Cursussen & Webinars

woensdag16oktober2019
Kasteel Waardenburg

Helaas, de cursus is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

Twee rechters en een raadsheer zullen opbouwende kritiek geven over de meest voorkomende "blunders" van advocaten tijdens een procedure en met u doornemen hoe ze voorkomen hadden kunnen worden.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag16oktober2019
1130
-
1230
Eigen werkplek

Mr. T. Novakovski (advocaat Legaltree) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag24oktober2019
Kasteel Waardenburg

In deze cursus beslagrecht zal door mr. P. de Bruin de nadruk worden gelegd op het conservatoire beslag maar zullen ook enkele aspecten van het executoriale beslag de revue passeren. Waar moet u op letten bij het indienen van een beslagrekest?
Waar kijkt de voorzieningenrechter naar?
Wat kunt en moet u met een beslagverlof?
Wat kan uw cliënt tegen een conservatoir of een executoriaal beslag doen?

EURO 195,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29oktober2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29oktober2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29oktober2019
Kasteel Waardenburg

"De comparitie heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal 'rechtsmoment'. De wetgever bestempelt de mondelinge behandeling inmiddels als het hart van de civiele procedure, onder leiding van een regie-voerende rechter (idealiter aan de hand van een zittingsagenda). Primair in het leven geroepen voor het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een schikking, is de comparitie thans ingebed in een sterk verander(eren)d krachtenveld: een tweede schriftelijke ronde zal immers doorgaans niet meer aan de orde zijn, terwijl e.e.a. zich afspeelt tegen de achtergrond van de informatie- en waarheidsplicht van artikel 21 Rv., terwijl artikel 30k lid 2 NRv de mogelijkheid oppert van het meteen horen van getuigen en partijdeskundigen, waarbij bovendien de kans bestaat dat de rechter ex artikel 30p NRv meteen mondeling eindvonnis wijst".

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29oktober2019
Kasteel Waardenburg

In de cursus verdiept en actualiseert u uw kennis op het gebied van het claimen van een schadevergoeding.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag30oktober2019
Kasteel Waardenburg

De cursus is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

 

Een praktische cursus !

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie de zaak goed en overtuigend aan de rechter te presenteren. Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Tegen welke beslissingen moet ik beslist grieven aanvoeren en wanneer moet ik eigenlijk incidenteel hoger beroep instellen? Mag ik nieuwe standpunten innemen en welke ruimte tot bewijslevering is er nog? Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusie-regel kennen gevaarlijke valkuilen.

Tijdens deze cursus wordt u, vanuit het oogpunt van ervaren advocaten op deze valkuilen gewezen en wordt besproken hoe u uw processtukken in hoger beroep het beste kunt inkleden. De theorie en de praktijk van het procederen in hoger beroep komen aan bod.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag31oktober2019
Kasteel Waardenburg

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. J.C. Halk (senior rechter Rechtbank Rotterdam) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

Centraal op deze cursusdag staat daarom de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt. U krijgt inzicht in het denkkader dat een civiele rechter toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering lopen hier als een rode draad doorheen. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05november2019
Kasteel Waardenburg

De heer mr.dr. L. Reurich bespreekt in deze cursus de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05november2019
Kasteel Waardenburg

We zijn nog nauwelijks van het KEI-echec bekomen, of talloze nieuwe ontwikkelingen in het procesrecht dienen zich alweer aan. Het one size fits all-model voldoet niet langer en procedures die jarenlang voortslepen, worden niet meer geaccepteerd. De rechtspraak moet volgens de minister in staat zijn om adequaat te reageren op de wisselende behoeften van mensen en hun wisselende vermogen om conflicten op te lossen. Aan de hand van drie onderwerpen worden deze ontwikkelingen besproken en uiteengezet. Wat impliceert dat voor de wijze van procederen?

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06november2019
1000
-
1100
Eigen locatie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06november2019
1030
-
1130
Eigen locatie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07november2019
Kasteel Waardenburg

Het wapenarsenaal van de schuldeiser: het zwaard en het schild.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11november2019
Kasteel Waardenburg

U kunt zich niet meer aanmelden. De cursus is volgeboekt.

 

Het Burgerlijk procesrecht zal worden besproken door twee top docenten. vier docenten. Beide docenten zijn zeer praktijk gericht ingesteld. Prof. mr. W.D.H. Asser en prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann behandelen het Bewijsrecht en procedure in eerste aanleg.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag11november2019
Kasteel Waardenburg
maandag25november2019
Kasteel Waardenburg

U kunt zich niet meer aanmelden. De cursus is volgeboekt.

Alle drie de rechtsgebieden zijn volop in beweging. De drie rechtsgebieden zullen worden verdiept door vier docenten. Onder andere uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap. Alle vier de docenten zijn zeer praktijk gericht ingesteld. Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann en Prof. mr. W.D.H. Asser  behandelen het Procesrecht. Prof. mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht. Mr . A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen.

EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag12november2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12november2019
Kasteel Waardenburg

Bitcoin, Blockchain - zomaar wat kreten die je de laatste tijd steeds meer hoort. Voor veel mensen gaat het dan om geld verdienen met cryptocurrency, maar Blockchain kan nog veel meer dan dat. Wat is Blockchain eigenlijk en wat kun je ermee. Waarom is het zo anders dan alle systemen die we nu kennen?

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12november2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21november2019
Kasteel Waardenburg

Prof. Mr. M.J.A.M. Ahsmann (senior rechter A Rechtbank Den Haag, bijzonder hoogleraar Rechtspleging Universiteit Leiden) zal tijdens dit college ingaan op het onderwerp dagvaarding. De procedures en de incidenten.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag25november2019
Kasteel Waardenburg

De cursus is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

De actualiteiten van twee onderdelen, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht, zullen uitgebreid worden besproken door twee ervaren docenten uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap. Prof. mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht. Mr . A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen. Beide docenten zijn zeer praktijkgericht ingesteld en doceren beide 4 uur.

8 PO punten op één dag wordt als zeer prettig ervaren.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag26november2019
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26november2019
1130
-
1230
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26november2019
Kasteel Waardenburg

Een van de uitgangspunten van het Nederlandse burgerlijk procesrecht is rechtspraak in twee feitelijke instanties. Ten opzichte van de procedure in eerste aanleg heeft het hoger beroep zijn eigen aardigheden. Uit de rechtspraak over de rechtsstrijd in hoger beroep, de positieve en negatieve zijde van de devolutieve werking en de vraag of incidenteel appel noodzakelijk is, blijkt het appelprocesrecht vol lastig te ontwijken valkuilen te zitten.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26november2019
Kasteel Waardenburg

Het personen- en familierecht is een dynamisch rechtsgebied waarin veel innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. In deze cursus is om te beginnen aandacht voor actuele jurisprudentie op het gebied van het familie(proces)recht.

Voorts wordt ingegaan op de landelijk in te voeren maatregelen in de scheidingsprocedure, zoals de regierechter, het appointeren op maat, de benoeming van gedragsdeskundigen als bijzondere curator en het uniform hulpaanbod waarnaar rechtbanken kunnen verwijzen (aangekondigd in het recente visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen) en op de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26november2019
Kasteel Waardenburg

Koop is de meest gesloten bijzondere overeenkomst. In deze cursus worden de belangrijkste regels voor de koop van roerende en onroerende zaken behandeld.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27november2019
Kantoor Paulussen Advocaten Maastricht

In deze cursus worden twee onderwerpen uit het rechtsgebiedenregister Verbintenissenrecht behandeld en behaalt u 8 PO punten op één dag.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28november2019
Kasteel Waardenburg

Hoe beëindig je de overeenkomst? Opzegging, vernietiging of ontbinding? En hoe behoud je vertegenwoordiging en gerechtvaardigheid in het contractenrecht?

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02december2019
Kasteel Waardenburg

In deze cursus wordt recente rechtspraak van m.n. de Hoge Raad m.b.t. het contractenrecht behandeld.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03december2019
Kasteel Waardenburg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) is alweer meer dan een jaar van kracht. In 4 uur tijd wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en hoe u hier in de praktijk mee om moet gaan. 

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03december2019
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10december2019
Kasteel Waardenburg

Core business voor de praktijkjurist.

Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/-drafter moet de jurist  -meestal onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11december2019
Kasteel Waardenburg

Op één dag krijgt u twee aan elkaar verwante onderwerpen gedoceerd. Van mr P. de Bruin het Kort geding en van mr. T.R Hidma de mondelinge behandeling. 

Wat is belangrijk bij het aanvragen en beginnen van een kort geding?
Hoe belangrijk is het spoedeisend belang in de praktijk en wat levert wel en niet een spoedeisend belang op?
Waar moet u opletten bij het formuleren van een petitum?

In dit cursusonderdeel wordt aandacht besteed aan de formele vereisten die bij een kort geding komen kijken en krijgt u veel praktische tips van een zeer ervaren voorzieningenrechter.

"De comparitie heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal 'rechtsmoment'. De wetgever bestempelt de mondelinge behandeling inmiddels als het hart van de civiele procedure, onder leiding van een regie-voerende rechter (idealiter aan de hand van een zittingsagenda). Primair in het leven geroepen voor het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een schikking, is de comparitie thans ingebed in een sterk verander(eren)d krachtenveld: een tweede schriftelijke ronde zal immers doorgaans niet meer aan de orde zijn, terwijl e.e.a. zich afspeelt tegen de achtergrond van de informatie- en waarheidsplicht van artikel 21 Rv., terwijl artikel 30k lid 2 NRv de mogelijkheid oppert van het meteen horen van getuigen en partijdeskundigen, waarbij bovendien de kans bestaat dat de rechter ex artikel 30p NRv meteen mondeling eindvonnis wijst".

Al met al moge duidelijk zijn dat de mondelinge behandeling specifieke vaardigheden vergt en haar schaduw vooruit werpt. Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij de inkleding van de procesvoering-nieuwe-stijl, waarbij centraal staat de vraag met welke taakopvatting de rechter anno 2019 de zitting ingaat en welke sturing u daar als raadsman aan kunt geven.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11december2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11december2019
1400
-
1500
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11december2019
1530
-
1630
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag13december2019
Kasteel Waardenburg

De elfde mediatraining voor advocaten in successie. Dankzij de vele positieve reacties en de reeds getoonde interesse, laten we de cursus weer plaatsvinden. Zeer enthousiaste cursisten hebben in het verleden een goede training gekregen. De cursus werd beoordeeld met een gemiddelde van 9,2! De docent (Wouter Kurpershoek) met een 10! Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. Zo krijgt iedereen de aandacht die hij/zij verdient.

Advocaten hebben baat bij een succesvolle relatie met journalisten. De reputatie van hun cliënten kan gemaakt óf gebroken worden door de media. De belangen zijn vaak groot.

Tijdens de mediatraining 'Zo nemen journalisten je boodschap wél over" leert Wouter advocaten hoe je als geïnterviewde een succesvol mediacontact kunt creëren. Hij laat zien hoe je de controle behoudt in het spel met journalisten. Een spel zonder spelregels, maar wel met ijzeren wetten. Wat zijn die wetten? Welke quotes doen het goed? Hoe werkt het met beeld- en geluidmontage? En: welke afspraken kun je maken met journalisten?

EURO 345,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16december2019
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16december2019
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16december2019
Kasteel Waardenburg

In deze eindejaarscursus wordt de blik kort gericht op de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Vermogensrecht van 2019. Het accent ligt echter op de te verwachte ontwikkelingen in 2020.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16december2019
Kasteel Waardenburg

Uiteraard bestaat er niet zoiets als een speciaal civiel procesrecht voor het contractenrecht. Toch leert de praktijk dat zich in contractenrechtelijke zaken dikwijls lastige vragen van procesrecht opdringen.

EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16december2019
Kasteel Waardenburg

Tijdens de cursus 'Actualiteiten Burgerlijk procesrecht' zullen uiteraard de diverse recente uitspraken van de Hoge Raad en andere rechterlijke instanties de revue passeren (vanaf februari 2019), waarbij stil zal worden gestaan welke procesrechtelijke trends zich manifesteren en, bij voorbeeld, op welke wijze de rechterlijke regie in de jurisprudentie doorklinkt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan eventuele wetgevingsontwikkelingen.

EURO 265 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17december2019
Kasteel Waardenburg

In deze praktijkgerichte cursus met aandacht voor do’s en don’ts krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 op het gebied van het contractenrecht. Na afloop bent u weer helemaal up to date!

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17december2019
Kasteel Waardenburg

In 2018 en begin 2019 heeft de Hoge Raad een groot aantal arresten gewezen met regels die van belang zijn voor Burgerlijk Procesrecht.
Tijdens de Kroniek wordt u daarover bijgepraat.
Om een zo groot mogelijk aantal arresten te bespreken, worden deze signalerend besproken, terwijl daar waar nodig een arrest in de context van de ontwikkeling in het procesrecht zal worden geplaatst.

Daarnaast wordt kort stilgestaan bij het wetsontwerp 'Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht'.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17december2019
Amsterdamse Academische Club

In twee uur tijd wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste jurisprudentie op het terrein van het contractenrecht.

EURO 195,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag09januari2020
Kasteel Waardenburg

Wie zijn aan de overeenkomst verbonden? Moet de derde erin of eruit? En wat zijn de ontbindende voorwaarden?

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14januari2020
Kasteel Waardenburg

Het bewijsrecht is volop in beweging. Nog voorafgaande aan een procedure bewijsinformatie verzamelen, wordt steeds meer het parool. En na starten van de procedure zo snel mogelijk regie voeren over eventuele bewijslevering. Getuigenbewijs (mondeling als schriftelijk), deskundigen, inzage en bewijsbeslag komen op de cursus ter sprake. Het antwoord op de vraag welke partij wat moet bewijzen is essentieel voor het verzamelen van bewijsinformatie en de levering van bewijs. Fundamentele kennis over stelplicht en bewijslast is dus een must. In de cursus komen op al deze punten aan de hand van de meest actuele ontwikkelingen in de rechtspraak aan de orde.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag23januari2020
EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag28januari2020
Kasteel Waardenburg

Het arbitragerecht is een aparte tak van sport en wordt veelvuldig gebruikt. In dit college zal worden ingegaan op actualiteiten in arbitragevormen van geschillenbeslechting die voor u relevant kunnen zijn en de voor- en nadelen daarvan.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06februari2020
EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag06februari2020
Kasteel Waardenburg

Kleine lettertjes hebben grote gevolgen! En is een elektronisch contract rechtsgeldig en bindend?

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11februari2020
Kasteel Waardenburg

Hoe behouden partijen hun vrijheid tijdens de contractonderhandelingen en waartoe hebben partijen zich verbonden?

EURO 375,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag14februari2020
Kasteel Waardenburg

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie de zaak goed en overtuigend aan de rechter te presenteren. Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Tegen welke beslissingen moet ik beslist grieven aanvoeren en wanneer moet ik eigenlijk incidenteel hoger beroep instellen? Mag ik nieuwe standpunten innemen en welke ruimte tot bewijslevering is er nog? Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusieregel kennen gevaarlijke valkuilen. Tijdens deze cursus wordt u, vanuit de ervaring van een raadsheer (prof. mr. dr. G. van Rijssen) gewezen op hoe u uw processtukken in hoger beroep het beste kunt inkleden. De theorie en de praktijk van het procederen in hoger beroep komen aan bod.

In het cursusonderdeel beslagrecht zal door mr. P. de Bruin de nadruk worden gelegd op het conservatoire beslag liggen, maar zullen ook enkele aspecten van het executoriale beslag de revue passeren. Waar moet u op letten bij het indienen van een beslagrekest?
Waar kijkt de voorzieningenrechter naar?
Wat kunt en moet u met een beslagverlof?
Wat kan uw cliënt tegen een conservatoir of een executoriaal beslag doen?

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03maart2020
Kasteel Waardenburg

Het wapenarsenaal van de schuldeiser: het zwaard en het schild.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05maart2020
Kasteel Waardenburg
Mr. C.E. Drion (advocaat Jones Day) neemt u mee in de wereld van het Internationaal Contracteren. Wie contracteert in de internationale arena ontmoet direct de Anglo-Amerikaanse invloeden op contractteksten en op de wijze van omgaan met contracten. Niet zelden leidt dat tot misverstanden en half begrepen keuzes.
 
Wie effectief en zorgvuldig wil opereren, moet voldoende weten van het Anglo-Amerikaanse contractenrecht en dat wordt u op puntige en praktische wijze uit de doeken gedaan. Hoe vervolgens om moet worden gegaan met Anglo-Amerikaanse contractteksten wanneer daar Nederlands recht op van toepassing is, betreft een vraag van uitleg.
 
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10maart2020
Kasteel Waardenburg

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. J.C. Halk (senior rechter Rechtbank Rotterdam) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

Centraal op deze cursusdag staat daarom de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt. U krijgt inzicht in het denkkader dat een civiele rechter toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering lopen hier als een rode draad doorheen. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24maart2020
Kasteel Waardenburg

Hoe beëindig je de overeenkomst? Opzegging, vernietiging of ontbinding? En hoe behoud je vertegenwoordiging en gerechtvaardigheid in het contractenrecht?

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag16april2020
EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag21april2020
Kasteel Waardenburg

Wie zijn aan de overeenkomst verbonden? Moet de derde erin of eruit? En wat zijn de ontbindende voorwaarden?

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12mei2020
Kasteel Waardenburg

Kleine lettertjes hebben grote gevolgen! En is een elektronisch contract rechtsgeldig en bindend?

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11juni2020
Kasteel Waardenburg
Mr. C.E. Drion (advocaat Jones Day) neemt u mee in de wereld van het Internationaal Contracteren. Wie contracteert in de internationale arena ontmoet direct de Anglo-Amerikaanse invloeden op contractteksten en op de wijze van omgaan met contracten. Niet zelden leidt dat tot misverstanden en half begrepen keuzes.
 
Wie effectief en zorgvuldig wil opereren, moet voldoende weten van het Anglo-Amerikaanse contractenrecht en dat wordt u op puntige en praktische wijze uit de doeken gedaan. Hoe vervolgens om moet worden gegaan met Anglo-Amerikaanse contractteksten wanneer daar Nederlands recht op van toepassing is, betreft een vraag van uitleg.
 
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08oktober2019
1530
Eigen werkplek

Prof. Mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) zal met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Bewijsrecht – Getuigenbewijs en deskundigenbewijs behandelen.

 • getuigenbewijs
  - bewijsaanbod
  - schriftelijk
 • getuigenbewijs
 • deskundigenbewijs
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08oktober2019
1400
Eigen werkplek

Prof. Mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) zal met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Bewijsrecht – Bewijskracht van bewijsmiddelen en waardering van het bewijs behandelen.

 • Verificatie van informatie
 • Grondslag bewijsoordeel
 • Stellen en bewijzen
 • Interactie tussen rechter en partijen
 • Bewijswaardering en bewijskracht
 • Bewijzen en aannemelijk maken
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08oktober2019
1130
Eigen werkplek

Mevrouw Mr. M. Dankert (Senior Legal Counsel en Hoofd Data team bij Deloitte Legal) en de heer Mr. P. Lamens (Manager Data Privacy bij Deloitte Risk Advisory) zullen met u tijdens dit webinar recente uitspraken behandelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming en de ontwikkelingen daarbij bespreken in Nederlands, EU en wereldwijd verband.

Nederland:

 • Rechtbank Midden-Nederland, 19 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3342; Zilveren Kruis en dataminimalisatie
 • Rechtbank Amsterdam, 12 augustus 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:6005; Manfield en de vingerafdruk
 • Rechtbank Oost-Brabant, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091; De curator en de mailbox
 • Rechtbank Overijssel, 28 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1827; De eerste schadevergoeding
 • Rechtbank Rotterdam, 27 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7070: Het afgewezen verwijderingsverzoek
 • Rechtbank Noord-Holland, 23 mei 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:4283; Beperkte inzagerecht
 • De eerste boete valt bij een Nederlands ziekenhuis (zelf te raadplegen)

 

EU:

 • Facebook/Schrems (zelf te raadplegen)
 • Hof van Justitie, 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:629: Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid (Fashion ID)
 • Hof van Justitie, 14 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:122; De journalistieke exceptie

 

Wereldwijd

 • De Facebook-boetes (zelf te raadplegen)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08oktober2019
1000
Eigen werkplek

Mevrouw Mr. M. Dankert (Senior Legal Counsel en Hoofd Data team bij Deloitte Legal) en de heer Mr. P. Lamens (Manager Data Privacy bij Deloitte Risk Advisory) zullen met u tijdens dit webinar recente uitspraken behandelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming en de ontwikkelingen daarbij bespreken in Nederlands, EU en wereldwijd verband.

Nederland:

 • Rechtbank Midden-Nederland, 19 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3342; Zilveren Kruis en dataminimalisatie
 • Rechtbank Amsterdam, 12 augustus 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:6005; Manfield en de vingerafdruk
 • Rechtbank Oost-Brabant, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091; De curator en de mailbox
 • Rechtbank Overijssel, 28 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1827; De eerste schadevergoeding
 • Rechtbank Rotterdam, 27 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7070: Het afgewezen verwijderingsverzoek
 • Rechtbank Noord-Holland, 23 mei 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:4283; Beperkte inzagerecht
 • De eerste boete valt bij een Nederlands ziekenhuis (zelf te raadplegen)

 

EU:

 • Facebook/Schrems (zelf te raadplegen)
 • Hof van Justitie, 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:629: Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid (Fashion ID)
 • Hof van Justitie, 14 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:122; De journalistieke exceptie

 

Wereldwijd

 • De Facebook-boetes (zelf te raadplegen)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02oktober2019
1530
Eigen werkplek

Mr. K. Strijbos (docent beroepsopleiding Advocaten) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Welke eisen stelt de Wwft aan uw bedrijfsvoering?
 • De cliëntenclassificatie;
 • Het melden van ongebruikelijke transacties;
 • Het gebruik van bitcoins en andere recente ontwikkelingen.
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02oktober2019
1400
Eigen werkplek

Mr. K. Strijbos (docent Beroepsopleiding Advocaten) zal met u tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • De Wwft na de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn
 • De implementatie van de Vijfde anti-witwasrichtlijn
 • Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie?
 • Welke diensten vallen onder de Wwft?
 • Welke diensten vallen onder de zogenaamde procesvrijstelling?
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02oktober2019
1130
Eigen werkplek

In deze cursus draait het om het petitum van de dagvaarding. Besproken wordt in welke gevallen u voor uw cliënt een verklaring voor recht kunt vorderen, wat dat uw cliënt oplevert en in welke gevallen u een (sterker) alternatief ter beschikking heeft in de vorm van een veroordeling tot een prestatie. Ook zal aandacht worden besteed aan de zogenaamde “negatieve verklaring voor recht”.
Dit webinar betreft deel 2 van 2.

 • petitum
 • werking van het vonnis
 • gezag van gewijsde
 • schadestaatprocedure
 • (negatieve) verklaring voor recht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02oktober2019
1000
Eigen werkplek

In deze cursus draait het om het petitum van de dagvaarding. Besproken wordt in welke gevallen u voor uw cliënt een verklaring voor recht kunt vorderen, wat dat uw cliënt oplevert en in welke gevallen u een (sterker) alternatief ter beschikking heeft in de vorm van een veroordeling tot een prestatie. Ook zal aandacht worden besteed aan de zogenaamde “negatieve verklaring voor recht”.
Dit webinar betreft deel 1 van 2.

 

 • petitum
 • werking van het vonnis
 • gezag van gewijsde
 • schadestaatprocedure
 • (negatieve) verklaring voor recht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30september2019
1530
Eigen werkplek

Mr. W.A. van Veen (advocaat Wout van Veen advocaten) zal met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Werkgeversaansprakelijkheid – stelplicht en bewijslast 'beroepsziekten' behandelen.

 • Beroepsziekte is een blinde vlek bij werkgevers en bedrijfsartsen
 • Erkende beroepsziekten
 • Definitie?
 • Stelplicht
 • Toepassing "arbeidsrechtelijke omkeringsregel"
 • Eerder zicht op de zorgplicht
 • Verduidelijking omkeringsregel
 • Werking arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 • Bijzondere aspecten beroepsziekten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30september2019
1400
Eigen werkplek

Mr. W.A. van Veen (advocaat Wout van Veen advocaten) zal met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Werkgeversaansprakelijkheid – flexibele arbeidsrelaties behandelen.

 • Omvang flexibel werken
 • Impact flexibel werken
 • Oplossing algemeen
 • Arbowet en ATW
 • Oplossing specifiek
 • Soorten arbeidsrelaties
 • Detachering
 • Uitzendwerk
 • (Onder-)aanneming
 • Stage
 • Vrijwilliger
 • ZZP'er
 • Meeloper
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30september2019
1130
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Verzoekschriftprocedure - verloop van de procedures, mondelinge behandeling, valkuilen.

 • Verloop van de procedure
 • De mondelinge behandeling
 • Uitspraak en beschikking
 • Overige processuele kwesties
 • Bewijsrecht in de verzoekschriftprocedure
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30september2019
1000
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Verzoekschriftprocedures - beginselen, belanghebbendenbegrip behandelen.

 • Beginselen van procesrecht
 • Procespartijen
 • Verplichte procesvertegenwoordiging
 • Provisionele voorziening
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25september2019
1530
Eigen werkplek

Prof. Mr. G. van Rijssen (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit) zal met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Hoger beroep behandelen.

 • Tussentijds hoger beroep
 • Partijperikelen
 • Hoe precies moet het bewijsaanbod in hoger beroep
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25september2019
1400
Eigen werkplek

Prof. Mr. G. van Rijssen (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit) zal met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Hoger beroep behandelen.

 • Grieven
 • Devolutieve werking
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25september2019
1130
Eigen werkplek

MR. P. DE BRUIN (senior rechter Rechtbank Rotterdam raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zal tijdens dit webinar met u het beslag- en executierecht behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25september2019
1000
Eigen werkplek

MR. P. DE BRUIN (senior rechter Rechtbank Rotterdam raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zal tijdens dit webinar met u het beslag- en executierecht conservatoir behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23september2019
1130
Eigen werkplek

Mr. A.F. Collignon (advocaat Legaltree Collignon)  zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Internationale verkeersongevallen & Rome II / Haags verzekeringsongevallen verdrag behandelen.

 • Verhouding Rome II/Haags
 • Verkeersongevallenverdrag
 • Haags Verkeersongevallenverdrag
 • Rome II
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23september2019
1000
Eigen werkplek

Mr. A.F. Collignon (advocaat Legaltree Collignon)  zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Internationale verkeersongevallen & Brussels Recast behandelen.

 • Groene kaart en 5de richtlijn
 • Brussel I Herschikking algemeen
 • Jurisdictie matrix
 • Jurisdictie bij verzekeringsovereenkomsten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18september2019
1130
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie)

Materiële waarheidsvinding als (hedendaags) beginsel van burgerlijk procesrecht staat op gespannen voet met een (te) starre benadering door de rechter van de stelplicht van partijen, die er immers in beginsel toe leidt dat bij een onvolkomen onderbouwing van het ingeroepen rechtsgevolg het hek naar de bewijsfase gesloten blijft. Tijdens dit webinar wordt - mede aan de hand van literatuur en jurisprudentie - besproken op welke wijze kan worden voorkomen dat een juiste rechtsbedeling hierdoor averij (zoals een lekke band, en erger) oploopt. De regie-functie van de rechter kan hier heilzaam zijn, maar: advocaat, "let op uw saeck!"

Aan de orde komen onder andere:

 • de stelplicht als kraaienpoot op weg naar de materiële waarheid;
 • effectieve rechtsbedeling en de rolverdeling tussen rechter en partijen: van wie is de civiele procedure anno 2019?
 • de (grenzen van de) regiefunctie van de rechter en de gewenste 'samenwerking' tussen de procesdeelnemers.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18september2019
1000
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie)

Voor iedere deelnemer aan het civiele proces is de 'stelplicht' een vertrouwd begrip, maar wat is het eigenlijk, en in hoever strekt deze 'plicht'? Tijdens dit webinar wordt onderzocht - en aan de hand van jurisprudentie geïllustreerd - wat van de partij die deze 'stelplicht' heeft, door de rechter redelijkerwijs verwacht mag worden, op welke wijze het 'afdoen op de stelplicht' in voorkomende gevallen kan worden voorkomen en hoe e.e.a. zich verhoudt tot de pre-processuele bewijsgaring die in het komende bewijsrecht de toon zet.

Aan de orde komen:

 • de (prima vista) ongeloofwaardige stelling;
 • de omvang van de onderbouwingsplicht en hoe daaraan op praktische wijze invulling kan worden gegeven;
 • de kracht van (gelooswaardige!) schrifelijke verklaringen;
 • de wijze waarop rechters met deze materie anno 2019 (zouden moeten) omgaan.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16september2019
1130
Eigen werkplek

Mr. P. de Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zal tijden dit webinar met u de vording in kort geding - planning behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16september2019
1000
Eigen werkplek

Mr. P. de Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zal tijdens dit webinar met u de vording in Kort Geding - Spoedeisend belang behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10september2019
1530
Eigen werkplek

Mr. J. Simons (advocaat Leijnse Artz) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Medische hulpmiddelen en aansprakelijkheid behandelen.

 • Inleiding
 • Belangrijkste jurisprudentie HvJEU en HR
 • Heupimplantaten
 • Borstimplantaten
 • Mesh-implantaten
 • Ongeschikte medische hulpzaken
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10september2019
1400
Eigen werkplek

Mr. J. Simons (advocaat Leijnse Artz) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen betreffende het webinar Het Medisch traject bij personenschades behandelen.

 • Inleiding medisch traject
 • Regelgeving, gedragscodes en richtlijnen
 • Problemen in de praktijk: actuele stand van zaken
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10september2019
1130
Eigen werkplek

Mr. P. Oskam (advocaat Kennedy Van der Laan) zal tijdens dit webinar Whiplash onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • Wat is whiplash?
 • Zwolsche Algemeene/ De Greef en andere rechtspraak;
 • Deskundigenonderzoek;
 • Delta v;
 • Toepassing whiplashrechtspraak bij ander letsel.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10september2019
1000
Eigen werkplek

Mr. P. Oskam (advocaat Kennedy Van der Laan) zal tijdens dit webinar Fraude: persoonlijk onderzoek en sancties op fraude met u onderstaande onderwerpen behandelen.

 • De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek;
 • Internetonderzoek;
 • Uitsluiting van bewijs;
 • Sancties op fraude.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09september2019
1530
Eigen werkplek

Mr. M. Peters (advocaat en mediator AV&L Advocatuur en Mediation) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen betreffende het Webinar Verjaringsperikelen in letselschade behandelen.

 • Verjaring, verval en rechtsverwerking in letselschade
 • Verjaring ex art. 3:310 BW uitgediept:
  - aanvangsmoment 5-jaarstermijn
  - langdurige verjaringstermijn 20-30 jaar
  - samenloop met kortere verjaringstermijnen
  - stuiting verjaring
  - diverse weetjes over verjaring
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09september2019
1400
Eigen werkplek

Mr. M. Peters (advocaat en mediator AV&L Advocatuur en Mediation) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen betreffende het Webinar Vaststellingsovereenkomst en voorbehouden in letselschade behandelen.

 • Kenmerken VSO
 • Hoe bindend is de VSO?
 • Wanneer kies je voor:
  - wel of juist geen VSO
  - model-VSO of maatwerkV
 • Voorbehoud of periodieke afwikkeling
 • Voorbehoud en verjaring
 • Overige aandachtspunten VSO
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09september2019
1130
Eigen werkplek

Mr. D. Vergunst (senior rechter Rechtbank Gelderland) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Dagvaarding.

 • Waarheidsplicht
 • Eis
 • In het geding brengen van stukken
 • Stelplicht
 • Verzwaarde stelplicht
 • Verboden aanvulling van rechtsfeiten
 • Aanvullen van rechtgronden
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09september2019
1000
Eigen werkplek

Mr. D. Vergunst (senior rechter Rechtbank Gelderland) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Dagvaarding.

 • Aard van het proces
 • Deformalisering
 • Rol rechter verandert
 • Partijautonomie
 • KEI - wetgeving
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26juni2019
1400
Eigen werkplek

Mr. B.M. Leferink (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) en mr. E.E. Hoogeterp (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) zullen tijdens dit webinar de meest actuele jurisprudentie met u behandelen op het gebied van gezondheidsrecht.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25juni2019
1130
Eigen werkplek

Mr. P. De Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) en mr. G.J. Rijken (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) zullen tijdens dit webinar de volgende jurisprudentie bespreken.

 • ECLI:NL:HR:2019:732: Ligt beroep op ontbreken van rechtsmacht besloten in beroep op immuniteit van jurisdictie?
 • ECLI:NL:HR:2019:757: Is er een bindende eindbeslissing genomen en vervolgens in strijd daarmee geoordeeld?
 • ECLI:NL:HR:2019:791: Verzet of hoger beroep in situatie dat gedaagde verstek laat gaan en er een tussenkomende of voegende partij is
 • ECLI:NL:PHR:2019:530: Bewijslastverdeling bij vordering tot nakoming cao
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25juni2019
1000
Eigen werkplek

Mr. G.J. Rijken (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) en mr. P. De Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zullen met u tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen.

 • Hoge Raad 24 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:792
 • Hoge Raad 27 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:744
 • Bundesgerichtshof 12 juli 2018 lll, ZR 183/17
 • Bundesgerichtshof 10 februari 2011 l, ZR 183/09

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag04juni2019
1530
Eigen werkplek

Mr. S.C.G. Dingenen (advocaat Bird & Bird LLP) zal met u tijdens dit webinar de actualiteiten op het gebied van Energierecht behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag27mei2019
1130
Eigen werkplek

Mr. K. Strijbos (docent Beroepsopleiding Advocaten) zal met u tijdens dit webinar de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van WWFT behandelen.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag27mei2019
1000
Eigen werkplek

Mr. K. Strijbos (docent Beroepsopleiding Advocaten) zal met u tijdens dit webinar de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van WWFT behandelen.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag13mei2019
1130
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en prof. mr. G. van Rijssen (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit) zullen tijdens dit webinar met u onderstaande jurisprudentie behandelen.

 • Hoge Raad 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:590 (Vermeulen/Dexia)
 • Hoge Raad 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:572 (vereisten aan onderhandse akte)
 • Hoge Raad 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:641 (valsheidskwestie bij akte)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag13mei2019
1000
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en prof. mr. G. van Rijssen (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit) zullen tijdens dit webinar met u onderstaande jurisprudentie behandelen.

 • Hoge Raad 7 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1435 (overname accountantskantoor; koopprijs en managementvergoeding onjuist vastgesteld als gevolg van malversaties verkoper; schadebegroting)
 • Hoge Raad 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2255 (zuivering schuldenaarsverzuim; 6:86 BW)
 • Hoge Raad 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:467 (toerekening van kennis van functionaris aan rechtspersoon)
 • Hoge Raad 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:507 i.s.m. Hof ’s-Hertogenbosch 2-1-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:24 (uitleg overeenkomst; verzuim; schuldeisersverzuim; recht op btw over vervangende prestatie)
 • Hoge Raad 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649 (rechtskarakter v.o.f. Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken?)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag17april2019
1130
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en 
Prof. Mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) zullen tijdens dit webinar de volgende arresten met u bespreken.

 • Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:469 ( Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding van herniaoperatie door middel van PTED.)
 • Hoge Raad 26 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1985 ( Kan inzage, afschrift of uittreksel op de voet van art. 843a Rv worden verzocht bij verzoekschrift?)
 • Hoge Raad 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:272 ( Voorlopig deskundigenbericht. Beroepsfout advocaat door het niet tijdig instellen van cassatieberoep in een strafzaak.)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag17april2019
1000
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en Prof. mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) zullen tijdens dit webinar de volgende arresten met u bespreken.

 • HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2301 (verzuim o.g.v. art. 6:82 lid 2 BW)
 • HR 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:228 (Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard)
 • HR 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:418 (tekortkoming fiscaal adviseur)
 • HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:446 (opzegging van duurovereenkomst)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04maart2019
1130
Eigen werkplek

Mr. D. Vergunst (senior rechter Rechtbank Gelderland) en Mr. G.J. Rijken (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) zullen tijdens dit webinar de volgende arresten met u bespreken.

 • Hoge Raad, 14-12-2018 ECLI:NL:HR:2018:2320
 • Hoge Raad, 18-01-2019 ECLI:NL:HR:2019:61
 • Hoge Raad, 25-01-2019, ECLI:NL:HR:2019:96
 • Hoge Raad, 25-01-2019 ECLI:NL:HR:2019:106
 • Hoge Raad, 08-02-2019 ECLI:NL:HR:2019:207
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04maart2019
1000
Eigen werkplek

Mr. G.J. Rijken (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) en Mr. D. Vergunst (senior rechter Rechtbank Gelderland) zullen het tijdens dit webinar de volgende arresten met u bespreken.

 • HvJEU 30 januari 20108, ECLI:EU:C:2018:44
 • Bundesgerichtshof 12 juli 2018 III ZR 183/17
 • HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810
 • HR 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:228
 • HR 01 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:150
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
1130
Eigen werkplek

Door omstandigheden kan dit webinar geen doorgang vinden. Onze excuses voor het ongemak. 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19februari2019
1000
Eigen werkplek

Door omstandigheden kan dit webinar geen doorgang vinden. Onze excuses voor het ongemak. 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1600
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u relativiteit art. 6:163 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1430
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u personenschade art. 6:106 behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1300
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u gevaarzetting: algemeen en bijzonder behandelen. 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1130
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u de rechtsinbreuk van art. 6:162 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07februari2019
1000
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u beperkende werking redelijkheid en billijkheid art. 6:248 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
1500
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u schadeberekening de schatting behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
1330
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u schadeberekening abstract/concreet behandelen. 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
1200
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u de vordering tot winstafdracht art. 6:104 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
1030
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u het begrip vermogensschade behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06februari2019
0900
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u algemene zorgplichten 6:162 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05februari2019
1330
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u verval van rechten 6:89 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05februari2019
1200
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u verval van rechten 7:23 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05februari2019
1030
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u verjaring van vorderingen 3:310 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05februari2019
0900
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u uitleg overeenkomsten behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1630
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u de algemene voorwaarden 6:233 behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1500
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u de onvoorzienen omstandigheden art. 6:258 behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1330
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar me u ontbinding wegens tekortkoming art. 6:265 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1200
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u nadeelsopheffing art. 6:230 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
1030
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u dwalingsleer art. 6:228 BW behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04februari2019
0900
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland) zal tijdens dit webinar met u wilsvertrouwsleer art. 3:33 jo 3:35 behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag16februari2018
1530
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Negotiation Tips.

 • Handling the client
 • Batna and objectives
 • Preparation for meeting the other side
 • The four stages
 • The five styles
 • Deadlock
 • Tactics
 • Getting to yes
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag16februari2018
1415
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van 7 Drafting tips for International Contracts.

 • Key concepts: obligations/warranty/representations
 • Indemnity/guarantee
 • Inco terms
 • Termination
 • Compliance & notice
 • Arbitration or civil justice
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag16februari2018
1300
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Limitation of Liability in English Law.

 • Types of liability
 • Obligations
 • Capping
 • Direct, indirect, consequential
 • Categories
 • Consumers
 • Unfair Contract terms & reasonableness
 • How to draft – tips and traps
 • Punctuation and severance
 • Recent trends
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag16februari2018
1115
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Execution of international agreements.

 • The international context
 • Types of contracts
 • LOIs MOUS
 • Applicable law
 • Local law
 • Authority
 • Capacity
 • General rules
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag16februari2018
1000
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van "Midnight Clauses".

 • Arbitration or civil justice or both?
 • Drafting traps
 • Scope of the dispute defined?
 • New York Convention requirements
 • Parties (in or out?)
 • Which seat? “Neutral” seat or local seat?
 • Is the clause itself enforceable?
 • Which governing law? It must be identified
 • Correct rules identified
 • Time out- so what?
 • Choice of arbitrators – technical or legal?
 • Local enforcement tests
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag15januari2018
1600
Eigen werkplek
EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag15januari2018
1301
Eigen werkplek

Test

EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite