Academie voor de Rechtspraktijk
Civiel procesrecht in het contractenrecht

Korte omschrijving

De cursus is volgeboekt. U kunt zich helaas niet meer aanmelden.

Uiteraard bestaat er niet zoiets als een speciaal civiel procesrecht voor het contractenrecht. Toch leert de praktijk dat zich in contractenrechtelijke zaken dikwijls lastige vragen van procesrecht opdringen.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen
Overheidsjuristen

In de rechtspraak van de Hoge Raad is daaraan in de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed. Vaak gaat het daarbij om goed stellen en bewijzen. Daarnaast gebruikt de Hoge Raad het procesrecht ook wel om tot een rechtvaardige verdeling van risico's tussen de contractspartijen te komen, waarbij het procesrecht materieel rechtelijke trekken krijgt.

Spreker

prof. mr. G. van Rijssen
prof. mr. G. van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Onderwerpen

De docent besteedt aandacht aan de onderlinge samenhang en de wederzijdse beïnvloeding van het contractenrecht en het procesrecht, waarbij door de procesrechtelijke bril naar het contractenrecht wordt gekeken.
De problemen die daarbij aan de orde komen, zijn enerzijds ingegeven door de praktijk en anderzijds door de actuele rechtspraak van de Hoge Raad.

Praktische informatie

NOvA punten:4
Kosten (hele scholing):EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten