20

Basisopleiding Personen- en Familierecht (goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand)

Alweer de 12e editie in successie van deze door de AvdR georganiseerde basisopleiding.  In overleg met onze docenten en dankzij de input van onze cursisten, wordt deze basisopleiding steeds verder ontwikkeld en verbeterd. De insteek is om een compleet programma op te stellen waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben.

In drie cursusdagen (twee van 6 uur en één van 8 uur) heeft u van zes onderwerpen kennis opgedaan.

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De cursus kan gelden als Permanente Educatie (PE) voor mediators maar de opleiding geldt niet als zijnde geaccrediteerde opleiding voor mediators die ziet op het protocol voor mediators en hun eventuele inschrijving bij de Raden voor Rechtsbijstand.

Dag 3 is een cursus van acht uur cursus en wordt door de cursisten als zeer prettig ervaren maar zeker ook als intensief.

Doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen

Sprekers

mr. F.M.H. Hoens

mr. F.M.H. Hoens

docent en onderzoeker Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner

mr. C.M.C.J. van der Sprong

mr. C.M.C.J. van der Sprong

advocaat KZO | 013 Advocaten

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, parttime docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

drs. I.G.R. Henar

drs. I.G.R. Henar

GZ en kinder- en jeugdpsycholoog en familiemediator

Onderwerpen

Dag 1, 10 maart 2020:

Spreker: mr. F.M.H. Hoens

Boek 1 van het BW biedt een breed palet aan onderwerpen die voor eenieder die zich begeeft op het personen- en familierecht van belang kunnen zijn. Tijdens de cursus neemt de docent u mee op een inleidende (ontdekkings)tocht langs de basisbeginselen van het familierecht in enge zin, het huwelijksvermogensrecht en het scheidingsrecht. Met de praktische toepasbaarheid van de stof als uitgangspunt wordt in vogelvlucht een inkijkje gegeven in de wondere en dynamische wereld van het hedendaagse afstammings-, gezags- en omgangsrecht, en wordt duidelijk dat ‘ouderschap’ allesbehalve vanzelfsprekend is. Het huwelijksvermogensrechtelijke deel van de cursusdag staat in het teken van de (scheidings-)adviespraktijk. Welke spelregels gelden voor ongehuwd samenwonen, trouwen in wettelijke gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Met oog voor zowel situaties tijdens de rit als bij na scheiding wordt ingegaan op de verschillen tussen de algehele en beperkte wettelijke gemeenschap van goederen, en hoe ‘warm’ of ‘koud concrete stelsel van huwelijkse voorwaarden zijn? Waar mogelijk, wordt de theorie uitgelegd aan de hand van concrete modelteksten.

Het personen- en familierecht (in enge zin) omvat onderwerpen als:

 • Scheidingsrecht: echtscheiding - (ontbinding van het huwelijk na) scheiding van tafel en bed - beëindiging geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden - ontbinding geregistreerd partnerschap - feitelijke scheiding ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden - Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;
 • Afstammings- en adoptierecht: de familierechtelijke betrekking - bloed- en aanverwantschap ontkenning door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan vaderschap of moederschap - erkenning bij notariële akte of bij akte burgerlijke stand - gerechtelijke vaststelling ouderschap -adoptie;
 • Gezags- en omgangsrecht - ouderlijk gezag - voogdij - ouderlijk bewind - ouderlijk vruchtgenot - voogdijbewind - testamentaire voogdij - omgang en contact - informatie en consultatie.

In het relatievermogensrechtelijke deel wordt behandeld:

 • Algemene inleiding tot het huwelijksvermogensrecht: kosten van de huishouding - gewone gang van de huishouding - economische deelgerechtigdheid (inclusief enkele fiscale aspecten en de echtelijke woning) - toestemming – bestuur;
 • De omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden - gerechtigdheid en bestuur - ontbinding van de gemeenschap;
 • Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden (inclusief verschillen met samenlevingscontract) - huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen - beperkte gemeenschappen van vruchten en inkomsten en van winst en verlies - periodieke en finale verrekenbedingen - verschil tussen verdeling en verrekening;
 • Verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap: verschil met eenvoudige gemeenschap (zoals bij ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden) wat gerechtigdheid en bestuur betreft - algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW - verdeling echtelijke woning (waardering en peildatumproblematiek).


Dag 2, 26 maart 2020:

Spreker: mr. C.M.C.J. van der Sprong

Alimentatie

 • Onderwerpen: Het alimentatierecht en Alimentatie rekenen: onderhoudsverplichtingen (van ouders t.o.v. hun (stief) kinderen - onderhoudsverplichtingen van de ex-echtgenoten - rangorde en samenloop van onderhoudsverplichtingen - de wettelijke maatstaven - het Tremarapport - diverse voorbeeld casussen en berekeningen. 

Convenanten

 • Onderwerpen: Het echtscheidingsconvenant.  De overeenkomst- de aard, de vorm en het doel van het echtscheidingsconvenant - De overeenkomst versus de vaststellingsovereenkomst; wanneer is er sprake van een vaststelling en wordt dit als zodanig opgenomen? - De considerans; hoe uitgebreid moet deze zijn en wat is het belang daarvan? - De inhoudelijke onderdelen: kinderen, alimentatie, vermogen, pensioenaanspraken; - De slotbepalingen - Status concepten - De uitleg van de inhoud van een echtscheidingsconvenant

 

Dag 3, 22 april 2020:

Spreker: mr. A.V.T. de Bie

Procesrecht

 • Onderwerpen: Verzoekschriftenprocedure - bijzonder familieprocesrecht - voorlopige voorzieningen - hoger beroep - bewijsrecht in de familierechtelijke procedure. - alles vanuit een praktische invalshoek, met aandacht voor do’s en don’ts

  Spreker: drs. I.G.R. Henar

Mediation en psychologie

 • Onderwerpen: Verschillende familie-/gezinssystemen - gevolgen van scheiding voor individuele partner, gezin –familiesysteem - communicatie tussen partners in de crisis van de scheiding - positie van kind in scheidingssituatie van ouders - mediation als een hulpmiddel tot oplossen van conflict - wel/niet gesprekken met kinderen in mediation - het ouderschapsplan: uitvoerbaarheid en duurzaamheid - positie advocaat - GZ en kinder- en jeugdpsycholoog en familiemediato

Programma tijden:

Dag 1&2:

Onderwerp 1
09.30 uur - 10.00 uur         Ontvangst
10.00 uur - 11.30 uur         deel 1
11.30 uur - 11.45 uur         Pauze
11.45 uur - 13.15 uur         deel 2
13.15 uur - 14.00 uur         Lunch
Onderwerp 2
14.00 uur - 15.30 uur         deel 1
15.30 uur - 15.45 uur         Pauze
15.45 uur - 17.15 uur         deel 2
17.15 uur gepland einde

Dag 3:

08.30 uur - 09.00 uur         Ontvangst
09.00 uur - 11.00 uur         Deel 1
11.00 uur - 11.15 uur         Pauze
11.15 uur - 12.15 uur         Deel 2
12.15 uur - 12.45 uur         Lunch
12.45 uur - 13.45 uur         Deel 3
13.45 uur - 14.00 uur         Pauze (docent wissel)
14.00 uur - 16.00 uur         Deel 1
16.00 uur - 16.15 uur         Pauze
16.15 uur - 18.15 uur         Deel 2
18.15 uur gepland einde

PE punten
20
Aantal dagen
3
Kosten
EURO 895,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Basis
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

De cursus is de goedkoopste in zijn soort en wordt jaarlijks met een gemiddelde van boven de 8,8! beoordeeld

 

website by Primosite