Cursussen & Webinars

maandag24september2018
Kasteel Waardenburg

In deze cursus wordt recente rechtspraak van m.n. de Hoge Raad m.b.t. het contractenrecht behandeld, vooral het algemene contractenrecht.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag25september2018
Kasteel Waardenburg

Middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging

Algemene voorwaarden
Voor de contractenmaker wordt het opstellen van een contract en algemene voorwaarden steeds spannender. De rechter grijpt steeds vaker in, niet alleen als gevolg van de vooral Europese regelgeving op het terrein van het consumentenrecht in contracten met een consusment, maar ook in handelscontracten. Een herbezinning is nodig ten aanzien van wat je nog in algemene voorwaarden opneemt; wellicht is het opnemen in het hoofdcontract slimmer. Dat leren we in deze cursus. Een ander probleem is Haviltex. Je kunt Haviltex niet als zodanis uitsluiten, maar wel de contractsteksten zo inrichten dat de kans groter wordt dat die door de rechter gevolgd worden. Ditzelfde geldt voor dwaling. Kortom: betere contracten beschermen je cliënt, en ook jezelf als contractenmaker (gevaar van aansprakelijkstelling door je cliënt).

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag28september2018
Kasteel Waardenburg

Prof. Mr. M.J.A.M. Ahsmann (senior rechter A Rechtbank Den Haag, bijzonder hoogleraar Rechtspleging Universiteit Leiden) zal tijdens dit college ingaan op het onderwerp dagvaarding.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag02oktober2018
Kasteel Waardenburg

Twee raadsheren en een rechter zullen de meest voorkomende fouten van de advocaten tijdens een procedure met u behandelen en hoe ze voorkomen kunnen worden.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag03oktober2018
Kasteel Waardenburg

Distributiecontracten

Procesrechtelijke problemen bij contrctclausules

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag04oktober2018
Kasteel Waardenburg

Waar moet u op letten bij het indienen van een beslagrekest?
Waar kijkt de voorzieningenrechter naar?
Wat kunt en moet u met een beslagverlof?
Wat kan uw cliënt tegen een conservatoir of een executoriaal beslag doen?

In deze cursus zal de nadruk op het conservatoire beslag liggen, maar zullen ook enkele aspecten van het executoriale beslag de revue passeren.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09oktober2018
Kasteel Waardenburg

Het is de witte plek op de kaart van vermogensrecht: schadeberekening. Wat doet een rechter als hij schade berekent? Waarom zijn de regels van stelplicht en bewijslast niet (zonder meer) van toepassing? Hoe moet schade dan in de processtukken worden onderbouwd om zoveel mogelijk schadevergoeding in de wacht te slepen? Het zijn vragen die enkele recente rechtszaken beheersen: de claim van de benadeelden in Groningen jegens de NAM, de claim tegen Volkswagen wegens sjoemelsoftware en claims wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op ongestoord woongenot en het recht om te kiezen voor kinderen of niet.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11oktober2018
Kasteel Waardenburg

Mr. R.J.Q. Klomp en mr. A.V.T. de Bie bespreken in deze cursus de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11oktober2018
Kasteel Waardenburg
vrijdag09november2018
Kasteel Waardenburg
donderdag22november2018
Kasteel Waardenburg

Deze Leergang Procederen is gericht op de versterking en uitbouw van de kennis en procedeer vaardigheid van advocaten met enkele jaren ervaring. Tijdens de cursus wordt theoretische kennis aangereikt die praktisch kan worden toegepast. De leergang biedt een intensieve training voor de advocaat die scherper en meer doelgericht wil procederen. De betrokken docenten hebben daarom niet alleen hun sporen op theoretisch (wetenschappelijk) terrein verdiend maar beschikken ook over uitgebreide praktische procedeer ervaring.

Mede vanwege de docenten uit de rechterlijke macht, is deze Leergang al meerdere jaren een groot succes.

Dankzij de input van onze cursisten en de ervaring van onze docenten wordt de Leergang elk jaar aangepast, geupdate  en verbeterd. Een zeer goed geevalueerde cursus voor relatief weinig geld!

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15oktober2018
Curacao
dinsdag16oktober2018
Curacao
woensdag17oktober2018
Curacao
donderdag18oktober2018
Curacao

De Studiereis naar Curaçao gaat 100% door.

De Academie voor de Rechtspraktijk zal voor het achtste jaar in successie een World Wide cursus organiseren op Curaçao. AvdR World Wide studiereizen zijn reizen waarbij u niet alleen uw kennis op het gebied van diverse rechtsgebieden in de advocatuur verruimt maar ook tijd heeft voor andere aspecten zoals ontspanning en genieten.

Er zullen twee hoofdonderwerpen worden gedoceerd. Contractenrecht en Procesrecht. Drie docenten (allen werkzaam bij de Rechterlijke macht) zullen u in de volgende onderwerpen bijpraten.

EURO 1695,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW of EURO 3295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag25oktober2018
Kasteel Waardenburg
donderdag08november2018
Kasteel Waardenburg

In deze tweedaagse cursus wordt een verbinding gelegd tussen ‘knowing how’ en ‘knowing that’. Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, civiel recht, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

EURO 825,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag25oktober2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
Kasteel Waardenburg

Weet u waarop u moet letten bij het opstellen en gebruiken van elektronische contracten?
Wanneer komt een elektronische overeenkomst tot stand? Wat voor soorten elektronische contracten zijn er?

Verdiep en actualiseer uw kennis op het gebied van het sluiten van overeenkomsten via het internet.

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag30oktober2018
Kasteel Waardenburg

Het is het belangrijkste feit in het recht: causaal verband. Het struikelblok - de missing link - tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij onzeker oorzakelijk verband de vordering toch wordt toegewezen! Daarnaast speelt causaliteit bij voordeelsberekening en het eigen schuld-verweer een (nieuwe) rol op grond van recente jurisprudentie (HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 (Tennet/ABB).

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag31oktober2018
Kasteel Waardenburg

Actualiteiten in het Aansprakelijkheidsrecht en de belangrijkste, recente aansprakelijkheidsrecht arresten van de hoge raad zullen door prof. mr. A.L.M. Keirse (hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam) worden besproken.

Het aansprakelijkheidsrecht is ook dit jaar volop in beweging. Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht in de afgelopen jaren, in het bijzonder in de jaren 2015 tot en met 2017. Aan de orde komen de belangrijkste arresten van de Hoge Raad gewezen in 2015, 2016 en 2017 alsook de wetsvoorstellen die thans spelen. Aan de hand van recente literatuur wordt een aantal actualiteiten in het aansprakelijkheidsrecht nader uitgediept. Door een blik op het verleden en door rechtsvergelijking worden de actuele ontwikkelingen geduid en in een bredere context geplaatst.

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Effectief strategisch netwerken

12 vaardigheidspunten
woensdag31oktober2018
Kasteel Waardenburg
woensdag07november2018
Kasteel Waardenburg

Training effectief strategisch netwerken

In deze tweedaagse training leer je hoe je op een natuurlijke manier aan meer klanten en meer omzet komt via je netwerk. Hoe je kunt stoppen met verkopen en gekocht kunt worden.

Netwerken is tegenwoordig onmisbaar. Alles draait om het bouwen van relaties. Toch hebben advocaten daar nog steeds wat moeite mee en helemaal om er rendement uit te halen.

EURO 695,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag31oktober2018
1100
-
1200
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie) zal o.a. tijdens dit webinar de actuele jurisprudentie van de Hoge Raad met u bespreken en onderstaande onderwerpen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag31oktober2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens het college 'Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht' zullen uiteraard de diverse recente uitspraken van de Hoge Raad en andere rechterlijke colleges de revue passeren, waarbij stil zal worden gestaan welke procesrechtelijke trends zich manifesteren en op welke wijze de rechterlijke regie in de jurisprudentie doorklinkt. Vanzelfsprekend komt ook het kersverse Wetsontwerp 'Voorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht' aan bod.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01november2018
Kasteel Waardenburg

Core business voor de praktijkjurist.

Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/drafter moet de jurist  -vaak onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag05november2018
Kasteel Waardenburg

Je hebt het recht aan je zijde, maar verliest in de onderhandelingen je positie. Hoe voorkom je dat? En hoe win jij?

Ik spreek veel advocaten die klagen over hun opponent dat “hij/zij niet kan onderhandelen!” Of “hij/zij is onbetrouwbaar!”. Is dat zo of is die ander gewoon een betere onderhandelaar?

Wil jij je eigen kwaliteiten als onderhandelaar onderzoeken? In deze masterclass komt niet alleen de theorie van onderhandelen aan de orde, maar ook hoe jij die ander pareert als die jouw normen en waarden in onderhandelingen overschrijdt. Hoe maak je het hem of haar dan zo moeilijk dat hij of zij wel moet meebewegen? Uiteraard komt Harvard onderhandelen aan de orde, maar soms is het ook gewoon een machtsspel. En diegene die het beste is voorbereid, bereikt voor zijn/haar cliënt het beste resultaat. Als jij de regie wilt houden, kan je schakelen in onderhandelingsstijl. Procederen kan altijd nog.

Om het maximale resultaat te behalen, hebben we plaats voor maximaal 8 deelnemers. Wees er snel bij en schrijf u in om teleurstellingen te voorkomen.

EURO 375,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag06november2018
Kasteel Waardenburg

Een praktische cursus voor procederen in hoger beroep

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie de zaak goed en overtuigend aan de rechter te presenteren. Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Tegen welke beslissingen moet ik beslist grieven aanvoeren en wanneer moet ik eigenlijk incidenteel hoger beroep instellen? Mag ik nieuwe standpunten innemen en welke ruimte tot bewijslevering is er nog? Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusieregel kennen gevaarlijke valkuilen.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07november2018
Kasteel Waardenburg
maandag19november2018
Kantoor Kneppelhout & Korthals (Rotterdam)
woensdag28november2018
Kantoor BarentsKrans (Den Haag)
vrijdag14december2018
Kasteel Waardenburg

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft personen meer privacyrechten. Zorgvuldig omgaan met de privacyregels is een must maar gebeurt dit ook overal?.

Deze Verkorte Leergang is gericht op het verkrijgen van praktisch gerichte basiskennis zodat u bekend raakt met de beginselen van de AVG en de wijze waarop deze geïmplementeerd moet worden. Een mooie balans tussen theorie en praktijk.

EURO 1195,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07november2018
Holiday Inn, Boelelaan 2, Amsterdam

In deze cursus zal prof. mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) het bewijsrecht met jullie behandelen.

Het bewijsrecht is volop in beweging. Nog voorafgaande aan een procedure bewijsinformatie verzamelen, wordt steeds meer het parool. En na starten van de procedure zo snel mogelijk regie voeren over eventuele bewijslevering. Getuigenbewijs (mondeling als schriftelijk), deskundigen, inzage en bewijsbeslag komen op de cursus ter sprake. Het antwoord op de vraag welke partij wat moet bewijzen is essentieel voor het verzamelen van bewijsinformatie en de levering van bewijs. Fundamentele kennis over stelplicht en bewijslast is dus een must. In de cursus komen op al deze punten aan de hand van de meest actuele ontwikkelingen in de rechtspraak aan de orde.

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag12november2018
Kasteel Waardenburg

In de nieuwe KEI-wetgeving wordt de in 2002 ingezette ontwikkeling tot terugdringing van de schriftelijkheid in de procedure nadrukkelijk bevestigd. Veel komt daardoor aan op de inrichting van processtukken. De rechter voert een strakke regie voorafgaand en op de zitting. Dat brengt risico’s mee. Voor u is het van belang te weten hoe de rechter uw processtukken leest/gebruikt om vonnis te kunnen wijzen en welk instrumentarium u en de rechter kunnen benutten voorafgaand en op de mondelinge behandeling. De nieuwe procesvoering vergt méér dan ooit tevoren een proactieve advocaat. Diverse praktische onderwerpen worden mede aan de hand van casus en recente jurisprudentie door prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann (senior rechter A Rechtbank Den Haag, bijzonder hoogleraar Rechtspleging Universiteit Leiden) besproken.

Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann weet goed wat er speelt. Zij is bijzonder hoogleraar én rechter en heeft diverse publicaties op het terrein van het procesrecht op haar naam staan. In deze bijeenkomst zal zij diepgaand stil staan bij de procedure in eerste aanleg en perikelen die spelen, bijvoorbeeld: hoe leest de rechter uw processtukken; op welke terreinen en hoe komt diens regie tot uitdrukking, wat kan een advocaat toevoegen op de comparitie, wat zijn valkuilen en dergelijke.

EURO 450,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag19november2018
Kasteel Waardenburg
Mr. C.E. Drion (advocaat Jones Day) neemt u mee in de wereld van het Internationaal Contracteren. Wie contracteert in de internationale arena ontmoet direct de Anglo-Amerikaanse invloeden op contractteksten en op de wijze van omgaan met contracten. Niet zelden leidt dat tot misverstanden en half begrepen keuzes.
 
Wie effectief en zorgvuldig wil opereren, moet voldoende weten van het Anglo-Amerikaanse contractenrecht en dat wordt u op puntige en praktische wijze uit de doeken gedaan. Hoe vervolgens om moet worden gegaan met Anglo-Amerikaanse contractteksten wanneer daar Nederlands recht op van toepassing is, betreft een vraag van uitleg.
 
EURO 325,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag22november2018
Kasteel Waardenburg

Tuchtrecht 3.0 in de praktijk!

Het tuchtrecht staat -zeker sinds de wetswijziging van 1 januari 2015 - volop in de belangstelling. Niet alleen heeft de deken meer bevoegdheden gekregen, de kring van mogelijke klagers lijkt groter te worden. Bovendien wordt een gegronde klacht gedurende 10 jaar vermeld achter de naam van de desbetreffende advocaat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Kortom, advocaatje leef je nog?

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag22november2018
Kasteel Waardenburg

Wat is belangrijk bij het aanvragen en beginnen van een kort geding?
Hoe belangrijk is het spoedeisend belang in de praktijk en wat levert wel en niet een spoedeisend belang op?
Waar moet u opletten bij het formuleren van een petitum?

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de formele vereisten die bij een kort geding komen kijken en krijgt u veel praktische tips van een zeer ervaren voorzieningenrechter.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag23november2018
Kasteel Waardenburg

De negende media training in successie. Dankzij de vele positieve reacties en de reeds getoonde interesse, laten we de cursus weer plaatsvinden. Op 23 mei 2018 kregen 7 enthousiaste cursisten een goede training.  Op 2 november 2017 is de cursus beoordeeld met een gemiddelde van 9,2! Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. Zo krijgt iedereen de aandacht die hij/zij verdient.

"De meeste mediatrainingen bereiden advocaten voor op quotes die journalisten toch niet gebruiken", aldus Wouter Kurpershoek. En met de meer dan 3.000 interviews die hij afnam tijdens zijn 26-jarige carrière als Publieke Omroep Journalist (hij interviewde o.m. de Amerikaanse president George W. Bush), weet Wouter als geen ander waar hij het over heeft.

EURO 345,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag28november2018
Kasteel Waardenburg
donderdag06december2018
Kasteel Waardenburg

Er zijn 3 hoofdonderwerpen te weten: het  Aansprakelijkheidsrecht, Burgerlijk procesrecht en Contractenrecht. Deze hoofdonderwerpen zullen worden verdiept door vier docenten. Onder andere uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap. Alle vier de docenten zijn zeer praktijk gericht ingesteld. Prof. mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht. Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann behandelen het Procesrecht. Mr . A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen.

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag29november2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag03december2018
Kasteel Waardenburg

Remedies
Ontbinden op grond van non-conformiteit of toch maar vernietigen op grond van dwaling?
Schadevergoeding vorderen of in plaats daarvan wijziging van de overeenkomst vragen? Heel vaak zijn er verschillende mogelijkheden. Maar wat is de slimste? Is volgens de ene route de bewijslastverdeling mogelijk gunstiger dan volgens de andere? En als de cliënt geen ingebrekestelling heeft uitgebracht en het daarvoor u te laat is, is er dan een workaround? Om deze en dergelijke vragen gaat het in deze cursus.

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06december2018
1200
-
1300
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06december2018
1315
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06december2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12december2018
Amrâth Grand Hotel de l'Empereur Maastricht

Tijdens deze cursusdag worden coor de heer mr. dr. L. Reurich twee thema's behandeld:
Ochtendprogramma: Technieken van schadeberekening
Middagprogramma: Overwinnen van onzeker causaal verband

EURO 625,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12december2018
1100
-
1200
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12december2018
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13december2018
Kasteel Waardenburg

Mr. W.L. Valk (advocaat-generaal Hoge Raad, redacteur Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek en Vermogensrecht) zal op één dag deze 8 uur lange, succesvolle cursus doceren.

Geschillen naar aanleiding van de koop van een woning gaan vaak over non-conformiteit, waarbij dan de NVM-koopakte een belangrijke rol speelt. Maar ook de bedenktijd en het financieringsvoorbehoud zijn regelmatig aanleiding voor procedures. In deze cursus worden deze onderwerpen in samenhang met elkaar besproken, met inbegrip van belangrijke verweren, zoals de klachtplicht en het ontbreken van een ingebrekestelling.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13december2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13december2018
Kasteel Waardenburg

Met de cursus Actualiteiten Contractenrecht wordt u in korte tijd geheel op de hoogte gebracht van de belangrijkste en de laatste ontwikkelingen in dit rechtsgebied door Mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17december2018
Kasteel Waardenburg

Garanties, opschorting en kort schuldeisersverzuim

Geschil beslissing clausule en rechtskeuze

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17december2018
Kasteel Waardenburg

Het inzagerecht van art. 843a Rv is sinds 2002 een zeer bruikbaar en belangrijk bewijsmiddel geworden. Er wordt in het civiele recht de laatste jaren vaak gebruik gemaakt van dit bewijsmiddel, waarover de Hoge Raad zich de afgelopen 8 jaar inmiddels ook menigmaal heeft uitgelaten. De Hoge Raad oordeelde hierbij in het merendeel van de gevallen dat er recht op inzage bestond. De ins en outs van dit bewijsmiddel staan in deze cursus, waarbij onder meer de arresten van de Hoge Raad over het inzagerecht worden besproken, centraal. 

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag10januari2019
Kasteel Waardenburg

Schade

Exoneraties

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22januari2019
Kasteel Waardenburg

We hebben met veel succes meerdere keren de cursus Effectief & Strategisch Netwerken voor advocaten georganiseerd. Samen met Jochem Klijn hebben we speciaal voor cursisten die de eerste twee dagen van de cursus gevolgd hebben een terugkomdag georganiseerd. Ervaringen zullen worden uitgewisseld en nieuwe, handige tips zullen worden aangereikt.

Introductie film

bekijk hier wat Jochem Klijn te vertellen heeft over de terugkomdag. Klik op de link: Netwerken promotie

 

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag25januari2019
Kasteel Waardenburg

Bewijslast verdeling
Winnen of verliezen? Kennis van stelplicht en bewijslast kan in elke procedure en bij advisering over contracten het verschil maken. Dit artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste artikelen geeft u antwoord op al uw vragen over stelplicht en bewijslast. Onmisbaar, of u nu betrokken bent bij de rechtspraak, advocatuur of wetenschap.

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11februari2019
Kasteel Waardenburg

Contract training in English law for commercial lawyers
This seminar provides the commercial lawyer with an introduction to the main concepts of English contract law. It enables the delegates to familiarise themselves with the elements of a contract and to better understand how the English Law operates. A sample contract will be used and there will be an opportunity for interactive exercises to stimulate discussion and comparison between applicable laws.

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15maart2019
Kasteel Waardenburg

Effectief contracteren
Hoeveel vrijheid biedt de wet partijen bij het opstellen van een overeenkomst? Waar liggen de - niet onderkende- grenzen? Wanneer is de wet een valkuil voor de contractenmaker?  Regelt de overeenkomst alleen de verhouding tussen partijen? Moet de derde erin of juist eruit? Hierbij komen o.a. aan de orde het derdenbeding, de kwalitatieve verplichting en het kwalitatieve recht.

Enkele veel voorkomende contractuele bedingen die bij een "slordige" redactie een valkuil voor de bedinger kunnen zijn of mogelijkheden onbenut laten.

EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag20september2018
1300
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04juli2018
1300
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Verbintenissen tot betaling van een geldsom.

 • Nominaal bedrag
 • Gangbaar geld
 • Vertragingsschade: wettelijke rente
 • Rentevoet
 • Valutaschuld
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04juli2018
1130
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Alternatieve verbintenissen.

 • Wat is een alternatieve verbintenis
 • Onherroepelijke keuze
 • Overgang keuzebevoegdheid
 • Voorwaardelijke verbintenissen
 • Recente ontwikkelingen

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04juli2018
1015
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijk verbondenheid en de pluraliteit van schuldeisers.

 • Gelijke delen
 • Aansprakelijkheid
 • Externe werking kwijtschelding & uitstel van betaling
 • Bijdrageplicht
 • Verweermiddelen
 • Subrogatie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag04juli2018
0900
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Algemene bepalingen Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27juni2018
1500
Eigen werkplek

Mr. B.M. Leferink (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) en Mr. E.E. Hoogeterp (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) zullen recente en relevante jurisprudentie behandelen op het gebied van het gezondheidsrecht. Daarbij gaan zij zowel in op het medisch tuchtrecht, als op civiel- en bestuursrechtelijke zaken.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27juni2018
1100
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Burgerlijk Procesrecht.

 • Wetswijzigingen per 1-9-2017
 • Digitaal procederen
 • Stellen en bewijzen
 • Hoger beroep
 • Processueel ondeelbare rechtsverhoudingen
 • Rechterswisselingen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag25juni2018
1000
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Contractenrecht.

Jurisprudentie

 • HvJEU 30 januari 2018, ECLI:EU:C:2018:44 (Visser/Appingedam)
 • HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:148
 • HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601 (Reaal/X)
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729 (X/Allianz)
 • HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:696 (Verzoekers/Sint Maarten)
 • HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:677 (TMG/Staat)
 • HR 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:535
 • HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:471 (De Jong q.q./X)
 • HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:426 (Alert/Jeroen Bosch)
 • HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 (Goglio/SMQ)
 • HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470 (55 eisers/TMF)
 • HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 (RCI)
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:209 (De Molenwiek)
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:207 (Turan/Easystaff)
 • HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638, NJ 2007/262 (Intrahof/Bart Smit)
 • HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428 (Aan de Amstel/X)
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721 (Becton/Braun)
 • HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:774 (Rabobank/X)
 • HR 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:773 (Avonwick/VI)
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:727 (X/ABN)
 • HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:728
 • HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650 (X/OM)
 • HR 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:363 (Macon)
 • HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828 (Duka/Achmea)
 • Rb Amsterdam 2 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2948 (Sandcape/Q8)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1700
Eigen werkplek

Mr. A. Ferwerda (senior legal counsel ABN AMRO N.V.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Consent op grond van GDPR.

 • Toestemming als één van de zes grondslagen van de AVG
 • Wanneer vraagt u toestemming voor de gegevensverwerking?
 • Waar moet toestemming aan voldoen?
 • Hoe vraagt u toestemming voor de gegevensverwerking? 
 • Is de toestemming die u reeds onder de WBP heeft gekregen nog geldig of moet u opnieuw toestemming vragen? 
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1530
Eigen werkplek

Mr. W. Seinen (advocaat Baker McKenzie) en mr. A. Ferwerda (senior legal counsel ABN AMRO N.V.) zullen tijdens de Roundtable Privacyrecht ingaan op privacy by design, artificial intelligence, big data en dataminimalisatie.

Stellingen:

 • Privacy by design en dataminimalisatie zijn vage begrippen waar het MKB niets mee kan
 • Voor bedrijven loont het de moeite om een goede privacy by design strategie te ontwikkelen
 • Kunstmatige intelligentie gaat helpen om aan de verplichting tot dataminimalisatie handen en voeten te geven
 • De wetgever heeft onvoldoende nagedacht over de techniek van vandaag en morgen, met name waar het gaat om geautomatiseerde individuele besluitvorming
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1400
Eigen werkplek

Mr. W. Seinen (advocaat Baker McKenzie) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Privacyrecht. 

 • Doelbinding
 • Verenigbaar verder gebruik
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1230
Eigen werkplek

Mr. H.H. de Vries (advocaat Kennedy Van der Laan) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Privacyrecht.

 • wat is een verwerkingsverantwoordelijke.
 • Wat is een verwerker.
 • Wanneer is sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1100
Eigen werkplek

Prof. dr. mr. G-J.Zwenne (hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij Universiteit Leiden, advocaat Brinkhof) en mr. H.H. de Vries (advocaat Kennedy van der Laan) zullen onderstaande onderwerpen behandelen tijdens de Roundtable Privacyrecht.

• De Functionaris voor Gegevensbescherming of FG heeft een belangrijke rol bij de naleving van de AVG. maar wat is dat nou eigenlijk, een FG? En welke eisen worden daaraan gesteld? Wat vinden jullie daarvan?
• Er is een grote behoefte aan instrumenten waarmee verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers kunnen aantonen dat men voldoet aan de AVG. Er worden ook wel AVG-keurmerken aangeboden. Wat vinden jullie daarvan?
• We zijn de afgelopen maanden nogal bang gemaakt met de megaboetes die de Autoriteit persoonsgegevens kan opleggen. Wanneer verwachten jullie dat de toezichthouder de eerste boete gaat opleggen? En voor wat voor overtreding zal dat dan zijn?
• Een effect van de AVG is dat privacyverklaringen een stuk langer zijn geworden. En ook dat ze niet veel begrijpelijker zijn geworden. Is dat niet merkwaardig?

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
0930
Eigen werkplek

Prof. dr.mr. G-J. Zwenne (hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij Universiteit Leiden, advocaat Brinkhof) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Privacyrecht.

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat is een gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking en wat is een bestand?
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07juni2018
0900
Eigen werkplek

Mr. P. de Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Beslag- en executierecht.

 • Conservatoir beslag vanuit het perspectief van de voorzieningenrechter, praktische aspecten en inhoudelijke aspecten, veelvoorkomende kwesties
 • Opheffen conservatoir beslag in kort geding
 • Executoriaal beslag
 • Executiegeschillen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag23mei2018
0900
Eigen werkplek

Mr. B.A. de Ruijter (advocaat Kennedy Van der Laan) en mr. I.I. van Tuyll van Serooskerken (advocaat Kennedy Van der Laan)zullen tijdens dit webinar de Rechtsgevolgen van overeenkomsten behandelen.
Boek 6, titel 5, afdeling 4 “Rechtsgevolgen van overeenkomsten” is de bakermat van ons verbintenissenrecht: uitleg van overeenkomst, aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, derdenwerking overeenkomsten en last but not least: onvoorziene omstandigheden. Kortom, een must voor de dagelijkse praktijk van contractenmakers en litigators.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16mei2018
1500
Eigen werkplek

In de (internationale) arbitrale rechtspraak wordt gebruik gemaakt van richtlijnen, protocollen, notes enzovoort. Dit kan als soft law worden aangeduid.
Mr. R. Schellaars (advocaat Simmons & Simmons LLP) zal tijdens het webinar de actualiteit en status behandelen van prominente vormen van deze arbitrale soft law. Denk daarbij aan de IBA Rules on the Taking of Evidence 2010, de UNCITRAL Notes on Organising Arbitral Proceedings 2016 en de in oktober jl. bijgestelde ICC Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of Arbitration under the ICC Rules of Arbitration. Over dit laatste document is in TvA 2018/01 gepubliceerd.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. dr. G.van Rijssen (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Hoger Beroep.

 • Toegang
 • Partijen
 • Grievenstelsel
 • Principaal en incidenteel hoger beroep
 • Bewijsaanbod
 • Termijnen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03mei2018
1500
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Verrekening.

 • Terminologie
 • Systeem van de wet
 • Vereisten
 • Afdwingbaarheid
 • Opeisbaarheid
 • Wederkerig schuldenaarschap
 • Illiquide

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03mei2018
1200
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

 • Alternatieve causaliteit
 • Voordeeltoerekening
 • Eigen schuld
 • Winstafdracht
 • Vormen van exoneraties
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03mei2018
0900
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

 • Bijzondere vormen van schade
 • Strekking van het schadevergoedingsrecht
 • Concrete of abstracte schadeberekening
 • Schadestaatprocedure
 • Causaal verband

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01mei2018
1500
Eigen werkplek

Mr. I. Brinkman (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.), mr. S.C.G. Dingenen (advocaat Bird & Bird LLP) en mr. N.R. Geerts-Zandveld (advocaat Coupry) zullen de onderstaande stellingen bespreken op het gebied van Energierecht.

 • Het blijft de vraag of met de implementatie van VET alle knelpunten in het kader van de rolafbakening en het toekennen van voordelen door de netbeheerder aan verbonden netwerkbedrijven zijn opgelost.
 • De voordelen van het in de Wet VET geïntroduceerde systeem van full disclosure - waarbij elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer, ongeacht de bron, dient te worden onderbouwd met een garantie- of certificaat van oorsprong - wegen op tegen de huidige onzekerheid over de implementatie van een vergelijkbaar Europees systeem.
 • Gereguleerde toegang tot het warmtenet voor producenten – van duurzame warmte – kan de energietransitie een ‘boost’ geven, mits die ruimte biedt aan lokale omstandigheden, zoals de omvang van het net en de warmtevraag van de verbruikers.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
1430
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Zaakwaarneming onverschuldigde betaling.

 • Bronnen van verbintenissen
 • Definitie zaakwaarneming
 • Consequenties van niet-nakomen verplichtingen
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • Onverschuldigde betaling
 • Begrippen verrijking en verarming
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
1130
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Subrogatie.

 • Bankgarantie
 • Overwaardearrangement
 • Omslag naar evenredigheid
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van de Gevolgen van overgang van vorderingen.

 • Subrogatie
 • Schuld- en contractoverneming
 • Afstand en vermenging
 • Verplichtingen vorige schuldeiser
 • Positie nevenrechten

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
1300
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Niet nakomen van een verbintenis.

 • Reacties op niet-nakoming
 • Klachtplicht
 • Karakter en doel van opschorting
 • Bijzondere opschortingsbevoegdheden
 • Verrekeningen en verjaring
 • Consumentenbescherming
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
1015
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Opschortingsrecht en schuldeisersverzuim.

 • Bijzondere opschorting
 • Karakter en doel van opschorting
 • Verschil tussen 6:52 e.v. en 6:262
 • Opschorting buiten Nederland
 • Vorleistungpflicht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Voorwaardelijke verbintenissen.

 • Voorwaarden algemeen
 • Voorwaardelijk aanbod
 • Voorwaardelijke aanvaarding
 • Voorwaardelijke verbintenis
 • Formulering van voorwaarden
 • Bewijslast
 • De onzedelijke voorwaarde
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. A.W. Jongbloed (hoogleraar Executie- en Beslagrecht Universiteit Utrecht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Beslag- en Executierecht.

 • Conservatoire beslaglegging
 • Welke vermogensobjecten komen voor beslaglegging in aanmerking?
 • Hoe wordt de proportionaliteit gewogen?
 • Welke zijn de risico's van onrechtmatig beslag?
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11april2018
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Bewijsrecht.

 • Informatie en bewijs
 • Stellen, stelplicht en informatieplicht
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Bewijs en tegenbewijs
 • Bewijsrisico en bewijslastverdeling
 • Getuigenbewijs
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie) zal het onderwerp Stelplicht behandelen naar aanleiding van een voor de procederende prakticus essentiële vraag: Stelt het genoeg voor?
Het bewijsrecht blijkt telkens notoir lastig. Wekelijks toont de jurisprudentie dat op dit vlak nogal wat mis gaat, met helaas niet zelden onoverkomelijke consequenties. Inzicht in (de toepassing van) het bewijsrecht is dus voor de praktijkjurist onontbeerlijk. Het civiele procesrecht staat anno 2018 bovendien op een kruispunt: de 'lijdelijke' rechter is, gelet op diens 'regiefunctie', volgens velen een echo uit het verleden aan het worden en de onder KEI verlangde pre-processuele bewijsgaring ter onderbouwing van de in de gedingstukken ingenomen standpunten vergt een principieel andere proceshouding van de advocatuur. Het is tegen dat decor geen verrassing dat het gevleugelde begrip 'stelplicht' hernieuwde aandacht behoeft: wat ís het eigenlijk, en waarom komt hieraan zo'n belangrijke betekenis toe? Mede aan de hand van recente rechtspraak wordt een en ander tijdens dit webinar inzichtelijk in kaart gebracht.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. I.I. van Tuyll van Serooskerken (advocaat Kennedy Van der Laan) en mr. B.A. de Ruijter (advocaat Kennedy Van der Laan) zullen de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Nakoming van Verbintenissen.

 • Nakoming van wat en hoe?
 • Nakoming door wie en aan wie?
 • Tijdstip en plek nakoming
 • Veroordeling tot nakoming en executie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09april2018
1500
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de onderwerpen Consumenten en Inhoud behandelen op het gebied van Algemene voorwaarden.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09april2018
1200
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de toepasselijkheid en informatieplicht behandelen op het gebied van Algemene voorwaarden.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09april2018
0900
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van het tot stand komen van overeenkomsten.

 • Meerpartijenverhoudingen
 • Gemengde overeenkomsten
 • Schakelbepaling
 • Precontractuele fase
 • De driefasenleer

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15maart2018
1500
Eigen werkplek

Mr. P. de Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Kort Geding.

 • Aanvraag en planning van kort gedingen: Procesreglement en wetgeving (Rv/BW)
 • Spoedeisend belang
 • Wat kan wel niet worden gevorderd?
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15maart2018
0900
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende jurisprudentie behandelen op het gebied van Verzoekschriftprocedures.

Beginselen van procesrecht

 • HR 19 oktober 2007, LJN: BA6246, RFR 2007, 135 Gebondenheid rechter aan petitum
 • HR 1 april 2011, LJN BP4020 Bindende eindbeslissing; is het voor de rechter mogelijk daarop terug te komen?
 • HR 9 maart 2012, LJN BU9204 Procesrechtelijke status van producties
 • HR 10 augustus 2012, LJN BW5867 Gebruik stukken uit eerdere procedure; hoor en wederhoor

Verzoekschriftprocedure - algemeen

 • HR 2 mei 2003, LJN: AF8125, NJ 2003, 467 Geschil betreffende levensonderhoud; verzoekschriftprocedure dwingend voorgeschreven
 • HR 10 juli 2009, LJN BI3435, RFR 2009, 105 Wijziging verzoek terwijl belanghebbende niet is verschenen
 • Hof A’dam 18 oktober 2011, LJN BU1962 Verzoekschrift noemt verkeerde belanghebbende. Consequenties?
 • HR 25 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2822, met conclusie OM Omvang verplichte procesvertegenwoordiging in verzoekschriftprocedure
 • HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:493 Wijziging eis slechts beperkt door goede procesorde en (in hoger beroep:) twee conclusie-regel

Verzoekschriftprocedure – wie is belanghebbend?

 • HR 25-10-1991, ECLI:NL:HR1991:ZC0387 Wie is belanghebbende bij een verzoek?
 • HR 18-12-2015, ECLI:NL:HR:2015:3636 Wie is belanghebbende bij een verzoek?
 • HR 23-01-2009, LJN: BG5072, RFR 2009, 41 Is vennootschap van DGA belanghebbende bij diens echtscheidingsprocedure?
 • HR 21 mei 2010, LJN: BL7043 Uithuisplaatsing minderjarige; is broer belanghebbende?
 • HR 17 mei 2013, LJN BZ3641 Mede-erfgenamen zijn niet belanghebbend bij ontkenningsactie
 • HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2665 Ouder zonder gezag geen belanghebbende in OTS-zaak
 • HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535 Minderjarige als belanghebbende, mogelijke rol van bijzondere curator
 • HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1748 Belanghebbende bij machtigingsprocedure curatele

Verzoekschriftprocedure: Mondelinge behandeling

 • HR 7 december 2007, NJ 2008, 554 Rechter beoordeelt zelf of stukken nog worden toegelaten; goede procesorde
 • HR 20 november 2009, LJN BJ8540, RFR 2010, 15 Omvang ambtshalve onderzoeksplicht rechter bij bewaking beginsel van hoor en wederhoor
 • HR 29 januari 2010, LJN BK5014 Aanhoudingsverzoek; consequenties van niet-verschijnen van partijen
 • HR 16 november 2012, LJN BX5573 Onderzoeksplicht rechter bij niet verschijnen opgeroepen belanghebbenden

Bewijsrecht

 • HR 28 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2922, NJ 1999/694 Wanneer verzet aard van de procedure zich tegen toepassing regels bewijsrecht?
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:18 Toepasselijkheid wettelijke bewijsregels in ontbindingsprocedure
 • HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:22 Toepasselijkheid wettelijke bewijsregels in ontbindingsprocedure

Hoger beroep

 • HR 7 april 2000, NJ 2000, 377 Nevenvoorzieningen bij echtscheiding mogen in elke stand van het geding worden verzocht
 • HR 12 september 2008, LJN BD7077 appellabiliteit voorlopige omgangsregeling is eindbeschikking
 • HR 25 september 2009, LJN BI1739 appellabiliteit voorlopige alimentatie als eindbeschikking
 • HR 23 maart 2012, LJN BV2507 appellabiliteit voorlopige alimentatie als tussenbeschikking
 • HR 13 juli 2012, LJN BW6741, late grief in alimentatiezaken toelaatbaar, indien anders mogelijkheid van 1:401 BW
 • HR 28 september 2012, LJN BW9226 late grief in gezag- en omgangszaken toelaatbaar, indien anders mogelijkheid van 1:377e BW

Varia

 • HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 83 Ook beschikking in verzoekschriftprocedure heeft gezag van gewijsde
 • HR 17 mei 2013, LJN CA0356 Beperkt gezag van gewijsde in alimentatiezaken
 • HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2109 Beperkt gezag van gewijsde in alimentatiezaken
 • Hof Den Bosch, 19 juni 2012, LJN BW9156 Echtscheidingsbeschikking op gezamenlijk verzoek heeft geen gezag van gewijsde, aangehecht convenant is aantastbaar
 • HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533 Provisionele voorziening ex art. 223 Rv ook van toepassing in verzoekschriftprocedure
 • HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 Regels omtrent toelaatbaarheid stukken in vreemde taal
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13maart2018
0900
Eigen werkplek

Mr. D. Vergunst (senior rechter Rechtbank Gelderland) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Dagvaarding.

 • Rechtspersonen, vof, maatschap
 • Stelplicht
 • Stellen en verweren
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1530
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Negotiation Tips.

 • Handling the client
 • Batna and objectives
 • Preparation for meeting the other side
 • The four stages
 • The five styles
 • Deadlock
 • Tactics
 • Getting to yes
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1415
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van 7 Drafting tips for International Contracts.

 • Key concepts: obligations/warranty/representations
 • Indemnity/guarantee
 • Inco terms
 • Termination
 • Compliance & notice
 • Arbitration or civil justice
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1300
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Limitation of Liability in English Law.

 • Types of liability
 • Obligations
 • Capping
 • Direct, indirect, consequential
 • Categories
 • Consumers
 • Unfair Contract terms & reasonableness
 • How to draft – tips and traps
 • Punctuation and severance
 • Recent trends
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1115
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Execution of international agreements.

 • The international context
 • Types of contracts
 • LOIs MOUS
 • Applicable law
 • Local law
 • Authority
 • Capacity
 • General rules
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1000
Eigen werkplek

Mr. H.L. Swaffield (barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd.) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van "Midnight Clauses".

 • Arbitration or civil justice or both?
 • Drafting traps
 • Scope of the dispute defined?
 • New York Convention requirements
 • Parties (in or out?)
 • Which seat? “Neutral” seat or local seat?
 • Is the clause itself enforceable?
 • Which governing law? It must be identified
 • Correct rules identified
 • Time out- so what?
 • Choice of arbitrators – technical or legal?
 • Local enforcement tests
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15januari2018
1600
Eigen werkplek
EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15januari2018
1301
Eigen werkplek

Test

EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04december2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. A.V.T. de Bie, Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 24-11-2017, ECLI:NL:HR:2017:3016
Sinds het Wilnis-arrest is veel duidelijk geworden over de vraag wanneer een opstal gebrekkig is in de zin van 6:174 BW. Wat minder bekend is, is dat deze risico-aansprakelijkheid (en die van 6:173 en 6:179 BW) volgens artikel 6:181 lid 1 BW in geval van bedrijfsuitoefening niet rust op de bezitter van de opstal, maar op de degene die het bedrijf uitoefent. Dat is, in geval van een opstal, echter weer niet het geval “als het ontstaan van de schade niet met de uitoefening van het bedrijf in verband staat”. Over dat laatste gaat dit arrest, maar tijdens de talkshow zal de risico-aansprakelijkheid voor opstallen in bredere zin onder de loupe worden genomen.

Merel Rooijakkers, Advocaat bij Kneppelhout & Korthals N.V. en Caspar Janssens, Advocaat bij de Hoge Raad
Bespreken:
HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2902
over de vraag of de verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW van toepassing is op een vordering tot schadevergoeding wegens bedrog
HR 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2842
over uitleg in het kader van een geschonden balansgarantie bij een bedrijfsovername;
HR 10 november 2017, ECLI:NL:2017:2850
over beroepsaansprakelijkheid van de notaris, wellicht te combineren met
HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2774
over de zorgplicht van de financieel adviseur
HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107
over de bancaire zorgplicht bij overkreditering; en daarover het artikel: Niessen en Van de Wetering,
‘De bijzondere bancaire zorgplicht bij overkreditering’, NTvH 2017-5.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag27november2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen twee sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen

Mr. A.V.T. de Bie, Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2789 (égalitébeginsel en eigen schuld ex 6:101 lid 2 BW)
Een verhuurder van een bedrijfsruimte lijdt schade, omdat de politie in opdracht van de officier van justitie met geweld de ruimte is binnengetreden. Daar is heroïne aangetroffen, waarvoor de huurder strafrechtelijk wordt veroordeeld. De verhuurder vordert schadevergoeding van de Staat. De Staat beroept zich op art. 6:101 lid 2 BW: aan degene die zijn zaak aan een derde toevertrouwt, worden fouten van die derde als eigen schuld toegerekend. Kantonrechter en hof verwerpen dit verweer, in weerwil van eerdere jurisprudentie van de HR (HR 2 oktober 2009 NJ 2010/95; Wherestad). Blijft de HR bij zijn eerdere jurisprudentie of gaat hij om?

Saskia Odijk, Advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.
Bespreekt: ECLI:NL:HR:2017:2447
22 september jl. door de HR gewezen arrest over verzwijging bij het sluiten van een levensverzekering. De conclusie van de A-G in die zaak is gepubliceerd onder ECLI:NL:PHR:2017:514.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag22november2017
1000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. Meryem Aksu, Rechter Rechtbank Overijssel
Bespreekt: NTBR, afl. 8 (oktober): Bewijslaswerlichting voor de benadeelde bij productaansprakelijkheid voor onzekere risico’s. Annotatie bij HvJ EU 21 juni 2017, C-621/15, ECU:EU:C:2017:484
(W. c.s./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seiiie, Carpimko) / p.253
Op 21 juni 2017 heeft het Hof van Justitie EU prejudiciële vragen beantwoord op verzoek van de Cour de Cassation in Frankrijk. Het HvJ EU staat een rechterlijk bewijsvermoeden toe dat de gelaedeerde tegemoet komt in het bewijs van zowel gebrek als causaal verband onder de Richtlijn Productaansprakelijkheid, wanneer het verband tussen een vaccin tegen hepatitis B en het krijgen van multiple scierose (MS) medisch wetenschappelijk onzeker is. Deze annotatie bespreekt onder meer de wijze waarop het Hof de grenzen aan nationale procedurele autonomie schetst en gaat in op de gevolgen van dit oordeel voor de Nederlandse praktijk. G.M. Veldt & AE.C. Wissink


Mr. Jan Spanjaard, Advocaat bij La Gro Advocaten
Bespreekt: HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2615 (Gemeente Bronckhorst)
Het ging in dit arrest om de vraag of een bouwproject mocht worden afgeblazen wegens bevolkingskrimp. De gemeente deed een beroep op onvoorziene omstandigheden. In het contract was namelijk
art. 6:258 BW letterlijk overgeschreven. De Hoge Raad houdt vast aan zijn strenge rechtspraak over onvoorziene omstandigheden en herhaalt en passant zijn eerdere arrest Afvalzorg/Slotereind, dat als een contractuele bepaling hetzelfde inhoudt als de wettelijke bepaling, de rechtspraak en doctrine over de wettelijke bepaling één-op-één wordt toegepast. Kortom: welk nut heeft het om de wet over te schrijven in je contract (behalve bladvulling)?


Mr. Miranda van Eeden-van Harskamp, Partner bij La Gro Advocaten
Bespreekt: Hoge Raad van 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Hansteen/Verwiel q.q.)
Door failliet gesloten huurovereenkomst; opzegging door curator (art. 39 Fw). Aansprakelijkheid boedel voor leegstandsschade verhuurder. Bankgarantie, regres bank op de boedel. Vordering curator tegen verhuurder uit ongerechtvaardigde verrijking? Toepassing en uitwerking van HR 24 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema/Uni-Invest) en HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244, NJ 2014/68 (Romania Beheer).

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag13november2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

MR. T.R. Hidma | Senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bespreekt:
HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2565, met verwijzing naar HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1185
Het arrest inzake de bewijslastverdeling in een geval waarin de rechthebbende stelt dat gedaagde zonder recht of titel bedrijfsruimte gebruikt, en het verweer is dat er een huurovereenkomst bestaat.

Miranda van Eeden-van Harskamp | Partner bij La Gro Advocaten

Bespreekt:
Rb Oost-Brabant 25 oktober 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5624
(X/Heijmans) over het verpandingsverbod. Zij zal daarbij de Hoge Raad arresten Coface/Intergamma en Oryx/Van Eesteren ook bespreken.

Judith Tersteeg |Advocaat bij La Gro Advocaten

Bespreekt:
HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2775
(Tio Teach) over de vraag of een annuleringsbeding onredelijk bezwarend is.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag09november2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. T.R. Hidma | Senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bespreekt:
HR 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1149
Onrechtmatige daad. Brand ontstaan tijdens sloopwerkzaamheden op Sint Maarten. Verzekeraars vorderen aan verzekerde uitgekeerd schadebedrag van hoofdaannemer en onderaannemers. Is oorzaak brand gelegen in gebrekkige compressor? Art. 6:173 BW Sint
Maarten. Omkering bewijslast? Passeren van bewijsaanbod. Onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen?


Mr. Dorine ten Brink | Advocaat Ploum Lodder Princen en mr. Suzanne Poutsma | Advocaat Ploum Lodder Princen

Bespreken:
HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:935
agentuur; klantvergoeding bij beëindiging; berekening voordeel

HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2372
franchiseovereenkomst supermarkt; omvang schadevergoeding; berekening gederfde winst

HR 7 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2287
koopovereenkomst; oude boerderij; bewoning met gezin; zichtbare bouwkundige gebreken; non-conformiteit

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag30oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

MR. T.R. Hidma | Senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie
Bespreekt: HR 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1149
Onrechtmatige daad. Brand ontstaan tijdens sloopwerkzaamheden op Sint Maarten. Verzekeraars vorderen aan verzekerde uitgekeerd schadebedrag van hoofdaannemer en onderaannemers. Is oorzaak brand gelegen in gebrekkige compressor? Art. 6:173 BW Sint Maarten. Omkering bewijslast? Passeren van bewijsaanbod. Onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen?

Caspar Janssens | Advocaat bij de Hoge Raad
Bespreekt: HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1186
Overeenkomstenrecht. Bruikleen. Geleende aanhangwagen wordt gestolen. Bruiklener aansprakelijk? Omvang zorgplicht ‘als een goed huisvader’ (art. 7A:1781 lid 2 BW).

Petra Chao | Advocaat bij Kneppelhout & Korthals N.V.
Bespreekt: HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2447
Verzekeringsrecht. Levensverzekering, aanvraagformulier, verzwijging, art. 7:928 BW. Verandering gezondheidstoestand tussen invullen vragenformulier en acceptatie. Kenbaarheidsvereiste; gevolg van uitdrukkelijke vermelding op formulier dat wijzigingen moeten worden doorgegeven.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag23oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. Toine de Bie, raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2444 en HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452
Twee arresten over beroepsaansprakelijkheid, gewezen op één dag. Dat illustreert dat het aantal zaken rond beroepsfouten talrijk is. Wat is het belang van het oordeel van de tuchtrechter in zo'n zaak? Hoe zit het met het causaal verband? En wat als een advocaat zich geconfronteerd ziet met een interne belangentegenstelling bij een cliënt? Moet hij bij zijn advisering daarmee rekening houden?

Mr. Brenda Leferink, advocaat Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. 
Mr. Anne ten Brummelhuis, advocaat Nysingh Advocaten - Notarissen N.V.
Bespreken: Rechtbank Den Haag 25 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:587
De aansprakelijkheid van de Staat voor schade geleden door de Q-koorts-epeidemie en daarbij zullen zij tevens ingaan op andere uitspraken die zien opoverheidsaansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag18oktober2017
1000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

mr. Meryem Aksu, rechter Rechtbank Overijssel
Bespreekt: WPNR 23 september 2017/7163
Schending van art. 2:8 BW en onrechtmatige daad en ECLI:NL:RBOVE:2016:5194 Bestuurdersaansprakelijkheid, administratieplicht en deponeringsplicht.

mr. Miranda van Eeden-van Harskamp, partner bij La Gro Advocaten
Bespreekt: HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:563
(Vossenberg/Curatoren Aluminium Delfzijl) over het opruimen van afvalstoffen.

mr. Jan Spanjaard, advocaat bij La Gro Advocaten
Bespreekt HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270
(Nanada/Golden Earring) over de opzegging van duurrelaties, ontbinding in de setting van een muziekcontract.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag10oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zal drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. A.V.T. de Bie | raadsheer hof Amsterdam
Bespreekt:
HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1008.
Een journalist stelt dat hij heeft moeten vluchten uit Soedan omdat Stichting FPU veiligheidsafspraken heeft geschonden. Bestaat er causaal verband tussen deze gevaarzetting en de vlucht van de journalist? In hoeverre speelt de “omkeringsregel” een rol? Ook zal kort worden ingegaan op het leerstuk van de zgn. “kansschade”.

Mr. C.S.G. Janssens |cassatieadvocaat Kneppelhout & Korthals N.V.
Mr. E.K. Ditvoorts |advocaat Kneppelhout & Korthals N.V.
Bespreken:
HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275. Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt.
HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2455. Is de veroordeling waaraan de dwangsom is verbonden, wegens derdenbeslag onder de veroordeelde niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoerlegging?
HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1274. Vordering tegen meer gedaagden, die deels wel en deels niet in het geding verschijnen

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag02oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zal drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

MR. T.R. Hidma | senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie
Bespreekt: HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1353
Gaat over huishoudelijk onderwerp: aansprakelijkheid in een geval waarin brand is ontstaan nadat de bewoonster het huis heeft verlaten tijdens het koken, waarbij een enorme schade resteert. De vraag is of de brand is ontstaan door vlam in de pan.

mr. Dorine ten Brink | advocaat Ploum Lodder Princen
Bespreekt: HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345
over de aansprakelijkheid van de materieel werkgever voor een onrechtmatige daad gepleegd door een doorgeleende werknemer

mr. Suzanne Poutsma | advocaat Ploum Lodder Princen
Bespreekt: HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355
wanprestatie geen voorwaarde voor aansprakelijkheid jegens derden

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite