Academie voor de Rechtspraktijk
Arbeidsprocesrecht – Vervaltermijn: algemeen opzegging switch verweer art. 6:248 lid 2 BW en ambtshalve beoordeling

Korte omschrijving

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

Spreker

mr. P.J. Jansen
mr. P.J. Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Cursusdata

20-03-2020 14.15 uurEigen werkplek