04

AvdR colleges onder professoren: Burgerlijk procesrecht

Het jaar 2018 en de toekomst.

In 2018 heeft de Hoge Raad een groot aantal arresten gewezen met regels die van belang zijn voor Burgerlijk Procesrecht. Tijdens dit college wordt u daarover bijgepraat. Om een zo groot mogelijk aantal arresten te bespreken, worden deze signalerend besproken, terwijl daar waar nodig een arrest in de context van de ontwikkeling in het procesrecht zal worden geplaatst.

Daarnaast wordt kort stilgestaan bij het wetsontwerp 'Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht'.

Het doel is dat u door het bijwonen van de cursus voor wat betreft het Civiele procesrecht '2019-klaar' bent.

Doelgroep

Advocaten

Spreker

prof. mr. G. van Rijssen

prof. mr. G. van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Onderwerpen

  • Een groot aantal arresten van de Hoge raad
  • De ontwikkeling in het procesrecht
  • Wetsontwerp 'Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht'
PE punten
04
Kosten
EURO 125,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
45

website by Primosite