alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde
 • De positie van de stiefouder.
PE punten
5
Kosten
EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
24

Extra informatie

Programma:
 
Elke spreker heeft 75 min. spreektijd
 
10.00 – 10.15 uur opening door voorzitter Anne Zonnenberg
10.15 – 11.30 uur mr. Jan Bram De Groot/mr. Annelies Sutorius- van Hees
11.30 – 12.45 uur mr. Jan Bram De Groot/mr. Annelies Sutorius- van Hees
12.45 – 13.45 uur pauze (lunch)
13.45 – 15.00 uur prof.mr. Lieke Coenraad
15.00 – 15.15 uur pauze
15.15 – 16.30 uur mr. Judith Louwinger - Rijk
16.30 – 17.00 uur slotwoord mr. Anne Zonnenberg

website by Primosite