Cursussen & Webinars

maandag12november2018

In de nieuwe KEI-wetgeving wordt de in 2002 ingezette ontwikkeling tot terugdringing van de schriftelijkheid in de procedure nadrukkelijk bevestigd. Veel komt daardoor aan op de inrichting van processtukken. De rechter voert een strakke regie voorafgaand en op de zitting. Dat brengt risico’s mee. Voor u is het van belang te weten hoe de rechter uw processtukken leest/gebruikt om vonnis te kunnen wijzen en welk instrumentarium u en de rechter kunnen benutten voorafgaand en op de mondelinge behandeling. De nieuwe procesvoering vergt méér dan ooit tevoren een proactieve advocaat. Diverse praktische onderwerpen worden mede aan de hand van casus en recente jurisprudentie door prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann (senior rechter A Rechtbank Den Haag, bijzonder hoogleraar Rechtspleging Universiteit Leiden) besproken.

Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann weet goed wat er speelt. Zij is bijzonder hoogleraar én rechter en heeft diverse publicaties op het terrein van het procesrecht op haar naam staan. In deze bijeenkomst zal zij diepgaand stil staan bij de procedure in eerste aanleg en perikelen die spelen, bijvoorbeeld: hoe leest de rechter uw processtukken; op welke terreinen en hoe komt diens regie tot uitdrukking, wat kan een advocaat toevoegen op de comparitie, wat zijn valkuilen en dergelijke.

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag17december2018
Kasteel Waardenburg
woensdag19december2018
Kasteel Waardenburg
donderdag20december2018
Kasteel Waardenburg

Het afgelopen jaar is er veel rechtspraak verschenen van zowel de Hoge Raad als de gerechtshoven en rechtbanken. De sprekers allen afkomstig van de hoven en rechtbanken zullen met u de belangrijkste uitspraken van 2018 bespreken. Daarnaast zullen de sprekers ook andere belangrijke ontwikkelingen met u bespreken. Na het volgen van een kroniek college bent u weer helemaal op de hoogte van de stand van het recht op het betreffende rechtsgebied.

Op zes rechtsgebieden zullen de docenten 4 uur doceren. Wij begrijpen dat niet iedereen binnen uw kantoor dezelfde interesse heeft. Het kantoorabonnement maakt het mogelijk om verschillende collega's te laten deelnemen aan de Week van de Kronieken. Wij reserveren als het ware een stoel voor uw kantoor. U kunt samen met uw collega's besluiten wie, welk college zou willen gaan volgen.

EURO 1200,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17december2018
Kasteel Waardenburg

In deze praktijkgerichte cursus met aandacht voor do’s en don’ts krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 op het gebied van het contractenrecht. Na afloop kunt u geheel up to date aan het nieuwe jaar beginnen!

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17december2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

 

Mr. B.M. Leferink (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) en mr. E.E. Hoogeterp (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17december2018
Kasteel Waardenburg

U kunt zich niet meer aanmelden. De curtsus is volgeboekt

Het inzagerecht van art. 843a Rv is sinds 2002 een zeer bruikbaar en belangrijk bewijsmiddel geworden. Er wordt in het civiele recht de laatste jaren vaak gebruik gemaakt van dit bewijsmiddel, waarover de Hoge Raad zich de afgelopen 8 jaar inmiddels ook menigmaal heeft uitgelaten. De Hoge Raad oordeelde hierbij in het merendeel van de gevallen dat er recht op inzage bestond. De ins en outs van dit bewijsmiddel staan in deze cursus, waarbij onder meer de arresten van de Hoge Raad over het inzagerecht worden besproken, centraal. 

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag18december2018
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19december2018
Kasteel Waardenburg

In 2018 heeft de Hoge Raad een groot aantal arresten gewezen met regels die van belang zijn voor Burgerlijk Procesrecht.
Tijdens de Kroniek wordt u daarover bijgepraat.
Om een zo groot mogelijk aantal arresten te bespreken, worden deze signalerend besproken, terwijl daar waar nodig een arrest in de context van de ontwikkeling in het procesrecht zal worden geplaatst.

Daarnaast wordt kort stilgestaan bij het wetsontwerp 'Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht'.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag20december2018
Kasteel Waardenburg

In deze praktijkgerichte cursus met aandacht voor do’s en don’ts krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Na afloop kunt u geheel up to date aan het nieuwe jaar beginnen!

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag10januari2019
Kasteel Waardenburg

Schade

Exoneraties

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22januari2019
Kasteel Waardenburg

We hebben met veel succes meerdere keren de cursus Effectief & Strategisch Netwerken voor advocaten georganiseerd. Samen met Jochem Klijn hebben we speciaal voor cursisten die de eerste twee dagen van de cursus gevolgd hebben een terugkomdag georganiseerd. Ervaringen zullen worden uitgewisseld en nieuwe, handige tips zullen worden aangereikt.

Introductie film

bekijk hier wat Jochem Klijn te vertellen heeft over de terugkomdag. Klik op de link: Netwerken promotie

 

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag25januari2019
Kasteel Waardenburg

Bewijslast verdeling
Winnen of verliezen? Kennis van stelplicht en bewijslast kan in elke procedure en bij advisering over contracten het verschil maken. Dit artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste artikelen geeft u antwoord op al uw vragen over stelplicht en bewijslast. Onmisbaar, of u nu betrokken bent bij de rechtspraak, advocatuur of wetenschap.

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1030
-
1130
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1630
-
1730
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05februari2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05februari2019
1030
-
1130
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05februari2019
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05februari2019
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
1030
-
1130
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
1330
-
1430
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1430
-
1530
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1600
-
1700
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11februari2019
Kasteel Waardenburg

Contract training in English law for commercial lawyers
This seminar provides the commercial lawyer with an introduction to the main concepts of English contract law. It enables the delegates to familiarise themselves with the elements of a contract and to better understand how the English Law operates. A sample contract will be used and there will be an opportunity for interactive exercises to stimulate discussion and comparison between applicable laws.

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12februari2019
Amsterdamse Academische Club
dinsdag18juni2019
Amsterdamse Academische Club
dinsdag22oktober2019
Amsterdamse Academische Club
dinsdag17december2019
Amsterdamse Academische Club

Schrijf u in voor het abonnement Contractenrecht jurisprudentie overzicht 2019. U volgt vier bijeenkomsten en geniet van een scherpe cursusprijs.

EURO 400,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12februari2019
Amsterdamse Academische Club

In twee uur tijd wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste jurisprudentie op het terrein van het contractenrecht.

EURO 125,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14februari2019
Kasteel Waardenburg

Ontbinding wegens een tekortkoming, vernietiging op grond van dwaling of opzegging ‘zonder zwaarwegende reden’: het zijn alle manieren om een commercieel contract te beëindigen. Welke actie heeft de voorkeur? Hoe werk je een niet presterende contractant effectief de deur uit? Of verdient het voorkeur de contractuele verhouding in een gewijzigde vorm voort te zetten? Deze en andere (praktische) vragen staan in deze cursus centraal.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
Kasteel Waardenburg

Core business voor de praktijkjurist.
Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/drafter moet de jurist  -vaak onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
Kasteel Waardenburg
maandag04maart2019
Kasteel Waardenburg
woensdag17april2019
Kasteel Waardenburg
maandag13mei2019
Kasteel Waardenburg
dinsdag25juni2019
Kasteel Waardenburg
dinsdag17september2019
Kasteel Waardenburg
dinsdag29oktober2019
Kasteel Waardenburg
dinsdag26november2019
Kasteel Waardenburg
maandag16december2019
Kasteel Waardenburg

De colleges Contractenrecht richten zich op de versterking en verdieping van kennis voor advocaten met enkele jaren ervaring. Tijdens de colleges wordt theoretische materie aangereikt en worden de actualiteiten besproken die u op praktische wijze kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk.

De vooraanstaande docenten beschikken over gedegen, uitgebreide theoretische kennis en praktijkervaring.

EURO 1395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
Kasteel Waardenburg

Tijdens de cursus 'Actualiteiten Burgerlijk procesrecht' zullen uiteraard de diverse recente uitspraken van de Hoge Raad en andere rechterlijke instanties de revue passeren (tot februari 2019), waarbij stil zal worden gestaan welke procesrechtelijke trends zich manifesteren en, bij voorbeeld, op welke wijze de rechterlijke regie in de jurisprudentie doorklinkt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan eventuele wetgevingsontwikkelingen.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
Kasteel Waardenburg
maandag04maart2019
Kasteel Waardenburg
woensdag17april2019
Kasteel Waardenburg
maandag13mei2019
Kasteel Waardenburg
dinsdag25juni2019
Kasteel Waardenburg
dinsdag17september2019
Kasteel Waardenburg
dinsdag29oktober2019
Kasteel Waardenburg
dinsdag26november2019
Kasteel Waardenburg
dinsdag26november2019
Kasteel Waardenburg
maandag16december2019
Kasteel Waardenburg

De colleges Burgerlijk procesrecht zijn gericht op de versterking en uitbouw van de kennis en procedereervaardigheid van advocaten met enkele jaren ervaring. Tijdens de colleges wordt theoretische kennis aangereikt en worden actualiteiten besproken die praktisch kunnen worden toegepast. De betrokken docenten hebben niet alleen hun sporen op theoretisch (wetenschappelijk) terrein verdient maar beschikken ook over een gedegen, uitgebreide praktische procedeer ervaring.

EURO 1395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04maart2019
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04maart2019
1130
-
1230
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04maart2019
Kasteel Waardenburg

De richtlijnen van het Consumentenrecht leiden tot belangrijke wijzigingen in de praktijk. In deze cursus worden belangrijke ontwikkelingen besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04maart2019
Kasteel Waardenburg

Veel komt  aan op de inrichting van processtukken. De rechter voert een strakke regie voorafgaand en op de zitting. Dat brengt risico’s mee. Voor u is het van belang te weten hoe de rechter uw processtukken leest/gebruikt om vonnis te kunnen wijzen en welk instrumentarium u en de rechter kunnen benutten voorafgaand en op de mondelinge behandeling. De nieuwe procesvoering vergt méér dan ooit tevoren een proactieve advocaat. Diverse praktische onderwerpen worden mede aan de hand van recente jurisprudentie door mr. D. Vergunst besproken.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14maart2019
Kasteel Waardenburg

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. En alleen al in de afgelopen twee jaren heeft de Hoge Raad circa tien arresten gewezen over de verjaring van vorderingen.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15maart2019
Kasteel Waardenburg

Effectief contracteren
Hoeveel vrijheid biedt de wet partijen bij het opstellen van een overeenkomst? Waar liggen de - niet onderkende- grenzen? Wanneer is de wet een valkuil voor de contractenmaker?  Regelt de overeenkomst alleen de verhouding tussen partijen? Moet de derde erin of juist eruit? Hierbij komen o.a. aan de orde het derdenbeding, de kwalitatieve verplichting en het kwalitatieve recht.

Enkele veel voorkomende contractuele bedingen die bij een "slordige" redactie een valkuil voor de bedinger kunnen zijn of mogelijkheden onbenut laten.

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag22maart2019
Kasteel Waardenburg

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, civiel recht, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28maart2019
Kasteel Waardenburg

Hoe behouden partijen hun vrijheid tijdens de contractonderhandelingen en waartoe heben partijen zich verbonden?

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28maart2019
Kasteel Waardenburg

Het is het belangrijkste feit in het recht: causaal verband. Het struikelblok - de missing link - tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij onzeker oorzakelijk verband de vordering toch wordt toegewezen! Daarnaast speelt causaliteit bij voordeelsberekening en het eigen schuld-verweer een (nieuwe) rol op grond van recente jurisprudentie (HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 (Tennet/ABB).

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11april2019
Kasteel Waardenburg

Het wapenarsenaal van de schuldeiser: het zwaard en het schild.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11april2019
Kasteel Waardenburg

Het is de witte plek op de kaart van vermogensrecht: schadeberekening. Wat doet een rechter als hij schade berekent? Waarom zijn de regels van stelplicht en bewijslast niet (zonder meer) van toepassing? Hoe moet schade dan in de processtukken worden onderbouwd om zoveel mogelijk schade in de wacht te slepen? Het zijn vragen die enkele recente rechtszaken beheersen: de claim van de benadeelden in Groningen jegens de NAM, de claim tegen Volkswagen wegens sjoemelsoftware en claims wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op ongestoord woongenot en het recht om te kiezen voor kinderen of niet.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag16april2019
Kasteel Waardenburg

Het bewijsrecht is de spil waar elke civiele procedure om draait. Een goede kennis van het bewijsrecht kan het verschil uitmaken tussen winnen en verliezen. Een advocaat dient zich daarvan bewust te zijn om effectief te kunnen procederen. Wanneer is er voldoende gesteld en wat is voldoende gemotiveerd betwist? Wat is een bevrijdend verweer en wanneer wordt de bewijslast omgekeerd? Het is cruciaal om te weten wanneer het bewijsaanbod toereikend is, welke bewijsmiddelen partijen ten dienste staan en hoe de rechter het bewijs zal waarderen.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag17april2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag17april2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag17april2019
Kasteel Waardenburg

Ontbinding wegens een tekortkoming, vernietiging op grond van dwaling of opzegging ‘zonder zwaarwegende reden’: het zijn alle manieren om een commercieel contract te beëindigen.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag17april2019
Kasteel Waardenburg

Het bewijsrecht is volop in beweging. Nog voorafgaande aan een procedure bewijsinformatie verzamelen, wordt steeds meer het parool. En na starten van de procedure zo snel mogelijk regie voeren over eventuele bewijslevering. Getuigenbewijs (mondeling als schriftelijk), deskundigen, inzage en bewijsbeslag komen op de cursus ter sprake. Het antwoord op de vraag welke partij wat moet bewijzen is essentieel voor het verzamelen van bewijsinformatie en de levering van bewijs. Fundamentele kennis over stelplicht en bewijslast is dus een must. In de cursus komen op al deze punten aan de hand van de meest actuele ontwikkelingen in de rechtspraak aan de orde.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag13mei2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag13mei2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag13mei2019
Kasteel Waardenburg

In deze cursus komen de meest belangrijke en meest recente ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid in het Contractenrecht aan de orde.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag13mei2019
Kasteel Waardenburg

Succesvol procederen is het realiseren door een partij van haar processuele doel. De vorderende partij zal voor het rechtsgevolg dat zij daartoe in het leven wil roepen feiten moeten stellen en zo nodig bewijzen. Hetzelfde geldt voor de verwerende partij die zich beroept op een bevrijdend verweer. Het materiele- en het procesrecht zijn om die reden vervlochten. Wie het procesrecht goed beheerst maar het materiele recht verwaarloost, gaat het in een procedure niet redden maar het omgekeerde is ook waar.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag16mei2019
Kasteel Waardenburg

Een praktische cursus voor procederen in hoger beroep

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie de zaak goed en overtuigend aan de rechter te presenteren. Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Tegen welke beslissingen moet ik beslist grieven aanvoeren en wanneer moet ik eigenlijk incidenteel hoger beroep instellen? Mag ik nieuwe standpunten innemen en welke ruimte tot bewijslevering is er nog? Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusieregel kennen gevaarlijke valkuilen.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag16mei2019
Kasteel Waardenburg

Hoe beëindig je de overeenkomst? Opzegging, vernietiging of ontbinding? En hoe behoud je het vertrouwen in het contractenrecht?

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag22mei2019
Maastricht

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28mei2019

De Academie voor de Rechtspraktijk organiseert voor de 9e keer de succesvolle Hemelvaart studiereis. Op dinsdag 28 mei 2019 vertrekken we naar München waar u naast het volgen van interessante colleges op het gebied van Contracten-, Aansprakelijkheids- en Burgerlijk Procesrecht ook kunt genieten van culturele uitstapjes.

Vier topdocenten brengen u helemaal op de hoogte over de laatste stand van zaken!

Voor de invulling van uw programma in München kiest uzelf voor een studiereispakket naar uw wens.

EURO Pakket 1: € 3.895,00 | Pakket 2: € 3.295,00 | Pakket 3: € 1.195,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag29mei2019
Kasteel Waardenburg
woensdag12juni2019
Kasteel Waardenburg

In deze tweedaagse cursus wordt een verbinding gelegd tussen ‘knowing how’ en ‘knowing that’. Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, civiel recht, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

EURO 825,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04juni2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06juni2019
Kasteel Waardenburg
donderdag27juni2019
Kasteel Waardenburg

Coaching: investeren in jezelf én in anderen!

De training Effectief coachen en aansturen in de juridische praktijk is bedoeld voor juristen die zich willen bekwamen in coachvaardigheden op de werkvloer. U leert op een andere wijze in gesprek te gaan met uw medewerkers, collega ’s en klanten en leert hoe u mensen in beweging kan zetten. Zo vergroot u uw effectiviteit, creëert u plezier in de samenwerking en haalt u het beste uit uzelf en de ander naar boven. De training geeft uw persoonlijk leiderschap en eigen ontwikkeling een flinke boost en mocht u ooit overwegen om u verder te bekwamen in het vak van coach, dan hebt u met deze tweedaagse al een stevige basis gelegd.

EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11juni2019
Kasteel Waardenburg

Het is een hot item in het Vermogensrecht: zorgplichten. Natuurlijk zijn er de bijzondere bancaire zorgplichten die voortdurend de nationale kranten halen: de aansprakelijkheid voor de libor-affaire, het (gebrekkige) toezicht van de DNB tijdens de kredietcrisis. Er is de controlerende en de certificerende overheid en - nog platter - de wegen die door de wegbeheerder in goede staat moeten worden gehouden.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12juni2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12juni2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12juni2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13juni2019
Kasteel Waardenburg

Wie zijn aan de overeenkomst verbonden? Moet de derde erin of eruit? En wat zijn de ontbindende voorwaarden?

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18juni2019
Amsterdamse Academische Club

In twee uur tijd wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste jurisprudentie op het terrein van het contractenrecht.

EURO 125,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25juni2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25juni2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25juni2019
Kasteel Waardenburg

Voor de contractenmaker wordt het opstellen van een contract en algemene voorwaarden steeds spannender. De rechter grijpt steeds vaker in, niet alleen als gevolg van de vooral Europese regelgeving op het terrein van het consumentenrecht in contracten met een consusment, maar ook in handelscontracten. Een herbezinning is nodig ten aanzien van wat je nog in algemene voorwaarden opneemt; wellicht is het opnemen in het hoofdcontract slimmer. Dat leren we in deze cursus. Een ander probleem is Haviltex. Je kunt Haviltex niet als zodanis uitsluiten, maar wel de contractsteksten zo inrichten dat de kans groter wordt dat die door de rechter gevolgd worden. Ditzelfde geldt voor dwaling. Kortom: betere contracten beschermen je cliënt, en ook jezelf als contractenmaker (gevaar van aansprakelijkstelling door je cliënt).

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25juni2019
Kasteel Waardenburg

Wat is belangrijk bij het aanvragen en beginnen van een kort geding?
Hoe belangrijk is het spoedeisend belang in de praktijk en wat levert wel en niet een spoedeisend belang op?
Waar moet u opletten bij het formuleren van een petitum?

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de formele vereisten die bij een kort geding komen kijken en krijgt u veel praktische tips van een zeer ervaren voorzieningenrechter.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09september2019
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09september2019
1130
-
1230
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09september2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09september2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10september2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10september2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10september2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10september2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12september2019
Kasteel Waardenburg

Kleine lettertjes hebben grote gevolgen! En is een elektronisch contract rechtsgeldig en bindend?

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16september2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16september2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17september2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17september2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17september2019
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze cursusmiddag worden de belangrijkste ontwikkelingen in het contractenrecht besproken. Aangezien de datum van deze lezing ver in de toekomst ligt en wij actueel willen blijven volgt verdere toelichting later.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17september2019
Kasteel Waardenburg

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, civiel recht, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

Centraal op deze cursusdag staat daarom de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt. U krijgt inzicht in het denkkader dat een civiele rechter toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering lopen hier als een rode draad doorheen. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18september2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18september2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23september2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23september2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24september2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24september2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25september2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25september2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25september2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25september2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag26september2019
Kasteel Waardenburg
Mr. C.E. Drion (advocaat Jones Day) neemt u mee in de wereld van het Internationaal Contracteren. Wie contracteert in de internationale arena ontmoet direct de Anglo-Amerikaanse invloeden op contractteksten en op de wijze van omgaan met contracten. Niet zelden leidt dat tot misverstanden en half begrepen keuzes.
 
Wie effectief en zorgvuldig wil opereren, moet voldoende weten van het Anglo-Amerikaanse contractenrecht en dat wordt u op puntige en praktische wijze uit de doeken gedaan. Hoe vervolgens om moet worden gegaan met Anglo-Amerikaanse contractteksten wanneer daar Nederlands recht op van toepassing is, betreft een vraag van uitleg.
 
EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30september2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30september2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30september2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30september2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02oktober2019
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02oktober2019
1130
-
1230
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08oktober2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08oktober2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22oktober2019
Amsterdamse Academische Club

In twee uur tijd wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste jurisprudentie op het terrein van het contractenrecht.

EURO 125,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag29oktober2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29oktober2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29oktober2019
Kasteel Waardenburg

"De comparitie heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal 'rechtsmoment'. De wetgever bestempelt de mondelinge behandeling inmiddels als het hart van de civiele procedure, onder leiding van een regie-voerende rechter (idealiter aan de hand van een zittingsagenda). Primair in het leven geroepen voor het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een schikking, is de comparitie thans ingebed in een sterk verander(eren)d krachtenveld: een tweede schriftelijke ronde zal immers doorgaans niet meer aan de orde zijn, terwijl e.e.a. zich afspeelt tegen de achtergrond van de informatie- en waarheidsplicht van artikel 21 Rv., terwijl artikel 30k lid 2 NRv de mogelijkheid oppert van het meteen horen van getuigen en partijdeskundigen, waarbij bovendien de kans bestaat dat de rechter ex artikel 30p NRv meteen mondeling eindvonnis wijst".

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29oktober2019
Kasteel Waardenburg

Tijdens de cursus verdiept en actualiseert u uw kennis op het gebied van het claimen van een schadevergoeding.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26november2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26november2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26november2019
Kasteel Waardenburg

Een van de uitgangspunten van het Nederlandse burgerlijk procesrecht is rechtspraak in twee feitelijke instanties. Ten opzichte van de procedure in eerste aanleg heeft het hoger beroep zijn eigen aardigheden. Uit de rechtspraak over de rechtsstrijd in hoger beroep, de positieve en negatieve zijde van de devolutieve werking en de vraag of incidenteel appel noodzakelijk is, blijkt het appelprocesrecht vol lastig te ontwijken valkuilen te zitten.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26november2019
Kasteel Waardenburg

Het personen- en familierecht is een dynamisch rechtsgebied waarin veel innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. In deze cursus is om te beginnen aandacht voor actuele jurisprudentie op het gebied van het familie(proces)recht.

Voorts wordt ingegaan op de landelijk in te voeren maatregelen in de scheidingsprocedure, zoals de regierechter, het appointeren op maat, de benoeming van gedragsdeskundigen als bijzondere curator en het uniform hulpaanbod waarnaar rechtbanken kunnen verwijzen (aangekondigd in het recente visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen) en op de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26november2019
Kasteel Waardenburg

Koop is de meest gesloten bijzondere overeenkomst. In deze cursus worden de belangrijkste regels voor de koop van roerende en onroerende zaken.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03december2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11december2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11december2019
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11december2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16december2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16december2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16december2019
Kasteel Waardenburg

Uiteraard bestaat er niet zoiets als een speciaal civiel procesrecht voor het contractenrecht. Toch leert de praktijk dat zich in contractenrechtelijke zaken dikwijls lastige vragen van procesrecht opdringen

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16december2019
Kasteel Waardenburg

Tijdens de cursus 'Actualiteiten Burgerlijk procesrecht' zullen uiteraard de diverse recente uitspraken van de Hoge Raad en andere rechterlijke instanties de revue passeren (vanaf februari 2019), waarbij stil zal worden gestaan welke procesrechtelijke trends zich manifesteren en, bij voorbeeld, op welke wijze de rechterlijke regie in de jurisprudentie doorklinkt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan eventuele wetgevingsontwikkelingen.

EURO 265 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17december2019
Amsterdamse Academische Club

In twee uur tijd wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste jurisprudentie op het terrein van het contractenrecht.

EURO 195,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag12december2018
1500
Eigen werkplek

Mr. R. Schellaars (advocaat Simmons & Simmons LLP) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • Reglement - 2018 DIS Regels
 • Actualiteiten Soft Law
 • Actualiteiten - Rechtspraak
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12december2018
1100
Eigen werkplek

Mr. D. Vergunst (senior rechter Rechtbank Gelderland) en Mr. P. De Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zullen tijdens dit webinar met u de actualiteiten bespreken.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12december2018
0930
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Verjaring en stuiting
 • Uitleg kettingbeding
 • Opzegging van duurovereenkomsten
 • Matiging boete
 • Tekortkoming en opeisbaarheid
 • Schadebegroting
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag29november2018
1000
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal tijkdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • Hoge Raad 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1027 (Voordeelstoerekening is ook van toespassing bij van derden ontvangen voordelen.
 • Hoge Raad 13 Juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1176 (Meetinstructie van NVM en aansprakelijkheid)
 • Hoge Raad 15 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:915 (Wave/ABN AMRO)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag31oktober2018
1100
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie) zal o.a. tijdens dit webinar de actuele jurisprudentie van de Hoge Raad met u bespreken en onderstaande onderwerpen.

 • Diverse recente uitspraken van de Hoge Raad, zoals m.b.t. het voorlopig getuigenverhoor en het voorlopig deskundigenbericht, en hoe deze instrumenten effectief in te zetten?
 • Op welke wijze manifesteert zich de rechterlijke regie in de jurisprudentie, en hoe daarop als advocaat te anticiperen?
 • Het kersverse concept-Wetsontwerp 'Voorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht' komt tevens aan bod: procederen wordt écht anders!
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag25oktober2018
1000
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard, advocaat La Gro Advocaten zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • Exoneraties en branchregels/branchegebruiken
 • Rentebedingen in consumentenovereenkomsten
 • Samenhangende overeenkomsten
 • Ontbinding
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag20september2018
1300
Eigen werkplek
 • Arbitrage is efficiënter dan een procedure voor de overheidsrechter.
 • Arbitrage is duurder dan een procedure voor de overheidsrechter.
 • De Netherlands Commercial Court is een goed alternatief voor arbitrage.
 • In een arbitraal tribunaal zou altijd een materiedeskundige (expert) moeten zitten.
 • Een arbitrage zou altijd geheim moeten zijn.
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04juli2018
1300
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Verbintenissen tot betaling van een geldsom.

 • Nominaal bedrag
 • Gangbaar geld
 • Vertragingsschade: wettelijke rente
 • Rentevoet
 • Valutaschuld
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04juli2018
1130
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Alternatieve verbintenissen.

 • Wat is een alternatieve verbintenis
 • Onherroepelijke keuze
 • Overgang keuzebevoegdheid
 • Voorwaardelijke verbintenissen
 • Recente ontwikkelingen

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04juli2018
1015
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijk verbondenheid en de pluraliteit van schuldeisers.

 • Gelijke delen
 • Aansprakelijkheid
 • Externe werking kwijtschelding & uitstel van betaling
 • Bijdrageplicht
 • Verweermiddelen
 • Subrogatie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04juli2018
0900
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Algemene bepalingen Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27juni2018
1500
Eigen werkplek

Mr. B.M. Leferink (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) en Mr. E.E. Hoogeterp (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) zullen recente en relevante jurisprudentie behandelen op het gebied van het gezondheidsrecht. Daarbij gaan zij zowel in op het medisch tuchtrecht, als op civiel- en bestuursrechtelijke zaken.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27juni2018
1100
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Burgerlijk Procesrecht.

 • Wetswijzigingen per 1-9-2017
 • Digitaal procederen
 • Stellen en bewijzen
 • Hoger beroep
 • Processueel ondeelbare rechtsverhoudingen
 • Rechterswisselingen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag25juni2018
1000
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Contractenrecht.

Jurisprudentie

 • HvJEU 30 januari 2018, ECLI:EU:C:2018:44 (Visser/Appingedam)
 • HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:148
 • HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601 (Reaal/X)
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729 (X/Allianz)
 • HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:696 (Verzoekers/Sint Maarten)
 • HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:677 (TMG/Staat)
 • HR 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:535
 • HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:471 (De Jong q.q./X)
 • HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:426 (Alert/Jeroen Bosch)
 • HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 (Goglio/SMQ)
 • HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470 (55 eisers/TMF)
 • HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 (RCI)
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:209 (De Molenwiek)
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:207 (Turan/Easystaff)
 • HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638, NJ 2007/262 (Intrahof/Bart Smit)
 • HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428 (Aan de Amstel/X)
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721 (Becton/Braun)
 • HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:774 (Rabobank/X)
 • HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:773 (Avonwick/VI)
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:727 (X/ABN)
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:728
 • HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650 (X/OM)
 • HR 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:363 (Macon)
 • HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828 (Duka/Achmea)
 • Rb Amsterdam 2 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2948 (Sandcape/Q8)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1700
Eigen werkplek

Mr. A. Ferwerda (senior legal counsel ABN AMRO N.V.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Consent op grond van GDPR.

 • Toestemming als één van de zes grondslagen van de AVG
 • Wanneer vraagt u toestemming voor de gegevensverwerking?
 • Waar moet toestemming aan voldoen?
 • Hoe vraagt u toestemming voor de gegevensverwerking? 
 • Is de toestemming die u reeds onder de WBP heeft gekregen nog geldig of moet u opnieuw toestemming vragen? 
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1530
Eigen werkplek

Mr. W. Seinen (advocaat Baker McKenzie) en mr. A. Ferwerda (senior legal counsel ABN AMRO N.V.) zullen tijdens de Roundtable Privacyrecht ingaan op privacy by design, artificial intelligence, big data en dataminimalisatie.

Stellingen:

 • Privacy by design en dataminimalisatie zijn vage begrippen waar het MKB niets mee kan
 • Voor bedrijven loont het de moeite om een goede privacy by design strategie te ontwikkelen
 • Kunstmatige intelligentie gaat helpen om aan de verplichting tot dataminimalisatie handen en voeten te geven
 • De wetgever heeft onvoldoende nagedacht over de techniek van vandaag en morgen, met name waar het gaat om geautomatiseerde individuele besluitvorming
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1400
Eigen werkplek

Mr. W. Seinen (advocaat Baker McKenzie) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Privacyrecht. 

 • Doelbinding
 • Verenigbaar verder gebruik
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1100
Eigen werkplek

Prof. dr. mr. G-J.Zwenne (hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij Universiteit Leiden, advocaat Brinkhof) en mr. H.H. de Vries (advocaat Kennedy van der Laan) zullen onderstaande onderwerpen behandelen tijdens de Roundtable Privacyrecht.

• De Functionaris voor Gegevensbescherming of FG heeft een belangrijke rol bij de naleving van de AVG. maar wat is dat nou eigenlijk, een FG? En welke eisen worden daaraan gesteld? Wat vinden jullie daarvan?
• Er is een grote behoefte aan instrumenten waarmee verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers kunnen aantonen dat men voldoet aan de AVG. Er worden ook wel AVG-keurmerken aangeboden. Wat vinden jullie daarvan?
• We zijn de afgelopen maanden nogal bang gemaakt met de megaboetes die de Autoriteit persoonsgegevens kan opleggen. Wanneer verwachten jullie dat de toezichthouder de eerste boete gaat opleggen? En voor wat voor overtreding zal dat dan zijn?
• Een effect van de AVG is dat privacyverklaringen een stuk langer zijn geworden. En ook dat ze niet veel begrijpelijker zijn geworden. Is dat niet merkwaardig?

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
0930
Eigen werkplek

Prof. dr.mr. G-J. Zwenne (hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij Universiteit Leiden, advocaat Brinkhof) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Privacyrecht.

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat is een gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking en wat is een bestand?
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07juni2018
0900
Eigen werkplek

Mr. P. de Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Beslag- en executierecht.

 • Conservatoir beslag vanuit het perspectief van de voorzieningenrechter, praktische aspecten en inhoudelijke aspecten, veelvoorkomende kwesties
 • Opheffen conservatoir beslag in kort geding
 • Executoriaal beslag
 • Executiegeschillen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag23mei2018
0900
Eigen werkplek

Mr. B.A. de Ruijter (advocaat Kennedy Van der Laan) en mr. I.I. van Tuyll van Serooskerken (advocaat Kennedy Van der Laan)zullen tijdens dit webinar de Rechtsgevolgen van overeenkomsten behandelen.
Boek 6, titel 5, afdeling 4 “Rechtsgevolgen van overeenkomsten” is de bakermat van ons verbintenissenrecht: uitleg van overeenkomst, aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, derdenwerking overeenkomsten en last but not least: onvoorziene omstandigheden. Kortom, een must voor de dagelijkse praktijk van contractenmakers en litigators.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16mei2018
1500
Eigen werkplek

In de (internationale) arbitrale rechtspraak wordt gebruik gemaakt van richtlijnen, protocollen, notes enzovoort. Dit kan als soft law worden aangeduid.
Mr. R. Schellaars (advocaat Simmons & Simmons LLP) zal tijdens het webinar de actualiteit en status behandelen van prominente vormen van deze arbitrale soft law. Denk daarbij aan de IBA Rules on the Taking of Evidence 2010, de UNCITRAL Notes on Organising Arbitral Proceedings 2016 en de in oktober jl. bijgestelde ICC Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of Arbitration under the ICC Rules of Arbitration. Over dit laatste document is in TvA 2018/01 gepubliceerd.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. dr. G.van Rijssen (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Hoger Beroep.

 • Toegang
 • Partijen
 • Grievenstelsel
 • Principaal en incidenteel hoger beroep
 • Bewijsaanbod
 • Termijnen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03mei2018
1500
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Verrekening.

 • Terminologie
 • Systeem van de wet
 • Vereisten
 • Afdwingbaarheid
 • Opeisbaarheid
 • Wederkerig schuldenaarschap
 • Illiquide

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

 • Alternatieve causaliteit
 • Voordeeltoerekening
 • Eigen schuld
 • Winstafdracht
 • Vormen van exoneraties
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03mei2018
0900
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

 • Bijzondere vormen van schade
 • Strekking van het schadevergoedingsrecht
 • Concrete of abstracte schadeberekening
 • Schadestaatprocedure
 • Causaal verband

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01mei2018
1500
Eigen werkplek

Mr. I. Brinkman (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.), mr. S.C.G. Dingenen (advocaat Bird & Bird LLP) en mr. N.R. Geerts-Zandveld (advocaat Coupry) zullen de onderstaande stellingen bespreken op het gebied van Energierecht.

 • Het blijft de vraag of met de implementatie van VET alle knelpunten in het kader van de rolafbakening en het toekennen van voordelen door de netbeheerder aan verbonden netwerkbedrijven zijn opgelost.
 • De voordelen van het in de Wet VET geïntroduceerde systeem van full disclosure - waarbij elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer, ongeacht de bron, dient te worden onderbouwd met een garantie- of certificaat van oorsprong - wegen op tegen de huidige onzekerheid over de implementatie van een vergelijkbaar Europees systeem.
 • Gereguleerde toegang tot het warmtenet voor producenten – van duurzame warmte – kan de energietransitie een ‘boost’ geven, mits die ruimte biedt aan lokale omstandigheden, zoals de omvang van het net en de warmtevraag van de verbruikers.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
1430
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Zaakwaarneming onverschuldigde betaling.

 • Bronnen van verbintenissen
 • Definitie zaakwaarneming
 • Consequenties van niet-nakomen verplichtingen
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • Onverschuldigde betaling
 • Begrippen verrijking en verarming
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
1130
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Subrogatie.

 • Bankgarantie
 • Overwaardearrangement
 • Omslag naar evenredigheid
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van de Gevolgen van overgang van vorderingen.

 • Subrogatie
 • Schuld- en contractoverneming
 • Afstand en vermenging
 • Verplichtingen vorige schuldeiser
 • Positie nevenrechten

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
1300
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Niet nakomen van een verbintenis.

 • Reacties op niet-nakoming
 • Klachtplicht
 • Karakter en doel van opschorting
 • Bijzondere opschortingsbevoegdheden
 • Verrekeningen en verjaring
 • Consumentenbescherming
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
1015
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Opschortingsrecht en schuldeisersverzuim.

 • Bijzondere opschorting
 • Karakter en doel van opschorting
 • Verschil tussen 6:52 e.v. en 6:262
 • Opschorting buiten Nederland
 • Vorleistungpflicht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Voorwaardelijke verbintenissen.

 • Voorwaarden algemeen
 • Voorwaardelijk aanbod
 • Voorwaardelijke aanvaarding
 • Voorwaardelijke verbintenis
 • Formulering van voorwaarden
 • Bewijslast
 • De onzedelijke voorwaarde
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. A.W. Jongbloed (hoogleraar Executie- en Beslagrecht Universiteit Utrecht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Beslag- en Executierecht.

 • Conservatoire beslaglegging
 • Welke vermogensobjecten komen voor beslaglegging in aanmerking?
 • Hoe wordt de proportionaliteit gewogen?
 • Welke zijn de risico's van onrechtmatig beslag?
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11april2018
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Bewijsrecht.

 • Informatie en bewijs
 • Stellen, stelplicht en informatieplicht
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Bewijs en tegenbewijs
 • Bewijsrisico en bewijslastverdeling
 • Getuigenbewijs
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie) zal het onderwerp Stelplicht behandelen naar aanleiding van een voor de procederende prakticus essentiële vraag: Stelt het genoeg voor?
Het bewijsrecht blijkt telkens notoir lastig. Wekelijks toont de jurisprudentie dat op dit vlak nogal wat mis gaat, met helaas niet zelden onoverkomelijke consequenties. Inzicht in (de toepassing van) het bewijsrecht is dus voor de praktijkjurist onontbeerlijk. Het civiele procesrecht staat anno 2018 bovendien op een kruispunt: de 'lijdelijke' rechter is, gelet op diens 'regiefunctie', volgens velen een echo uit het verleden aan het worden en de onder KEI verlangde pre-processuele bewijsgaring ter onderbouwing van de in de gedingstukken ingenomen standpunten vergt een principieel andere proceshouding van de advocatuur. Het is tegen dat decor geen verrassing dat het gevleugelde begrip 'stelplicht' hernieuwde aandacht behoeft: wat ís het eigenlijk, en waarom komt hieraan zo'n belangrijke betekenis toe? Mede aan de hand van recente rechtspraak wordt een en ander tijdens dit webinar inzichtelijk in kaart gebracht.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. I.I. van Tuyll van Serooskerken (advocaat Kennedy Van der Laan) en mr. B.A. de Ruijter (advocaat Kennedy Van der Laan) zullen de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Nakoming van Verbintenissen.

 • Nakoming van wat en hoe?
 • Nakoming door wie en aan wie?
 • Tijdstip en plek nakoming
 • Veroordeling tot nakoming en executie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09april2018
1500
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de onderwerpen Consumenten en Inhoud behandelen op het gebied van Algemene voorwaarden.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09april2018
1200
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de toepasselijkheid en informatieplicht behandelen op het gebied van Algemene voorwaarden.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van het tot stand komen van overeenkomsten.

 • Meerpartijenverhoudingen
 • Gemengde overeenkomsten
 • Schakelbepaling
 • Precontractuele fase
 • De driefasenleer

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15maart2018
1500
Eigen werkplek

Mr. P. de Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Kort Geding.

 • Aanvraag en planning van kort gedingen: Procesreglement en wetgeving (Rv/BW)
 • Spoedeisend belang
 • Wat kan wel niet worden gevorderd?
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15maart2018
0900
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende jurisprudentie behandelen op het gebied van Verzoekschriftprocedures.

Beginselen van procesrecht

 • HR 19 oktober 2007, LJN: BA6246, RFR 2007, 135 Gebondenheid rechter aan petitum
 • HR 1 april 2011, LJN BP4020 Bindende eindbeslissing; is het voor de rechter mogelijk daarop terug te komen?
 • HR 9 maart 2012, LJN BU9204 Procesrechtelijke status van producties
 • HR 10 augustus 2012, LJN BW5867 Gebruik stukken uit eerdere procedure; hoor en wederhoor

Verzoekschriftprocedure - algemeen

 • HR 2 mei 2003, LJN: AF8125, NJ 2003, 467 Geschil betreffende levensonderhoud; verzoekschriftprocedure dwingend voorgeschreven
 • HR 10 juli 2009, LJN BI3435, RFR 2009, 105 Wijziging verzoek terwijl belanghebbende niet is verschenen
 • Hof A’dam 18 oktober 2011, LJN BU1962 Verzoekschrift noemt verkeerde belanghebbende. Consequenties?
 • HR 25 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2822, met conclusie OM Omvang verplichte procesvertegenwoordiging in verzoekschriftprocedure
 • HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:493 Wijziging eis slechts beperkt door goede procesorde en (in hoger beroep:) twee conclusie-regel

Verzoekschriftprocedure – wie is belanghebbend?

 • HR 25-10-1991, ECLI:NL:HR1991:ZC0387 Wie is belanghebbende bij een verzoek?
 • HR 18-12-2015, ECLI:NL:HR:2015:3636 Wie is belanghebbende bij een verzoek?
 • HR 23-01-2009, LJN: BG5072, RFR 2009, 41 Is vennootschap van DGA belanghebbende bij diens echtscheidingsprocedure?
 • HR 21 mei 2010, LJN: BL7043 Uithuisplaatsing minderjarige; is broer belanghebbende?
 • HR 17 mei 2013, LJN BZ3641 Mede-erfgenamen zijn niet belanghebbend bij ontkenningsactie
 • HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2665 Ouder zonder gezag geen belanghebbende in OTS-zaak
 • HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535 Minderjarige als belanghebbende, mogelijke rol van bijzondere curator
 • HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1748 Belanghebbende bij machtigingsprocedure curatele

Verzoekschriftprocedure: Mondelinge behandeling

 • HR 7 december 2007, NJ 2008, 554 Rechter beoordeelt zelf of stukken nog worden toegelaten; goede procesorde
 • HR 20 november 2009, LJN BJ8540, RFR 2010, 15 Omvang ambtshalve onderzoeksplicht rechter bij bewaking beginsel van hoor en wederhoor
 • HR 29 januari 2010, LJN BK5014 Aanhoudingsverzoek; consequenties van niet-verschijnen van partijen
 • HR 16 november 2012, LJN BX5573 Onderzoeksplicht rechter bij niet verschijnen opgeroepen belanghebbenden

Bewijsrecht

 • HR 28 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2922, NJ 1999/694 Wanneer verzet aard van de procedure zich tegen toepassing regels bewijsrecht?
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:18 Toepasselijkheid wettelijke bewijsregels in ontbindingsprocedure
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:22 Toepasselijkheid wettelijke bewijsregels in ontbindingsprocedure

Hoger beroep

 • HR 7 april 2000, NJ 2000, 377 Nevenvoorzieningen bij echtscheiding mogen in elke stand van het geding worden verzocht
 • HR 12 september 2008, LJN BD7077 appellabiliteit voorlopige omgangsregeling is eindbeschikking
 • HR 25 september 2009, LJN BI1739 appellabiliteit voorlopige alimentatie als eindbeschikking
 • HR 23 maart 2012, LJN BV2507 appellabiliteit voorlopige alimentatie als tussenbeschikking
 • HR 13 juli 2012, LJN BW6741, late grief in alimentatiezaken toelaatbaar, indien anders mogelijkheid van 1:401 BW
 • HR 28 september 2012, LJN BW9226 late grief in gezag- en omgangszaken toelaatbaar, indien anders mogelijkheid van 1:377e BW

Varia

 • HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 83 Ook beschikking in verzoekschriftprocedure heeft gezag van gewijsde
 • HR 17 mei 2013, LJN CA0356 Beperkt gezag van gewijsde in alimentatiezaken
 • HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2109 Beperkt gezag van gewijsde in alimentatiezaken
 • Hof Den Bosch, 19 juni 2012, LJN BW9156 Echtscheidingsbeschikking op gezamenlijk verzoek heeft geen gezag van gewijsde, aangehecht convenant is aantastbaar
 • HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533 Provisionele voorziening ex art. 223 Rv ook van toepassing in verzoekschriftprocedure
 • HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 Regels omtrent toelaatbaarheid stukken in vreemde taal
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13maart2018
0900
Eigen werkplek

Mr. D. Vergunst (senior rechter Rechtbank Gelderland) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Dagvaarding.

 • Rechtspersonen, vof, maatschap
 • Stelplicht
 • Stellen en verweren
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1530
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Negotiation Tips.

 • Handling the client
 • Batna and objectives
 • Preparation for meeting the other side
 • The four stages
 • The five styles
 • Deadlock
 • Tactics
 • Getting to yes
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1415
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van 7 Drafting tips for International Contracts.

 • Key concepts: obligations/warranty/representations
 • Indemnity/guarantee
 • Inco terms
 • Termination
 • Compliance & notice
 • Arbitration or civil justice
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1300
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Limitation of Liability in English Law.

 • Types of liability
 • Obligations
 • Capping
 • Direct, indirect, consequential
 • Categories
 • Consumers
 • Unfair Contract terms & reasonableness
 • How to draft – tips and traps
 • Punctuation and severance
 • Recent trends
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1115
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Execution of international agreements.

 • The international context
 • Types of contracts
 • LOIs MOUS
 • Applicable law
 • Local law
 • Authority
 • Capacity
 • General rules
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1000
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van "Midnight Clauses".

 • Arbitration or civil justice or both?
 • Drafting traps
 • Scope of the dispute defined?
 • New York Convention requirements
 • Parties (in or out?)
 • Which seat? “Neutral” seat or local seat?
 • Is the clause itself enforceable?
 • Which governing law? It must be identified
 • Correct rules identified
 • Time out- so what?
 • Choice of arbitrators – technical or legal?
 • Local enforcement tests
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15januari2018
1600
Eigen werkplek
EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15januari2018
1301
Eigen werkplek

Test

EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04december2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. A.V.T. de Bie, Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 24-11-2017, ECLI:NL:HR:2017:3016
Sinds het Wilnis-arrest is veel duidelijk geworden over de vraag wanneer een opstal gebrekkig is in de zin van 6:174 BW. Wat minder bekend is, is dat deze risico-aansprakelijkheid (en die van 6:173 en 6:179 BW) volgens artikel 6:181 lid 1 BW in geval van bedrijfsuitoefening niet rust op de bezitter van de opstal, maar op de degene die het bedrijf uitoefent. Dat is, in geval van een opstal, echter weer niet het geval “als het ontstaan van de schade niet met de uitoefening van het bedrijf in verband staat”. Over dat laatste gaat dit arrest, maar tijdens de talkshow zal de risico-aansprakelijkheid voor opstallen in bredere zin onder de loupe worden genomen.

Merel Rooijakkers, Advocaat bij Kneppelhout & Korthals N.V. en Caspar Janssens, Advocaat bij de Hoge Raad
Bespreken:
HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2902
over de vraag of de verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW van toepassing is op een vordering tot schadevergoeding wegens bedrog
HR 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2842
over uitleg in het kader van een geschonden balansgarantie bij een bedrijfsovername;
HR 10 november 2017, ECLI:NL:2017:2850
over beroepsaansprakelijkheid van de notaris, wellicht te combineren met
HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2774
over de zorgplicht van de financieel adviseur
HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107
over de bancaire zorgplicht bij overkreditering; en daarover het artikel: Niessen en Van de Wetering,
‘De bijzondere bancaire zorgplicht bij overkreditering’, NTvH 2017-5.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag27november2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen twee sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen

Mr. A.V.T. de Bie, Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2789 (égalitébeginsel en eigen schuld ex 6:101 lid 2 BW)
Een verhuurder van een bedrijfsruimte lijdt schade, omdat de politie in opdracht van de officier van justitie met geweld de ruimte is binnengetreden. Daar is heroïne aangetroffen, waarvoor de huurder strafrechtelijk wordt veroordeeld. De verhuurder vordert schadevergoeding van de Staat. De Staat beroept zich op art. 6:101 lid 2 BW: aan degene die zijn zaak aan een derde toevertrouwt, worden fouten van die derde als eigen schuld toegerekend. Kantonrechter en hof verwerpen dit verweer, in weerwil van eerdere jurisprudentie van de HR (HR 2 oktober 2009 NJ 2010/95; Wherestad). Blijft de HR bij zijn eerdere jurisprudentie of gaat hij om?

Saskia Odijk, Advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.
Bespreekt: ECLI:NL:HR:2017:2447
22 september jl. door de HR gewezen arrest over verzwijging bij het sluiten van een levensverzekering. De conclusie van de A-G in die zaak is gepubliceerd onder ECLI:NL:PHR:2017:514.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag22november2017
1000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. Meryem Aksu, Rechter Rechtbank Overijssel
Bespreekt: NTBR, afl. 8 (oktober): Bewijslaswerlichting voor de benadeelde bij productaansprakelijkheid voor onzekere risico’s. Annotatie bij HvJ EU 21 juni 2017, C-621/15, ECU:EU:C:2017:484
(W. c.s./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seiiie, Carpimko) / p.253
Op 21 juni 2017 heeft het Hof van Justitie EU prejudiciële vragen beantwoord op verzoek van de Cour de Cassation in Frankrijk. Het HvJ EU staat een rechterlijk bewijsvermoeden toe dat de gelaedeerde tegemoet komt in het bewijs van zowel gebrek als causaal verband onder de Richtlijn Productaansprakelijkheid, wanneer het verband tussen een vaccin tegen hepatitis B en het krijgen van multiple scierose (MS) medisch wetenschappelijk onzeker is. Deze annotatie bespreekt onder meer de wijze waarop het Hof de grenzen aan nationale procedurele autonomie schetst en gaat in op de gevolgen van dit oordeel voor de Nederlandse praktijk. G.M. Veldt & AE.C. Wissink


Mr. Jan Spanjaard, Advocaat bij La Gro Advocaten
Bespreekt: HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2615 (Gemeente Bronckhorst)
Het ging in dit arrest om de vraag of een bouwproject mocht worden afgeblazen wegens bevolkingskrimp. De gemeente deed een beroep op onvoorziene omstandigheden. In het contract was namelijk
art. 6:258 BW letterlijk overgeschreven. De Hoge Raad houdt vast aan zijn strenge rechtspraak over onvoorziene omstandigheden en herhaalt en passant zijn eerdere arrest Afvalzorg/Slotereind, dat als een contractuele bepaling hetzelfde inhoudt als de wettelijke bepaling, de rechtspraak en doctrine over de wettelijke bepaling één-op-één wordt toegepast. Kortom: welk nut heeft het om de wet over te schrijven in je contract (behalve bladvulling)?


Mr. Miranda van Eeden-van Harskamp, Partner bij La Gro Advocaten
Bespreekt: Hoge Raad van 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Hansteen/Verwiel q.q.)
Door failliet gesloten huurovereenkomst; opzegging door curator (art. 39 Fw). Aansprakelijkheid boedel voor leegstandsschade verhuurder. Bankgarantie, regres bank op de boedel. Vordering curator tegen verhuurder uit ongerechtvaardigde verrijking? Toepassing en uitwerking van HR 24 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema/Uni-Invest) en HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244, NJ 2014/68 (Romania Beheer).

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag13november2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

MR. T.R. Hidma | Senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bespreekt:
HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2565, met verwijzing naar HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1185
Het arrest inzake de bewijslastverdeling in een geval waarin de rechthebbende stelt dat gedaagde zonder recht of titel bedrijfsruimte gebruikt, en het verweer is dat er een huurovereenkomst bestaat.

Miranda van Eeden-van Harskamp | Partner bij La Gro Advocaten

Bespreekt:
Rb Oost-Brabant 25 oktober 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5624
(X/Heijmans) over het verpandingsverbod. Zij zal daarbij de Hoge Raad arresten Coface/Intergamma en Oryx/Van Eesteren ook bespreken.

Judith Tersteeg |Advocaat bij La Gro Advocaten

Bespreekt:
HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2775
(Tio Teach) over de vraag of een annuleringsbeding onredelijk bezwarend is.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag09november2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. T.R. Hidma | Senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bespreekt:
HR 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1149
Onrechtmatige daad. Brand ontstaan tijdens sloopwerkzaamheden op Sint Maarten. Verzekeraars vorderen aan verzekerde uitgekeerd schadebedrag van hoofdaannemer en onderaannemers. Is oorzaak brand gelegen in gebrekkige compressor? Art. 6:173 BW Sint
Maarten. Omkering bewijslast? Passeren van bewijsaanbod. Onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen?


Mr. Dorine ten Brink | Advocaat Ploum Lodder Princen en mr. Suzanne Poutsma | Advocaat Ploum Lodder Princen

Bespreken:
HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:935
agentuur; klantvergoeding bij beëindiging; berekening voordeel

HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2372
franchiseovereenkomst supermarkt; omvang schadevergoeding; berekening gederfde winst

HR 7 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2287
koopovereenkomst; oude boerderij; bewoning met gezin; zichtbare bouwkundige gebreken; non-conformiteit

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag30oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

MR. T.R. Hidma | Senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie
Bespreekt: HR 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1149
Onrechtmatige daad. Brand ontstaan tijdens sloopwerkzaamheden op Sint Maarten. Verzekeraars vorderen aan verzekerde uitgekeerd schadebedrag van hoofdaannemer en onderaannemers. Is oorzaak brand gelegen in gebrekkige compressor? Art. 6:173 BW Sint Maarten. Omkering bewijslast? Passeren van bewijsaanbod. Onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen?

Caspar Janssens | Advocaat bij de Hoge Raad
Bespreekt: HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1186
Overeenkomstenrecht. Bruikleen. Geleende aanhangwagen wordt gestolen. Bruiklener aansprakelijk? Omvang zorgplicht ‘als een goed huisvader’ (art. 7A:1781 lid 2 BW).

Petra Chao | Advocaat bij Kneppelhout & Korthals N.V.
Bespreekt: HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2447
Verzekeringsrecht. Levensverzekering, aanvraagformulier, verzwijging, art. 7:928 BW. Verandering gezondheidstoestand tussen invullen vragenformulier en acceptatie. Kenbaarheidsvereiste; gevolg van uitdrukkelijke vermelding op formulier dat wijzigingen moeten worden doorgegeven.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag23oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. Toine de Bie, raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2444 en HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452
Twee arresten over beroepsaansprakelijkheid, gewezen op één dag. Dat illustreert dat het aantal zaken rond beroepsfouten talrijk is. Wat is het belang van het oordeel van de tuchtrechter in zo'n zaak? Hoe zit het met het causaal verband? En wat als een advocaat zich geconfronteerd ziet met een interne belangentegenstelling bij een cliënt? Moet hij bij zijn advisering daarmee rekening houden?

Mr. Brenda Leferink, advocaat Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. 
Mr. Anne ten Brummelhuis, advocaat Nysingh Advocaten - Notarissen N.V.
Bespreken: Rechtbank Den Haag 25 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:587
De aansprakelijkheid van de Staat voor schade geleden door de Q-koorts-epeidemie en daarbij zullen zij tevens ingaan op andere uitspraken die zien opoverheidsaansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag18oktober2017
1000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

mr. Meryem Aksu, rechter Rechtbank Overijssel
Bespreekt: WPNR 23 september 2017/7163
Schending van art. 2:8 BW en onrechtmatige daad en ECLI:NL:RBOVE:2016:5194 Bestuurdersaansprakelijkheid, administratieplicht en deponeringsplicht.

mr. Miranda van Eeden-van Harskamp, partner bij La Gro Advocaten
Bespreekt: HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:563
(Vossenberg/Curatoren Aluminium Delfzijl) over het opruimen van afvalstoffen.

mr. Jan Spanjaard, advocaat bij La Gro Advocaten
Bespreekt HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270
(Nanada/Golden Earring) over de opzegging van duurrelaties, ontbinding in de setting van een muziekcontract.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag10oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zal drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. A.V.T. de Bie | raadsheer hof Amsterdam
Bespreekt:
HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1008.
Een journalist stelt dat hij heeft moeten vluchten uit Soedan omdat Stichting FPU veiligheidsafspraken heeft geschonden. Bestaat er causaal verband tussen deze gevaarzetting en de vlucht van de journalist? In hoeverre speelt de “omkeringsregel” een rol? Ook zal kort worden ingegaan op het leerstuk van de zgn. “kansschade”.

Mr. C.S.G. Janssens |cassatieadvocaat Kneppelhout & Korthals N.V.
Mr. E.K. Ditvoorts |advocaat Kneppelhout & Korthals N.V.
Bespreken:
HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275. Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt.
HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2455. Is de veroordeling waaraan de dwangsom is verbonden, wegens derdenbeslag onder de veroordeelde niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoerlegging?
HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1274. Vordering tegen meer gedaagden, die deels wel en deels niet in het geding verschijnen

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag02oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zal drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

MR. T.R. Hidma | senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie
Bespreekt: HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1353
Gaat over huishoudelijk onderwerp: aansprakelijkheid in een geval waarin brand is ontstaan nadat de bewoonster het huis heeft verlaten tijdens het koken, waarbij een enorme schade resteert. De vraag is of de brand is ontstaan door vlam in de pan.

mr. Dorine ten Brink | advocaat Ploum Lodder Princen
Bespreekt: HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345
over de aansprakelijkheid van de materieel werkgever voor een onrechtmatige daad gepleegd door een doorgeleende werknemer

mr. Suzanne Poutsma | advocaat Ploum Lodder Princen
Bespreekt: HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355
wanprestatie geen voorwaarde voor aansprakelijkheid jegens derden

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite