6

Bewijsrecht in het arbeidsrecht

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Het civiele bewijsrecht geldt als lastig, en maakt niet zelden het verschil uit tussen het winnen of verliezen van de procedure. Bekende kwesties als de bewijslast-verdeling, (verzwaarde) stelplicht, de bewijskracht van schriftelijk bewijs (en het tegen akte-bewijs te leveren tegenbewijs) en last but not least bewijswaardering zorgen voor een niet-aflatende stroom van jurisprudentie.

Mr. Tjalle Hidma zal de rode draad in deze rechtspraak bespreken en tevens stil staan bij de veranderende rolverdeling tussen rechter en partijen in dezen. Mr. Ellen de Groot behandelt de specifieke bewijsrechtelijke aspecten binnen het arbeidsrecht.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen

Sprekers

mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

mr. E.W. de Groot

mr. E.W. de Groot

raadsheer hof Amsterdam, kantonrechter-plv rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) 

Onderwerpen

  • Gemene bewijsrecht
  • Arbeidsongevallen
  • (Voor)ontwerp Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht
  • Pre-processuele bewijsgaring
  • Schriftelijke getuigenverklaringen
  • Wie moet wat stellen en bewijzen?
  • Op welke manier kan bewijs geleverd worden?
  • Zijn verklaringen van werknemers (of oud collega’s) wenselijk?
  • Bewijsrecht in ontbindingsprocedures
  • Bewijsproblematiek rondom de zieke werknemer

Datum

donderdag26september2019
1000
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
6
Kosten
EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite