5

Actualiteiten verplichte zorg: WvGGZ, Wzd en de Wfz

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

De Wvggz, Wzd en de Wfz nader besproken.

Een cursus 'in de open lucht' (op de binnenplaats van het schitterende Kasteel Waardenburg). Om de RIVM richtlijnen te kunnen garanderen kan slechts een beperkte groep cursisten deelnemen aan deze cursus. In de buitenlucht bespreekt mr. dr. Rob Keurentjes een drietal wetten: de Wvggz, de Wzd en de Wfz.

De rechter geeft op verzoek van de officier van justitie respectievelijk het CIZ een civielrechtelijk machtiging af tot het mogen leveren van verplichte zorg. De criteria waaraan voldaan moet zijn, wil de rechter het verzoek inwilligen worden uitgebreid besproken.

De cursus is praktijkgericht en de jurisprudentie, die er inmiddels is, zal daarbij uitvoerig aan de orde komen. Tevens zult u uw kennis kunnen toetsen aan de hand van casus, die behandeld zullen worden aan het einde van de dag. De nadruk zal liggen op de Wet verplichte ggz, maar de overige twee wetten zullen zeker aandacht krijgen.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

mr. R.B.M. Keurentjes

mr. R.B.M. Keurentjes

senior rechter, privaatrecht/strafrecht, rechtbank Noord-Nederland

Onderwerpen

Globale indeling Wvggz:

 • Uitgangspunten, doelen en criteria
 • Crisismachtiging (CM)
 • Voortzetting CM
 • Zorgmachtiging (ZM)
 • Verplichte zorg en verzet
 • Patiënten met een strafrechtelijke titel
 • Bijzondere procedures: de beroeps- en de klachtprocedure

Globale indeling Wzd:

 • Uitgangspunten, criteria
 • IBS
 • Voortzetting IBS
 • Rechterlijke machtiging
 • Andere mogelijkheden tot onvrijwillige zorg
 • Bijzondere procedures: de klachtprocedure

Wet forensische zorg:

 • Artikel 3:2: schakelbepaling
 • Bevoegdheden GD

Programma

12.30 uur – 14.00 uur cursus deel 1 onderwerpen: WvGGZ
14.00 uur – 14.15 uur pauze
14.15 uur – 15.45 uur cursus deel 2 onderwerpen: Wzd
15.45 uur – 16.00uur pauze
16.00 uur – 18.00 uur cursus deel 3 onderwerpen: Wfz
18.00 uur gepland einde

Datum

donderdag27augustus2020
1230
-
1800
Kasteel Waardenburg
PE punten
5
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 250 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
50

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite