4

Bindend advies in de praktijk

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Mogelijkheden en aandachtspunten

Twee partijen zijn het niet eens over de deugdelijkheid van schilderwerk en besluiten die kwestie voor te leggen aan X op kosten van ongelijk. Is de beslissing van X aan te merken als een bindend advies ? Bindend advies wordt in Nederland veel toegepast: a) voor een specifiek probleem  zoals be­schreven en b) bij zeer uiteenlopende vormen van geschilbeslechting, zoals in consumentenzaken bij o.a. geschillencommissies en Kifid, bij al dan niet tuchtrechtelijke geschillen tussen sporters en sport­bonden alsmede in het kader van de uitleg of andere geschilpunten die voortvloeien uit commerciële contracten (bouw, joint venture, verzekeringen e.d.).

Een bindend adviesprocedure is vormvrij, zij het dat fundamentele rechtsbeginselen in acht moeten worden genomen. Die vormvrijheid schept bij ge­schilbeslechting kansen om een procesvorm overeen te komen die kan leiden tot een bindende be­slissing binnen drie maanden. Een niet notarieel overeengekomen bindend advies is als zodanig niet te executeren, maar in de regeling ervan kunnen wel prikkels worden ingebouwd die er doorgaans toe leiden dat de beslissing wordt uitgevoerd.

Tegenover genoemde kansen staan ook potentiële val­kuilen. Zo is de beperkte wettelijke regeling betreffende bindende adviezen notoir lastig. Daarnaast is bij bindende adviezen van de eerste soort, die doorgaans worden gegeven door vakdeskundigen, een belangrijk aandachtspunt dat de opdracht aan de bindend adviseur(s) geen aanleiding moet kunnen geven tot misverstanden en dat bij de behandeling ervan fundamentele rechtsbeginselen als ‘hoor en wederhoor’ niet worden veronachtzaamd.

Deze en vele andere aandachtspunten c.q. “tips” wor­den besproken in het recent – in de serie Burgerlijk Proces& Praktijk van Wolters Kluwer – versche­nen boek ‘Het bindend advies doorgelicht’ van de hand van mr. Bart Punt, oud-rechter en arbiter, die deze cursus verzorgt.

U ontvangt het boek bij deze cursus. Voor Kasteel Waardenburg abonnementhouders is het boek niet inclusief. Zij ontvangen geen boek.

Spreker

mr. B.C. Punt

mr. B.C. Punt

voormalig kort geding rechter en arbiter o.m. in bouwzaken

Onderwerpen

  • Bindend advies
  • Tips en tricks, mogelijkheden en aandachtspunten

Datum

donderdag07mei2020
1300
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
4
Kosten
EURO 325,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite