4

Actualiteiten stikstofdepositie: hoe om te gaan met stikstofdepositie bij plannen en projecten in Zwolle

Hoewel bijna een jaar is verstreken sinds de Afdeling bestuursrechtspraak een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof is de Nederlandse stikstofimpasse nog steeds niet opgelost. De provinciale beleidsregels voor intern en extern salderen maken onder voorwaarden vergunningverlening weer mogelijk, maar deze voorwaarden zijn streng. En hoe moet worden omgegaan met stikstofdepositie in bestemmingsplannen, aangezien de gemeenten geen beleidslijnen hiervoor hebben? Veel plannen en projecten, zoals bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, dijkversterkingen en duurzame energieprojecten, blijven dan ook problemen hebben van stikstofdeposities, zodat naarstig wordt gezocht naar oplossingen. De Commissie Remkes heeft al enkele adviezen hiervoor gegeven, en het Rijk en de provincies komen met steeds nieuwe stappen om hieraan uitwerking te geven. Het doel daarbij is steeds om de natuur te versterken en tegelijk ruimte te bieden aan economische ontwikkelingen.

Veel plannen en projecten, zoals bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, dijkversterkingen en duurzame energieprojecten, blijven problemen hebben van stikstofdeposities, zodat naarstig wordt gezocht naar oplossingen. De Commissie Remkes heeft al enkele adviezen hiervoor gegeven, en het Rijk en de provincies komen met steeds nieuwe stappen om hieraan uitwerking te geven. Het doel daarbij is steeds om de natuur te versterken en tegelijk ruimte te bieden aan economische ontwikkelingen. Deze cursus gaat in op de mogelijke oplossingsrichtingen voor plannen en projecten die met stikstofdepositie te maken hebben.

Kennis over de Wet natuurbescherming wordt aanwezig geacht!

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. E. Noordover

mr. E. Noordover

advocaat Envir Advocaten

Onderwerpen

  • Stand van zaken aanpak stikstofdepositie: o.a. actueel overzicht beleidswijzigingen en wet- en regelgeving, bijv. stikstofregistratie
  • Stikstof bij natuurvergunningen, o.a. AERIUS, salderen als mitigatie, ADC-toets
  • Stikstof bij planologie
  • Stikstof bij omgevingsvergunningen; de aanhaakverplichting
PE punten
4
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
24

Extra informatie

CURSUSLOCATIE
Dommerholt Advocaten Zwolle, Govert Flinckstraat 1, Zwolle

website by Primosite