Cursussen & Webinars

maandag24september2018
0900
-
1000
Eigen werkplek

Mr. S.J.H. Rutten (advocaat Habraken Rutten Advocaten B.V.) zal tijdens dit webinar o.a. onderstaande onderwerpen met u behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag24september2018
1100
-
1200
Eigen werkplek

Mr. T.M. Huisman (advocaat Loyens & Loeff N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag24september2018
1430
-
1530
Eigen werkplek

Mr. M.L.W.J.S. Knook (advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u bespreken.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag24september2018
1600
-
1700
Eigen werkplek

Mr. M.L.W.J.S. Knook (advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen) zal tijdens dit webinar UAV hoofdstuk III algemene verplichtingen van partijen paragraaf 5.2 behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag27september2018
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag02oktober2018
0900
-
1000
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag02oktober2018
1100
-
1200
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

PAS

2
dinsdag09oktober2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

Mr. Drs. M.M. Kaajan (advocaat ENVIR Advocaten B.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15oktober2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

Mr. Drs. J.C. Ozinga (advocaat Ozinga Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen gaan behalen.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
0900
-
1000
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
1030
-
1130
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
1200
-
1300
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
Kasteel Waardenburg

Mr. F.H.J. van Schoonhoven, advocaat Lexence N.V. zal u tijdens dit college alles vertellen over het Huurrecht en faillissement.

EURO 325,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01november2018
Kasteel Waardenburg
maandag05november2018
Kasteel Waardenburg

In twee dagen tijd wordt u door 6 docenten uit de praktijk en wetenschap verdiepend op de hoogte gebracht op het gebied van Bouwrecht. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng wordt zeer op prijs gesteld! Het zijn twee intensieve dagen maar door de afwisseling van docenten en dankzij de pauzes, lunch en het diner, verlopen de dagen zeer vlot en zijn de dagen goed vol te houden.

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag05november2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Afval

2
woensdag07november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

Mr. S.F.J. Sluiter (advocaat Ploum Lodder Princen) zal tijdens het webinar “afvalstoffenrecht” de belangrijkste wetgeving en jurisprudentie bespreken met betrekking tot de inzameling, afgifte, import/export, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen. Aan de orde komen onder meer de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de Wet milieubeheer, de Omgevingswet, het Landelijk afvalbeheerplan en de EVOA. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de laatste actualiteiten en (juridische) ontwikkelingen binnen de afvalstoffensector. 

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen zullen t.z.t. bekend gemaakt worden.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag12november2018
1300
-
1400
Eigen werkplek

Mr. W.R. de Vries (advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Hoofdstuk V en VI UAV.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13november2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13november2018
Kasteel Waardenburg

Mr. S.J. Sellenraad (Sight Advocaten bouw- en vastgoedrecht) zal tijdens dit college alles over Renovatie met u behandelen.

EURO 325,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)abonnementen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15november2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16november2018
Kasteel Waardenburg

Cursus Dienstenrichtlijn en de grote impact op het Nederlands bestuursrecht

Op 30 januari 2018 heeft het Europees Hof van Justitie zich in twee Nederlandse zaken (C-360/15 en C-31/16) uitgesproken over het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn. Het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn is zeer ruim. Op 20 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de zaak Appingedam. De brancheringsregels in het bestemmingsplan moeten beter worden onderbouwd. De Dienstenrichtlijn stelt hoge eisen aan de regulering van detailhandel.

Alle nationale wetgeving die betrekking heeft op dienstverlening of detailhandel dient aan de Dienstenrichtlijn te worden getoetst. Dit geldt ook voor ruimtelijke voorschriften zoals bestemmingsplannen, provinciale verordeningen en gemeentelijke apv’s . Leges voor de aanleg van glasvezelkabels vallen echter buiten het bereik van de richtlijn.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag19november2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag20november2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze cursus wordt op gestructureerde wijze de actuele ontwikkelingen besproken in het algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Aan de hand van recente jurisprudentie en wetgeving, neemt prof. mr. dr. K.J. de Graaf (adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland) u mee langs de ontwikkelingen ten aanzien van de kernbegrippen van het bestuursrecht (besluit; belanghebbende; bestuursorgaan), de geldende normen voor besluitvorming door het bestuur, de belangrijkste jurisprudentie als het gaat om tijdige besluitvorming, fictieve positieve besluitvorming, handhaving en overheidsaansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad). Nadrukkelijk is ook ruimte voor de finesses van de ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht, in bezwaar en hoger beroep.

Kortom, na de cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het algemeen deel van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht.

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27november2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens de cursus worden de actuele regelgeving en rechtspraak met betrekking tot huur van woon- en bedrijfsruimte door mr. Frank van der Hoek ( senior rechter Rechtbank Amsterdam) behandeld.

Onderwerpen m.b.t. woonruimte zijn onder meer: huurprijzen (waaronder EPV en huurprijsbeleid), renovatie (art. 7:220 en 7:274 BW, verhuiskostenvergoeding), medehuur, laatste kansbeleid annex zorgovereenkomsten.

Bedrijfsruimte: opzegging wegens dringend eigen gebruik, exploitatieplicht, goedkeuring van afwijkende bedingen ex art. 7:291 BW.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag10december2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11december2018
Kasteel Waardenburg

Mr. dr. J.A. Kinderman, universitair docent Privaat- en Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, zelfstandig vastgoedjurist Adnovem.

Het huurrecht is aan continue veranderingen onderhevig en is immer in beweging. Voor een ieder die zich met het huurrecht bezighoudt, is het dan ook van het grootste belang om de ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie op de voet te volgen. In deze cursus worden de diverse ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar op het gebied zowel het huurrecht van woon- als bedrijfsruimte behandeld. Eveneens wordt stilgestaan bij een beperkt aantal uitspraken aangaande de huur van overige gebouwde onroerende zaken ex 7:230a BW.

EURO 325,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13december2018
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13september2018
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. E. Steyger (hoogleraar Europees Bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat Advocaatpraktijk E. Steyger B.V.) zal tijdens het webinar de bestuursrechtelijke implicaties van het Europese recht op het nationale bestuurshandelen bespreken. Aan de orde komen de werking van verordeningen en richtlijnen, de gevolgen van implementatie door de nationale wetgever voor bestuursorganen op nationaal en decentraal niveau. Deze behandeling vindt plaats aan de hand van de werking van de interne markt, waarbij als voorbeeld voor het bestuurshandelen op deze niveaus de werking van de Dienstenrichtlijn wordt behandeld. Daarnaast wordt bezien welk effect de staatssteunbepalingen hebben en op welke wijze de burger binnen het kader van het Europese recht rechtsbescherming verkrijgt. 

 • Invloed Europees recht
 • Werking van het verdrag en secundaire wetgeving op het bestuur
 • De inhoud van het Europese recht
 • Implementatie (voorbeeld Dienstrichtlijnen)
 • Staatssteun
 • Rechtspraak
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12september2018
1000
Eigen werkplek

Mr. S.J.H. Rutten (advocaat Habraken Rutten Advocaten B.V.) zal tijdens dit webinar  hoofdstuk II vertegenwoordiging van partijen met u behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12september2018
0900
Eigen werkplek

Mr. T.M. Huisman (advocaat Loyens & Loeff N.V.) zal tijdens dit webinar Hoofdstuk I algemeen behandelen op het gebied van UAV.

 • Korte introductie
 • Aanduiding, begripsbepalingen
 • Afwijken van de UAV 
 • Van toepassing zijnde voorschriften
 • Tegenstrijdige bepalingen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17juli2018
1500
Eigen werkplek

Mr. drs. F. Onrust, advocaat ENVIR Advocaten B.V. zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Wet natuurbescherming.

 • Wat te behandelen;
 • Wet- en regelgeving;
 • Jurisprudentie soortenbescherming incl. beheer en schadebeschtrijding;
 • Beschermmingsplannen en soorten;
 • Aanhaken;
 • Stand van zaken PAS.
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag29juni2018
1500
Eigen werkplek

Mr. drs. R.S. Wertheim (advocaat Wertheim Advocatuur B.V., docent Rijksuniversiteit Groningen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van WRO: sturingsinstrumenten op Rijks- en Provinciaal niveau.

 • Structuurvisies (hoofdstuk 2 Wro)
 • Algemene regels (hoofdstuk 4 Wro)
 • Reactieve aanwijzing
 • Proactieve aanwijzing
 • Inpassingsplannen (PIP’s, RIP’s)
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag29juni2018
1200
Eigen werkplek

Prof. dr. mr. K.J. de Graaf (adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van WRO: gemeentelijke plannen.

Jurisprudentie

 • ABRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1436 (belanghebbende best.pl.)
 • ABRvS 24 jan. 2018, ECLI:NL:RVS:2018:168 (belanghebbende ffw-ontheffing)
 • ABRvS 29 nov. 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3274 (prov. bel.h. bij lsp)
 • ABRvS 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:963 (combinatie kruimelgevallen)
 • ABRvS 23 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1697 (combinatie kruimelgevallen)
 • ABRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1112 (tijdelijke zonneakker?)
 • ABRvS 16 aug. 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2212 (tijdelijk afwijken vanaf vergunningverlening)
 • ABRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1192 (art. 5 artikel 5 lid 6 bijlage II Bor)
 • ABRvS 28 febr. 2018, ECLI:NL:RVS:2018:659 (omgevingsvergunning niet verwerkt in best.pl.)
 • ABRvS 30 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1784 (impliciete vrijstelling verwerken in best.pl.)
 • A-G ABRVS 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1847 (geen schaarse rechten in best.pl.)
 • ABRvS 20 juni 2018, 201309296/5/R3 (best.pl. stad Appingedam)
 • ABRvS 24 jan. 2018, ECLI:NL:RVS:2018:197 (facetbest.pl. kleine windmolens)
 • ABRvS 27 dec. 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3591 (parkeren in best.pl.?)
 • ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1578 (parkeernorm bij wijziging gebruik binnen best.pl.)
 • ABRvS 27 dec. 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3542 (aanvaardbaar woon- en leefklimaat)
 • ABRvS 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1942 (stemgeluid terras genormeerd in best.pl.)
 • ABRvS 15 nov. 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3106 (voorwaardelijke verplichting)
 • ABRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1468 (geurnorm in bestemmingsplan?)
 • ABRvS 4 nov 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3394 (geurnorm in bestemmingsplan?)
 • ABRvS 20 nov. 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1969 (Wvg en/of best.pl.)
 • ABRvS 1 nov. 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2948 (Staat bedrijfsactiviteiten VNG integraal overnemen?)
 • ABRvS 6 dec. 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3350 (planbegrenzing)
 • ABRvS 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1887 t/m rechtsoverweging 12 (spuitzone bestaande situatie)
 • ABRvS 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:772 (planschadevergoeding; voorzienbaarheid; nmr)
 • ABRvS 23 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1682 (planschadevergoeding en vergunningvrij bouwen)
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28juni2018
1300
Eigen werkplek

Mr. A.C. Stroeve (notaris Van Doorne N.V.) en Mr. B.Th. van Schouwenburg (advocaat Dentons Boekel) zullen onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Bouwrecht.

Jurisprudentie

 • Hof ’s-Hertogenbosch 29 mei 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:2288
 • Hof Arnhem Leeuwarden 3 april 2018 ECLI:NL:GHAL:2018:3054
 • Rechtbank Amsterdam 16 mei 2018 ECLI:NL:RBAMS:2018:3432
 • RvA 16 mei 2018 nr. 36.161
 • RvA 17 april 2018 nr. 36.116
 • RvA 6 maart 2018, gecorrigeerd 10 april 2018 nr. 81076
 • RvA 7 mei 2018 nr. 36.235
 • RvA 16 mei 2018 nr. 81.089
 • RvA 9 mei 2018 nr. 81.130
 • Rechtbank Den Haag 2 mei 2018 ECLI:NL:RBDHA:2018:5211
 • Hof ’s-Hertogenbosch 5 juni 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:2368
 • Gerecht 1ste aanleg Curaçao: ECLI:NL:OGEAC:2018:80 en 81 van 7 mei 2018
 • Hof ‘s Hertogenbosch 8 mei 2018 2018:1986
 • Hof ‘s Hertogenbosch 8 mei 2018 2018:1992
 • RvA 24 april 2018 nr. 72.082
 • RvA 10 april 2018 nr. 35.966
 • RvA 5 april 2018 nr. 35.929
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag20juni2018
1500
Eigen werkplek

Mr. B.Th. van Schouwenburg (advocaat Dentons Boekel) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Bouwrecht.

 • Bouwtijd
 • Te late oplevering en boete
 • Bouwtijd verlenging en kosten
 • Dubbele oorzaak
 • Schuldeisersverzuim
 • Inefficiency
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag20juni2018
1200
Eigen werkplek

Mr. P.M.L. Schilder Spel (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) en mr. M. van de Loo (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) zullen onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Schadevergoeding.

 • Onrechtmatige besluiten
 • Onrechtmatig ander handelen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag20juni2018
0900
Eigen werkplek

Mr. P.M.L. Schilder Spel (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) en mr. M. van de Loo (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) zullen onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Schadevergoeding.

 • Verschillende soorten schade
 • Planschade
 • Nadeelcompensatie
 • Planologische schaduwschade
 • Planschadeovereenkomst
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12juni2018
1500
Eigen werkplek

Mr. A.M. Klunne (advocaat Staal Advocaten B.V.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Meer- minderwerk.

 • De regelingen
 • Meer- en minderwerk in het BW
 • Meer- en minderwerk in de UAV
 • Wijzigingen UAV-GC
 • Minderwerk gedeeltelijke opzegging?
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12juni2018
1200
Eigen werkplek

Mr. F. Huisman (advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Internationale contracten.

 • Fidic contract suite (Fidic Rainbow)
 • Construction Contract (Red Book)
 • Plant and D&B (Yellow Book)
 • EPC/Turnkey (Silver Book)
 • Fidic Editie 2017
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12juni2018
0900
Eigen werkplek

Mr. A.G.J. van Wassenaer (eigenaar The Faithful Goose | Projects with Impact) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Geschillenvoorkoming en Beslechting in Bouwprojecten.

 • Oorzaken geschillen
 • Succes- en faalfactoren
 • Voorkomen en beslechten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06juni2018
1500
Eigen werkplek

Mr. Ch.P.A.Th. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Aansprakelijkheid in de bouw.

1. Toelichting oplevering
2. Het belang van oplevering
3. Verdeling aansprakelijkheden voor en na oplevering
4. Aansprakelijkheden in de bouw:
a. boete te late oplevering;
- matiging boete te late oplevering.
b. waarschuwingsplicht;
c. verborgen gebreken;
- wetsvoorstel: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
d. garantie.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06juni2018
1200
Eigen werkplek

Mr. Ch.P.A.Th. van Goethem (advocaat Lawyers Alliance / Van Goethem Bouw / Vastgoed Advocatuur) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Oplevering.

1. Wat is oplevering?
2. Het belang van oplevering
3. De opleveringsprocedure
4. Recente jurisprudentie oplevering
5. Opleveringsperikelen voor en na oplevering:
a. ingebruikname van het werk voor oplevering;
b. boete te late oplevering en matiging boete te late oplevering

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05juni2018
1200
Eigen werkplek

Mr. H.F.Th. Pennarts (juridisch adviseur Ten Holter Noordam Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het webinar Subsidie.

 • Subsidiebegrip
 • Subsidieplafond
 • Systematiek (verlening, vaststelling)
 • Weigeringsgronden
 • Beëindiging subsidierelatie
 • Verplichtingen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05juni2018
0900
Eigen werkplek

Mr. M. van de Loo (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) en Mr. P.M.L. Schilder Spel (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) zullen onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Handhaving en bestuurlijke boete.

 • De beginselplicht tot handhaving
 • De verschillende vormen van handhaving
 • Preventieve handhaving
 • Aanmaning, invordering en verjaring
 • Bestuurlijke boetes
 • Varia
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04juni2018
1200
Eigen werkplek

Mr. A.M. Klunne (advocaat Staal Advocaten B.V.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Waarschuwingsplicht.

 • De waarschuwingsplicht in het BW
 • De wijziging in de Wet kwaliteitsborging
 • De waarschuwingsplicht in de UAV
 • De waarschuwingsplicht in de UAV-GC
 • Vergelijking BW, UAV en UAV-GC
 • Deskundigheid partijen
 • Reikwijdte waarschuwingsplicht
 • Gevolgen van schenden waarschuwingsplicht
 • Gevolgen bij wel waarschuwen
 • Geschonden waarschuwingsplicht en hoofdelijkheid
 • Bewijs
 • Waarschuwingsplicht OG?
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04juni2018
0900
Eigen werkplek

Mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland (advocaat Cassel Advocatuur) zal de onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Verjaring en verval.

- bevrijdende verjaring
- stuiting van verjaring
- bewijs van stuiting
- verjaring en de Redelijkheid & Billijkheid
- contractueel verkorten en verlengen van verjaringstermijnen
- verschil tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen
- wettelijke vervaltermijnen versus contractuele vervaltermijnen
- enkele termijnen in bouwrechtelijke algemene voorwaarden (UAV-gc 2005, UAV 2012, AVA 2013)
- samenloop van contractuele vervaltermijnen en wettelijke verjaringstermijnen

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag30mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. A.M. Nijboer (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Bestuursprocesrecht.

 • Voorbereidingsproces
 • Bekendmakingsperikelen
 • Bezwaar 
 • Beroep
 • Hoger beroep
 • Herziening
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag30mei2018
0900
Eigen werkplek

Mr. A.M. Nijboer (advocaat Ekelmans & Meijer Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Bestuursprocesrecht.

 • Besluitvorming
 • Bekendmakingsperikelen
 • Bezwaar
 • Beroep
 • Hoger beroep
 • Herziening
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. A. Stellingwerff Beintema (advocaat Maasdam Broers Fischer Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van aanbestedingsrecht.

1. Wanneer is er sprake van een Europese aanbestedingsplicht?
a. Verkoop van grond
b. Huur
c. Gebiedsontwikkeling
d. Nieuwbouw/renovatie
2. Wat zijn de uitzonderingen?
a. Geen overheidsopdracht
b. Percelenregeling
c. Doorleggen aanbestedingsplicht
3. Vrijheid als geen sprake is van Europese aanbestedingsplicht?
a. Ook buitenlandse partijen hebben interesse
b. Enkel binnenlandse partijen hebben interesse

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag28mei2018
1200
Eigen werkplek

Prof. dr. mr. A.T. Marseille (hoogleraar empirische besturing van het Bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Belanghebbende en Bestuursorgaan.

 • Belang van het begrip
 • Positionering
 • Bestuursorgaan als belanghebbende
 • Algemene en collectieve belangen
 • Binding normen Awb
 • Bevoegdheid bestuursrechter
 • Publieke taak
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag28mei2018
0900
Eigen werkplek

Prof. dr. mr. H.E. Bröring (hoogleraar integrale rechtsbeoefening Rijksuniversiteit Groningen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Besluit.

 • Beschikkingen
 • Concretiserende BAS
 • Wettelijke voorschriften (exceptieve toetsing)
 • Bestuursorganen
 • Beleidsregels
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag23mei2018
1500
Eigen werkplek

Mr. P.F.M. Verstegen (advocaat Heijltjes Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Bouwrecht.

 • Schorsing
 • Beëindiging in onvoltooide toestand
 • Afmaken voor rekening en risico aannemer
 • Tenietgaan van het werk
 • Opzegging
 • Ontbinding
 • Wijziging of ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag23mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. F.P. van Galen (advocaat TeekensKarstens Advocaten Notarissen) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Erfdienstbaarheden.

 • Aard van het recht van erfdienstbaarheid (onderscheid met de kwalitatieve verplichting)
 • Het ontstaan van erfdienstbaarheden (vestiging, verjaring en bestemming)
 • Uitleg omvang en wijze van uitoefening
 • Intensivering van het gebruik
 • Het verleggingsrecht
 • Vermenging
 • De gevolgen van verdeling van de erven
 • Wijziging en opheffing van een erfdienstbaarheid
 • De buurweg

Tijdens het webinar wordt aan de hand van praktische voorbeelden en de actuele jurisprudentie ingegaan op de juridische geschillen die over het bestaan en de uitoefening van erfdienstbaarheden kunnen ontstaan.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag14mei2018
1500
Eigen werkplek

Mr. I.F. Kieft (advocaat ENVIR Advocaten B.V.) zal onderstaande onderwerpen behandelen tijdens het webinar Omgevingsrecht.

 • Belanghebbendebegrip in het omgevingsrecht
 • Dienstenrichtlijn en branchering
 • Kruimelregeling
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag14mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. J. Groenewoud (advocaat Hielkema & Co) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Huurrecht woonruimte.

 • Tijdelijke verhuur; wat zijn nu de mogelijkheden (sinds de invoering van de Wet Doorstroming huurmarkt) en wat is de recente rechtspraak daarover?
 • Airbnb / vakantieverhuur; hoe zit dat nou precies? Mag het of mag het niet en hoe kijken rechters tegen deze materie aan;
 • Ontwikkelingen in het huurprijzenrecht.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08mei2018
1500
Eigen werkplek

Mr. G.J.M. de Jager (advocaat Kneppelhout & Korthals N.V.) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Omgevingsrecht.

 • Onteigening
 • Voorkeursrecht gemeenten
 • Belemmeringenwet privaatrecht - gedoogplicht
 • Waterwet - gedoogplicht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08mei2018
0900
Eigen werkplek

Mr. R.P.M. de Laat (advocaat De Advocaten van Van Riet B.V.) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Appartementsrecht.

I. Wet Verbetering Functioneren Verenigingen van Eigenaars:
1. Verplicht reserveren
2. Verplicht storten in reservefonds
3. VvE mag geld lenen, maar hoe?
4. Opgave notaris bij overdracht appartement
5. Hoofdelijke aansprakelijkheid opvolgend eigenaar

II. KNB MR 2017, aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van MR 2006
1. Hinder
2. Aanspraken uit hoofde van garantie- en waarborgregeling regeling
3. Gemeenschappelijke voorzieningen en zaken: leidingen
4. Uitleg akte
5. Meerjaren onderhoudsplan
6. Exploitatie rekening eigenaars vs. gebruikerslasten
7. Onderhoud
8. Ingebruikgeving gemeenschappelijke gedeelten
9. Wet maatschappelijke ondersteuning: voorzienignen voor gehandicapten
10. Op-, aan- of onderbouw
11. Toestemming afwijkend gebruik privé gedeelten: kortlopende verhuur
12. Oplaadpunten in parkeergarage
13. Overdracht appartementsrecht
14. Boetes
15. Beschikken over reservefonds
16. Geldlening
17. Digitaal stemmen
18. Besluiten over beheer en onderhoud
19. Bevoegdheid bestuur
20. Informatieverstrekking

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag07mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. M.A.J. West (advocaat Van der Feltz Advocaten) zal tijdens het webinar het volgende behandelen: de kernbegrippen van en jurisprudentie over de Wabo en onderliggende regelgeving, met speciale aandacht voor de kruimelgevallenregeling uit het Bor en het begrip stedelijk ontwikkelingsproject uit het Besluit-mer.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag07mei2018
0900
Eigen werkplek

Mr. M.A.J. West (advocaat Van der Feltz Advocaten) zal tijdens het webinar het volgende behandelen: de hoofdlijnen van en kernbegrippen binnen vijf rechtsgebieden die zien op de regulering van de fysieke leefomgeving, namelijk omgevingswetgeving, milieuwetgeving, ruimtelijke wetgeving, waterwetgeving en natuurbeschermingswetgeving.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag29maart2018
1300
Eigen werkplek

Mr. S. Könemann (advocaat Sight| Advocaten Bouw- en vastgoedrecht) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Bouwrecht.

 • Ontwerpverantwoordelijkheid UAV-GC
 • Aansprakelijkheid gebreken UAV-GC
 • Coördinatieovereenkomst en OG
 • Recht het werk op te schorten
 • Stagnatieschade
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag26januari2018
1530
Eigen werkplek

Op 22 september 2017 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bekend gemaakt dat er een conclusie is gevraagd aan staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven over de bestuurlijke waarschuwing. 


Directe aanleiding voor het vragen van de conclusie is een lopende zaak bij de Afdeling, waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een bedrijf een waarschuwing heeft gegeven inzake overtreding van de Arbeidstijdenwet. Nadat het bedrijf in beroep kwam tegen deze waarschuwing, oordeelde de rechtbank Gelderland dat een dergelijke waarschuwing niet kwalificeert als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat geval is de waarschuwing niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Het bedrijf betoogt echter dat de waarschuwing wel degelijk een besluit in de zin van de Awb is, aangezien hij gericht is op rechtsgevolg. De waarschuwing is namelijk een voorwaarde voor een eventueel bevel van de Minister in de toekomst.

Middels de conclusie kan het rechtskarakter van de bestuurlijke waarschuwing in een breder verband beschouwd worden. Aan Widdershoven is onder meer gevraagd welke omstandigheden een rol spelen bij de vraag of een waarschuwing een besluit is of niet. Ook is gevraagd om bij het nemen van de conclusie rekening te houden met de jurisprudentie van alle hoogste bestuursrechters. De staatsraad A-G zal zijn conclusie uiterlijk zes weken na de mondelinge behandeling van de zaak op 10 november a.s. nemen. Daarna hebben partijen nog de mogelijkheid om te reageren op de conclusie, waarna de Afdeling uitspraak zal doen.

Gratis
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite