2

Afval

Mr. S.F.J. Sluiter (advocaat Ploum Lodder Princen) zal tijdens het webinar “afvalstoffenrecht” de belangrijkste wetgeving en jurisprudentie bespreken met betrekking tot de inzameling, afgifte, import/export, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen. Aan de orde komen onder meer de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de Wet milieubeheer, de Omgevingswet, het Landelijk afvalbeheerplan en de EVOA. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de laatste actualiteiten en (juridische) ontwikkelingen binnen de afvalstoffensector. 

Spreker

mr. S.F.J. Sluiter

mr. S.F.J. Sluiter

advocaat Ploum Lodder Princen

Onderwerpen

 • Geschiedenis afvalstoffenrecht
 • Het begrip afvalstof
 • Andere belangrijke begrippen
 • Wettelijk kader (Europees en nationaal)
 • Landelijk AfvalbeheerPlan
 • Afvalpreventie
 • Inzameling en vervoer van afvalstoffen
 • Verwerking van afvalstoffen, vergunningen
 • Verwijdering van afvalstoffen
 • In- en uitvoer van afvalstoffen (EVOA)
 • Actualiteiten
Datum
7 november 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite