06

Beslag- en executierecht

Deze dag wordt u aan de hand van de jurisprudentie van de laatste twee jaren meegenomen door het beslag- en executierecht en de voor de rechtspraktijk daarbij van belang zijnde rechtsgebieden.

Houdt een statutaire bepaling dat een participatierekening niet vatbaar is voor overdracht of overgang in dat deze wel mag worden verpand?

Is beslag op een en/of rekening ten laste van een deelnemer, altijd mogelijk?

Wie betaalt de stallingskosten bij derdenbeslag tot levering?

Als materiaal ontvangt u het boek: Memo Beslagrecht 2019 van mr. H.G. Punt (gereed rond mei 2019)

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs) juristen

Spreker

mr. H.G. Punt

mr. H.G. Punt

rechter-plv. rechtbank Noord Nederland, raadsheer-plv. hof Amsterdam

Onderwerpen

Ondermeer komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Beslag op domeinnaam
 • Beslag op Bitcoins
 • Zonnepanelen, roerend of onroerend?
 • Beslag op privé-goederen uit hoofde van een gemeenschapsschuld
 • Pandrecht op een niet overdraagbare vordering
 • Stille verpanding van toekomstige vorderingen
 • Beslag en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Proceskostenveroordeling bij een verzoek aan faillissementsrechter-commissaris
 • Faillissementsrecht
 • Verzet door curator op grond van een lege boedel
 • Bewijsbeslag en exhibitieplicht
 • Bodembeslag op ter beschikking gestelde café- inventaris
 • Verjaring
PE punten
06
Kosten
EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite