Academie voor de Rechtspraktijk
Actualiteiten Civiel Jeugdrecht - … vervolg

Korte omschrijving

Prof.mr. P. VLlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal tijdens dit webinar met u de actualiteiten civiel Jeugdrecht, gesloten jeugdhulp en gezagsbeëindiging behandelen. 

Spreker

prof. mr. P. Vlaardingerbroek
prof. mr. P. Vlaardingerbroek

hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW