6

Beëindiging van de overeenkomst en Vertegenwoordiging en gerechtvaardigd vertrouwen in het contractenrecht

Hoe beëindig je de overeenkomst? Opzegging, vernietiging of ontbinding? En hoe behoud je vertegenwoordiging en gerechtvaardigheid in het contractenrecht?

Is het sluiten van een overeenkomst soms al lastig genoeg, nog lastiger kan de vraag zijn hoe men zich daar weer uit kan bevrijden. In deze bijeenkomst komen de belangrijkste methoden daartoe aan de orde, alles aan de hand van de laatste jurisprudentie van de Hoge Raad, met aandacht voor do's en don'ts. In de middag wordt de wettelijke systematiek ten aanzien van de verschillende ‘vertegenwoordigingsfiguren’ in kaart gebracht.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Sprekers

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, parttime docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Onderwerpen

Beëindiging van de overeenkomst

  • De ontbinding wegens tekortkoming
  • De vernietiging op grond van een wilsgebrek
  • De beëindiging van duurovereenkomsten door opzegging

Vertegenwoordiging en gerechtvaardigd vertrouwen in het contractenrecht

  • Wettelijke systematiek ten aanzien van de verschillende ‘vertegenwoordigingsfiguren’
  • Toerekening van kennis
  • Bescherming van het opgewekte vertrouwen
PE punten
6
Aantal dagen
1
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
25

website by Primosite