Academie voor de Rechtspraktijk
Actualiteiten Participatiewet en WMO

Korte omschrijving

In deze cursus wordt stilgestaan bij de actualiteiten van regelgeving op het gebied van de Participatiewet en WMO.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Bij de ontwikkelingen rond de Participatiewet zal ook aandacht worden besteed aan die rechtspraak die raakvlakken heeft met de Wajong 2015.

Spreker

mr. K.U.J. Hopman
mr. K.U.J. Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Onderwerpen

Praktische informatie

NOvA punten:4
Kosten (hele scholing):EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten