20

Basisopleiding Huurrecht

In overleg met mr. Frank van der Hoek en de Raad voor Rechtsbijstand, heeft de Academie voor de Rechtspraktijk deze basisopleiding ontwikkeld. De insteek is om een compleet programma op te stellen waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben.

In drie cursusdagen (één van 8 uur en twee van 6 uur) heeft u van de onderwerpen die zijn beschreven door de Raad voor Rechtsbijstand (zie onderstaand) kennis opgedaan.

Deze basisopleiding is door de Raadvoor Rechtsbijstand erkend en zal gelden als basisopleiding die toegang biedt tot de specialisatie huurrecht.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen

Sprekers

mr. F. van der Hoek

mr. F. van der Hoek

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag

mr. E. de Bie

mr. E. de Bie

advocaat Hielkema & Co

mr. H.M. Hielkema

mr. H.M. Hielkema

advocaat Hielkema & Co

mr. H.J. Heynen

mr. H.J. Heynen

advocaat Boels Zanders Advocaten

mr. J. van Strijen

mr. J. van Strijen

advocaat HabrakenRutten Advocaten

Onderwerpen

Dag 1: 28 oktober 2020:

1. Huurrecht algemeen
Plaats binnen algemene contractenrecht
Systematiek van het huurrecht
Contractsvrijheid vs. (semi-)dwingend recht
Afwijkings- en aanvullingsmogelijkheden, boetebedingen
Procedureel: competentievragen

2. Definities
Wanneer is sprake van een huurovereenkomst? Art. 7:201 BW

3. Kwalificatievragen
Onderscheid woonruimte, dienstwoning, bedrijfsruimte ex Art. 7:290 BW, bedrijfsruimte ex Art. 7:230a BW, onroerende aanhorigheden, ongebouwde onroerende zaken (woonschepen, woonwagens, standplaatsen etc.), gemengde overeenkomsten, roerende zaken

4. Verplichtingen verhuurder Art. 7:203 – Art. 7:211 BW
Terbeschikkingstellen
Gebrekenregeling

5. Verplichtingen huurder Art. 7:212 – Art. 7:225 BW
Voldoen tegenprestatie
Goed huurderschap
Gebruik overeenkomstig bestemming
Aanbrengen voorzieningen
Onderhoudsverdeling

6. Ontbinding Art. 6:265, 7:213 BW
Wanprestatie (betalingsproblemen, hennep, overlast, onderhuur etc.)
Wet Victor
Faillissement

Dag 2: 10 november 2020:

7. Woonruimte: algemene bepalingen Art. 7:232 – Art. 7:245 BW
Definities: huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, (on-)zelfstandige woonruimte, woonwagens en standplaatsen
Onderhuur.

8. Woonruimte: huurprijzen
Vrije vs. gereguleerde sector
Toetsing aanvangshuurprijs (De rol van de huurcommissie, procedures)
Woningwaarderingsstelsel
Systematiek huurprijswijziging
Leveringen en diensten
All-in huurprijzen

9. Woonruimte: contractueel en wettelijk huurderschap
Medehuur
Onderhuur
Woningruil        

10. Woonruimte: beëindiging van huur
Opzegging vs. beëindiging
Huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, Art. 7:232 BW
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met rechterlijke beëindiging, Art. 7:274 lid 1 BW
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd zonder rechterlijke beëindiging, Art. 7:274 lid 1 BW
Leegstandwet
Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
Opzegging wegens dringend eigen gebruik (eigen gebruik, derden, voorkeurscategoriën, sloop, renovatie)
Diplomatencontracten
Verhuis- en herinrichtingskosten
Schadevergoeding

Dag 3: 15 december 2020:

11. Bedrijfsruimte ex Art. 7:230a BW
Opzegging vs. beëindiging
Huurprijzen

12. Bedrijfsruimte ex Art. 7:290 BW: algemene bepalingen
Regelend vs. dwingend recht
Goedkeuring afwijkende bedingen
Huurperiodes

13. Bedrijfsruimte ex Art. 7:290 BW: beëindiging van huur
Opzegging vs. beëindiging
Opzegging na eerste en tweede termijn (slecht huurderschap, dringend eigen gebruik, belangenafweging, nieuw aanbod, realisatie bestemming)
Verhuis- en herinrichtingskosten
Schadevergoeding

14. Bedrijfsruimte ex Art. 7:290 BW: huurprijswijziging
Contractuele wijziging; indexering
Wettelijke wijziging; systematiek
- momenten van wijziging
- norm voor wijziging Art. 7:303 BW
- benoeming deskundige Art. 7:304 BW
- indeplaatsstelling (Art. 7:307 BW).

Tijden en sprekers

Dag 1: Onderdelen 1 t/m 3 mr. F. van der Hoek
08.30 uur - 09.00 uur         Ontvangst
09.00 uur - 11.00 uur         Deel 1
11.00 uur - 11.15 uur         Pauze
11.15 uur - 12.15 uur         Deel 2
12.15 uur - 12.45 uur         Lunch
12.45 uur - 13.45 uur         Deel 3
13.45 uur - 14.00 uur         Pauze (docent wissel)
Onderdelen 4 t/m 6 mr. E. de Bie
14.00 uur - 16.00 uur         Deel 1
16.00 uur - 16.15 uur         Pauze
16.15 uur - 18.15 uur         Deel 2
18.15 uur gepland einde

Dag 2: Onderdelen 7 t/m 8 mr. H. Hielkema
09.30 uur - 10.00 uur         Ontvangst
10.00 uur - 11.30 uur         deel 1
11.30 uur - 11.45 uur         Pauze
11.45 uur - 13.15 uur         deel 2
13.15 uur - 14.00 uur         Lunch (docent wissel)
Onderdelen 9 t/m 10 mr. H.J. Heynen
14.00 uur - 15.30 uur         deel 1
15.30 uur - 15.45 uur         Pauze
15.45 uur - 17.15 uur         deel 2
17.15 uur gepland einde

Dag 3: Onderdelen 11 t/m 12 mr. J. van Strijen
09.30 uur - 10.00 uur         Ontvangst
10.00 uur - 11.30 uur         deel 1
11.30 uur - 11.45 uur         Pauze
11.45 uur - 13.15 uur         deel 2
13.15 uur - 14.00 uur         Lunch (docent wissel)
Onderdelen 13 t/m 14 mr. H.J. Heynen
14.00 uur - 15.30 uur         deel 1
15.30 uur - 15.45 uur         Pauze
15.45 uur - 17.15 uur         deel 2
17.15 uur gepland einde

Data

woensdag28oktober2020
0900
-
1815
Gasthuiskapel (Gasthuisstraat 34-36 Zaltbommel)
dinsdag10november2020
1000
-
1715
Gasthuiskapel (Gasthuisstraat 34-36 Zaltbommel)
dinsdag15december2020
1000
-
1715
Gasthuiskapel (Gasthuisstraat 34-36 Zaltbommel)
PE punten
20
Aantal dagen
3
Kosten
EURO 895,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Basis
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

Hoewel de eisen vanaf 1 januari 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden worden opgenomen, zal de Raad voor Rechtsbijstand pas vanaf 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaat die toevoegingen aanvraagt op het terrein van het  huurrecht ook voor de specialisatie bij de Raad voor Rechtsbijstand is ingeschreven.

website by Primosite