1

Actualiteiten jeugdstrafrecht

Mr. R.H.P. Feiner (advocaat FeinerIwema advocaten) zal tijdens dit webinar met u de actualiteiten Jeugdstrafrecht behandelen.

Spreker

mr. R.H.P. Feiner

mr. R.H.P. Feiner

advocaat FeinerIwema advocaten

Onderwerpen

Leerdoelen:

  • Juridisch kader in vogelvlucht
  • Rol en houding van de jeugdstrafadvocaat in de praktijk
  • Belicht en inzicht vanuit en in de praktijk

Inleiding:

Actualiteiten en ontwikkelingen

Sub-onderwerpen:

Formeel jeugdstrafrecht

  • Leeftijdsgrenzen
  • OM-afdoening/ZSM
  • Halt-afdoening

Aanhouding, IVS en voorlopige hechtenis (rechtsbijstand bij verhoor)

Berechting in het jeugdstrafrecht

Materiel jeugdstrafrecht / Jeugdsancties

  • jeugddetentie
  • GBM
  • (voorwaardelijke) PIJ 
  • gesloten jeugdhulp / dubbele maatregel (jeugdreclassering en OTS-titel)

Verklaring omtrent gedrag (VOG) en DNA-bezwaar

BJJI

Datum
8 mei 2019
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite