Academie voor de Rechtspraktijk
Bruidsgave, religieus huwelijk en talaq

Korte omschrijving

In deze cursus wordt u, na een korte introductie in het IPR, bijgepraat over de juridische aspecten van de bruidsgave, het religieus huwelijk en de talaq. Ook komt het fenomeen huwelijkse gevangenschap aan bod, d.w.z. de man die geen medewerking verleent aan de ontbinding van het religieus huwelijk en de vraag of de vrouw de man daartoe kan dwingen via een procedure bij Nederlandse rechter. De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Doelgroep

Advocaten

Bedrijfsjuristen

Mediators

Spreker

Prof. mr. F. Ibili
Prof. mr. F. Ibili

raadsheer in het Gerechtshof Den Haag en hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Onderwerpen

Vragen die aan bod komen zijn:

Praktische informatie

NOvA punten:4
Kosten (hele scholing):EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten