Academie voor de Rechtspraktijk
Actualiteiten Jeugdstrafrecht

Korte omschrijving

Mr. bc. A.P. van der Linden (oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

Spreker

mr. bc. A.P. van der Linden
mr. bc. A.P. van der Linden

oud-kinderrechter en raadsheer-plaatsvervanger, medewerker Familie- en Jeugdrecht Universiteit Utrecht, plaatsvervangend voorzitter (Tucht)College van Beroep SKJ (Jeugdhulp), voorzitter regionale klachtencommissie Jeugdhulp Eemland

Onderwerpen

De volgende onderwerpen worden verdeeld over het webinar van 14.00 uur en 15.30 uur:

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW