2

Appartementsrecht

Mr. R.P.M. de Laat (advocaat De Advocaten van Van Riet B.V.) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Appartementsrecht.

Spreker

mr. R.P.M. de Laat

mr. R.P.M. de Laat

advocaat De Advocaten van Van Riet B.V.

Onderwerpen

I. Wet Verbetering Functioneren Verenigingen van Eigenaars:
1. Verplicht reserveren
2. Verplicht storten in reservefonds
3. VvE mag geld lenen, maar hoe?
4. Opgave notaris bij overdracht appartement
5. Hoofdelijke aansprakelijkheid opvolgend eigenaar

II. KNB MR 2017, aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van MR 2006
1. Hinder
2. Aanspraken uit hoofde van garantie- en waarborgregeling regeling
3. Gemeenschappelijke voorzieningen en zaken: leidingen
4. Uitleg akte
5. Meerjaren onderhoudsplan
6. Exploitatie rekening eigenaars vs. gebruikerslasten
7. Onderhoud
8. Ingebruikgeving gemeenschappelijke gedeelten
9. Wet maatschappelijke ondersteuning: voorzienignen voor gehandicapten
10. Op-, aan- of onderbouw
11. Toestemming afwijkend gebruik privé gedeelten: kortlopende verhuur
12. Oplaadpunten in parkeergarage
13. Overdracht appartementsrecht
14. Boetes
15. Beschikken over reservefonds
16. Geldlening
17. Digitaal stemmen
18. Besluiten over beheer en onderhoud
19. Bevoegdheid bestuur
20. Informatieverstrekking

Datum
8 mei 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite