Academie voor de Rechtspraktijk
Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Korte omschrijving

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

Spreker

mr. bc. A.P. van der Linden
mr. bc. A.P. van der Linden

oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW