Cursussen & Webinars

maandag18december2017
Kantoor: Baker McKenzie, Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam

Een glasheldere kijk op het bewijsrecht

Het civiele bewijsrecht blijkt telkens weer lastig. Wekelijks toont de jurisprudentie dat hier een wereld valt te winnen: er gaat op dit vlak het (on)nodige mis. Aan de hand van recente en klassieke rechtspraak en te behandelen rechtsvragen wordt interactief stil gestaan bij de do's en don’ts in dezen. Daarbij zal ook worden stilgestaan bij de onder KEI te verwachten veranderingen op dit vlak (die een grote praktische impact zullen gaan hebben). 

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21december2017
Kasteel Waardenburg

Op één dag zullen twee aan elkaar verwante onderwerpen worden besproken. Beide onderwerpen zullen vier uur lang worden uitgediept.

Vluchten kan niet meer: Hoe goed beheerst u het Bewijsrecht in de praktijk?

Het civiele bewijsrecht is in theorie overzichtelijk maar in de praktijk redelijk moeilijk. Wekelijks blijkt uit de jurisprudentie dat er op dit vlak een wereld valt te winnen. Een diepgaande cursus over de grondslagen van het bewijsrecht én de praktische toepassing daarvan kan hier uitkomst bieden. Aan de hand van recente en klassieke jurisprudentie komt het bewijsrecht in al zijn facetten aan bod. Vluchten kan niet meer: aan de hand van een aantal rechtsvragen worden de diverse leerstukken indringend en interactief besproken.

Stop met ontoelaatbare algemene voorwaarden, schrijf een niet onredelijk bezwarend exoneratiebeding, en hou de rechter weg van Haviltex.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28december2017
Kasteel Waardenburg

Helemaal up-to-date het jaar afsluiten!  Mr. F.J.P. (Pieter Frans) Lock (senior-raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden, onderzoeker procesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen) praat u bij over de belangrijkste ontwikkelingen die zich in 2017 in het burgerlijk procesrecht hebben voorgedaan. Aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad van het afgelopen jaar wordt een selectie van procesrechtelijke thema’s met u behandeld. Waar nodig besteedt mr. Lock aandacht aan de nieuwe KEI-wetgeving en de ontwikkelingen die op dat gebied te verwachten zijn. Zo kun u met de meest actuele procesrechtelijke kennis 2018 in!

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag15januari2018
Kasteel Waardenburg

Een van de uitgangspunten van het Nederlandse burgerlijk procesrecht is rechtspraak in twee feitelijke instanties. Ten opzichte van de procedure in eerste aanleg heeft het hoger beroep zijn eigen aardigheden. Uit de rechtspraak over de rechtsstrijd in hoger beroep, de positieve en negatieve zijde van de devolutieve werking en de vraag of incidenteel appel noodzakelijk is, blijkt het appelprocesrecht vol lastig te ontwijken valkuilen te zitten.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag16januari2018
Kasteel Waardenburg

Het lastigste onderdeel van het concipiëren van een dagvaarding is meestal het petitum. Wat vorder je na elkaar? Wat vorder je naast elkaar? Wat doe je ondergeschikt? Wat doe nevengeschikt?
In deze cursus worden tips & tricks gegeven voor de optimale inrichting van het petitum. Aangetoond wordt dat het petitum in de eerste plaats moet worden ingericht aan de hand van de rechtsgevolgen en daarnaast aan de hand van de diverse drempels die de diverse vorderingen met zich meebrengen. In dit verband wordt inzicht gegeven in de 'verdrempeling' van het vermogensrecht en aan de hand van welke technieken dit kan worden 'ontdrempeld'? Hoe kan het ontbreken van verzuim worden omzeild? Hoe kan wettelijke rente worden gevorderd terwijl de wat daartoe op het eerste oog geen recht geeft? Hoe kan aan een vordering goederenrechtelijk effect worden verleend?

 

EURO 295,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag24januari2018
Kasteel Waardenburg

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, civiel recht, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag06februari2018
Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 3512 HE Utrecht

Beheerst u de spelregels (nog) voldoende? Een goede en actuele kennis van het procesrecht is onontbeerlijk voor iedere praktijkjurist. Mr. F.J.P. (Pieter Frans) Lock (senior-raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden, onderzoeker procesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen) praat u bij over de belangrijkste ontwikkelingen die zich recent in het burgerlijk procesrecht hebben voorgedaan. Aan de hand van actuele jurisprudentie van de Hoge Raad wordt een selectie van procesrechtelijke thema’s met u behandeld. Waar nodig besteedt mr. Lock aandacht aan de nieuwe KEI-wetgeving en de ontwikkelingen die op dat gebied te verwachten zijn.

Zo kunt u met de meest actuele procesrechtelijke kennis 2018 in!

EURO 100,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag06februari2018
Kasteel Waardenburg

Het internationaal privaatrecht of IPR is de tak van het recht die in een internationale situatie zal uitmaken welk recht van welk land toepasselijk is (rechtskeuzerecht), welke rechtbank van welk land bevoegd is, en hoe andere landen die rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren (internationaal procesrecht).

Prof. Mr. X.E. Kramer zal u in 4 uur tijd over dit onderwerp bijspijkeren.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag12februari2018
Kasteel Waardenburg

Het kort geding is een rechtsgang van geheel eigen aard, waarin regels van formeel en materieel recht afhankelijk van de omstandigheden in elkaar overlopen en reeds daarom niet op dezelfde wijze als in bodemzaken kunnen worden gebruikt. Hoewel de gegeven voorziening een voorlopig karakter heeft, kunnen de feitelijke gevolgen vaak ingrijpend zijn.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag12februari2018
Academiegebouw en Faculty club – Domplein 29 – 3512 JE UTRECHT (Senaatszaal)

Een glasheldere kijk op het bewijsrecht. In deze cursus zal prof. mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) het bewijsrecht met jullie behandelen.

Het civiele bewijsrecht blijkt telkens weer lastig. Wekelijks toont de jurisprudentie dat hier een wereld valt te winnen: er gaat op dit vlak het (on)nodige mis. Aan de hand van recente en klassieke rechtspraak en te behandelen rechtsvragen wordt interactief stil gestaan bij de do's en don’ts in dezen. Daarbij zal ook worden stilgestaan bij de onder KEI te verwachten veranderingen op dit vlak (die een grote praktische impact zullen gaan hebben). 

EURO 100,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15februari2018
Kasteel Waardenburg

Van mr. H.M. Boone (rechter Rechtbank Den Haag) krijgt u inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij/zij een vonnis schrijft.

“het Civiele Vonnis"

In deze cursus krijgt de cursist een kijkje in de gereedschapskist van de rechter bij het maken van een vonnis. Verschillende aspecten van het vonnis worden onder de loep genomen. Hoe stelt de rechter de feiten vast, wat kan een rechter doen met ongelukkig geredigeerde vorderingen en verweren en wat doet hij met de toegezonden producties? Hoe komt de rechtbank tot een eindoordeel en wanneer maakt de rechter een tussenvonnis? Wat is een incidenteel vonnis, wat is een bindende eindbeslissing en wat betekent een deelvonnis precies.
De cursus geeft de advocaat inzicht in de weg naar een beslissing in een civiele zaak.

EURO 295,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1115
-
1215
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1300
-
1400
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1415
-
1515
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag16februari2018
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27februari2018
Kasteel Waardenburg

Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Vooral de devolutieve werking en het grievenstelsel kunnen lastige obstakels zijn. Wilt u deze gevaarlijke klippen van het appelprocesrecht leren omzeilen, dan is deze cursus voor u! Mr. F.J.P. Lock (senior-raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden) zal u,  vanuit de ervaring van een appelrechter en met oog voor de praktijk van de procesadvocaat, in kort bestek wegwijs maken in deze lastige materie.

EURO 345,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag28februari2018
Academiegebouw en Faculty club – Domplein 29 – 3512 JE UTRECHT (Senaatszaal).

Laat u in 4 uur geheel op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in het contractenrecht. Wanneer kan een overeenkomst worden opgezegd? Moet er dan wel of niet een zwaarwegende reden zijn? Wat zijn de voorwaarden voor het opschorten van de eigen prestatie? Moet dat wel of niet eerst aan de wederpartij worden meegedeeld? E.e.a. wordt besproken aan de hand van recente jurisprudentie en concrete voorbeelden uit de praktijk

EURO 100,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag05maart2018
Kasteel Waardenburg
donderdag22maart2018
Kasteel Waardenburg

In deze tweedaagse cursus wordt een verbinding gelegd tussen ‘knowing how’ en ‘knowing that’. Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, civiel recht, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

EURO 825,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07maart2018
Kasteel Waardenburg

Prof. mr. F.T. Oldenhuis (universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht) zoemen tijdens de cursus in de eerste plaats in op de kwalitatieve aansprakelijkheid (afd. 6.3.2). Maar ná Wilnis (2010) is het ‘schot’ tussen onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid er tussenuit gevallen. Zorgplichten staan dus centraal. Maar hoe baken je dat nu af? Die vraag stellen bijvoorbeeld gemeenten voor wat betreft de omvang van hun zorgplicht voor openbare wegen (174 lid 2).

Dezelfde vraag speelt bij aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, gebouwen, dieren en gebrekkige producten. De aansprakelijkheid voor gebrekkige medische zaken wordt voorts geïnventariseerd. Uitvoerig komt ook art. 6:181 (bedrijfsmatig gebruik) aan bod.

We kijken verder naar de aansprakelijkheid voor personen: ondergeschikte en niet- ondergeschikte hulppersonen. Opeens blijkt ook art 6:165 lastiger te zijn dan we dachten. 
Een ‘facebookmoord’ door jonge kinderen, plaatst art. 6:169 opeens in een ander perspectief. Vanuit die casus maken we een overstap naar de actualiteit van de schadevergoeding (107/108). Ook daar zijn nieuwe lijnen te trekken. Aan de hand van casus komen de cursisten royaal deze cursusdag aan bod.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08maart2018
Kasteel Waardenburg

Het wapenarsenaal van de crediteur!

Nakoming en niet-nakoming

Contracten moeten worden nagekomen. De crediteur kan een onwillige debiteur tot nakoming dwingen. Het recht op nakoming kan contractueel worden versterkt door een boetebepaling. Een veroordeling tot nakoming kan worden verstrekt door een dwangsom en zondig door lijfsdwang. Ook is reële executie mogelijk. In deze cursus wordt op praktische wijze aan de hand van voorbeelden uit de praktijk de nakomingsvordering behandeld. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de boetepaling en de valkuilen daarbij.

De remedies bij een tekortschietende debiteur zijn legio. Naast de valkuilen op het terrein van de ingebrekestelling -een nachtmerrie voor de advocaat- komen aan de orde schadevergoeding, ontbinding, vernietiging, opschorting en verrekening. Bij de behandeling wordt ook besproken op welke wijze deze rechten contractueel kunnen worden beperkt danwel uitgebreid. Verder komt aan de orde de positie van de crediteur die te lang heeft getalmd waardoor de rechtsvordering is verjaard. Deze -geamputeerde- crediteur staat in de rechtszaal niet met lege handen.

Kortom: een cursus voor de jurist in de praktijk van het contractenrecht en de rechtszaal.

        

 

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13maart2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14maart2018
Kasteel Waardenburg

In de nieuwe KEI-wetgeving wordt de in 2002 ingezette ontwikkeling tot terugdringing van de schriftelijkheid in de procedure nadrukkelijk bevestigd. Veel komt daardoor aan op de inrichting van processtukken. De rechter voert een strakke regie voorafgaand en op de zitting. Dat brengt risico’s mee. Voor u is het van belang te weten hoe de rechter uw processtukken leest/gebruikt om vonnis te kunnen wijzen en welk instrumentarium u en de rechter kunnen benutten voorafgaand en op de mondelinge behandeling. De nieuwe procesvoering vergt méér dan ooit tevoren een proactieve advocaat. Diverse praktische onderwerpen worden mede aan de hand van casus en recente jurisprudentie door mr. dr. G. van Rijssen besproken.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15maart2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15maart2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden

Effectief strategisch netwerken

12 vaardigheidspunten
dinsdag20maart2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag27maart2018
Kasteel Waardenburg

Training effectief strategisch netwerken

In deze twee daagse training leer je hoe je op een natuurlijke manier aan meer klanten en meer omzet komt via je netwerk. Hoe je kunt stoppen met verkopen en gekocht kunt worden.

Netwerken is tegenwoordig onmisbaar. Alles draait om het bouwen van relaties. Toch hebben advocaten  daar nog steeds wat moeite mee en helemaal om er rendement uit te halen.

EURO 695,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09april2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09april2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09april2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10april2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10april2018
1030
-
1245
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10april2018
1330
-
1545
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11april2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag11april2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
Kasteel Waardenburg

In één dag de belangrijkste basisbegrippen van en knelpunten rondom de algemene aansprakelijkheidsverzekering. Binnen welke grenzen, vanaf wanneer en voor welk bedrag is er dekking voor aansprakelijkheid? Wat moet en mag een verzekerde bij (dreigende) schade? En wat betekent opzet bij een verzekerde en fraude bij een derde-benadeelde voor de verzekeringsdekking?
Het zijn aspecten die mede aan de hand van casusposities en vooral praktijkvoorbeelden aan de orde komen

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag16april2018
Amsterdam (exacte lokatie volgt)
Mr. C.E. Drion (advocaat Jones Day) neemt u mee in de wereld van het Internationaal Contracteren. Wie contracteert in de internationale arena ontmoet direct de Anglo-Amerikaanse invloeden op contractteksten en op de wijze van omgaan met contracten. Niet zelden leidt dat tot misverstanden en half begrepen keuzes.
Wie effectief en zorgvuldig wil opereren, moet voldoende weten van het Anglo-Amerikaanse contractenrecht en dat wordt u op puntige en praktische wijze uit de doeken gedaan. Hoe vervolgens om moet worden gegaan met Anglo-Amerikaanse contractteksten wanneer daar Nederlands recht op van toepassing is, betreft een vraag van uitleg.
 
EURO 325,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17april2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17april2018
1015
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17april2018
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17april2018
1300
-
1515
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
0900
-
1000
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
Kasteel Waardenburg

Je hebt het recht aan je zijde, maar verliest in de onderhandelingen je positie. Hoe voorkom je dat?

In deze masterclass geeft Gert-Jan den Besten uitleg over de theorie van onderhandelen op basis van praktische onderhandelingsopdrachten. Je leert een goede krachtenveldanalyse te maken die je vervolgens helpt een bewuste keuze te maken tussen onderhandelen of procederen. En als je gaat onderhandelen weet je de regie te houden voor het beste resultaat! Elke deelnemer krijgt op basis van een vragenlijst een persoonlijk onderhandelingsprofiel.

Om het maximale resultaat te behalen, hebben we plek voor maximaal 8 deelnemers. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijke onderhandelingsstijl analyse. Wees er snel bij en schrijf u in om teleurstellingen te voorkomen.

Wat anderen zeggen over deze cursus

mr. F. van Spengler, Streefkerk Advocaten: "Levendig/ Inspirerend"

mr. R. Broeksema, Raad advocaten: "Praktisch en theoretisch prima"

mr. S. Broeseliske, advocaat Broeseliske van Vlijmen advocaten: "Prettige opfrisser"

EURO 375,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
1015
-
1215
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18april2018
1300
-
1515
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag19april2018
Kasteel Waardenburg

Een praktische cursus voor procederen in hoger beroep

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie de zaak goed en overtuigend aan de rechter te presenteren. Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Tegen welke beslissingen moet ik beslist grieven aanvoeren en wanneer moet ik eigenlijk incidenteel hoger beroep instellen? Mag ik nieuwe standpunten innemen en welke ruimte tot bewijslevering is er nog? Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusieregel kennen gevaarlijke valkuilen.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24april2018
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24april2018
Kasteel Waardenburg

Met de cursus Actualiteiten Contractenrecht wordt u in korte tijd geheel op de hoogte gebracht van de belangrijkste en de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied door Mr. a.V.T. de Bie.

EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
Kasteel Waardenburg
woensdag16mei2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag29mei2018
Kaste

Deze Verkorte Leergang Procederen is gericht op de versterking en uitbouw van de kennis en procedeer vaardigheid van advocaten met enkele jaren ervaring. Tijdens de cursus wordt theoretische kennis aangereikt die praktisch kan worden toegepast. De leergang biedt een intensieve training voor de advocaat die scherper en meer doelgericht wil procederen. De betrokken docenten hebben daarom niet alleen hun sporen op theoretisch (wetenschappelijk) terrein verdient maar beschikken ook over uitgebreide praktische procedeer ervaring.

Mede vanwege de docenten uit de rechterlijke macht, is deze Leergang al meerdere jaren een groot succes.

EURO 1195,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
1130
-
1230
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25april2018
1430
-
1530
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag26april2018
Kasteel Waardenburg

Het bewijsrecht is de spil waar elke civiele procedure om draait. Een goede kennis van het bewijsrecht kan het verschil uitmaken tussen winnen en verliezen. Een advocaat dient zich daarvan bewust te zijn om effectief te kunnen procederen. Wanneer is er voldoende gesteld en wat is voldoende gemotiveerd betwist? Wat is een bevrijdend verweer en wanneer wordt de bewijslast omgekeerd? Het is  cruciaal om te weten wanneer het bewijsaanbod toereikend is, welke bewijsmiddelen partijen ten dienste staan en hoe de rechter het bewijs zal waarderen.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01mei2018
Kasteel Waardenburg

Actualiteiten in het Aansprakelijkheidsrecht en de belangrijkste, recente aansprakelijkheidsrecht arresten van de hoge raad zullen door prof. mr. A.L.M. Keirse (hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam) worden besproken.

Het aansprakelijkheidsrecht is ook dit jaar volop in beweging. Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht in de afgelopen jaren, in het bijzonder in de jaren 2015 tot en met 2017. Aan de orde komen de belangrijkste arresten van de Hoge Raad gewezen in 2015, 2016 en 2017 alsook de wetsvoorstellen die thans spelen. Aan de hand van recente literatuur wordt een aantal actualiteiten in het aansprakelijkheidsrecht nader uitgediept. Door een blik op het verleden en door rechtsvergelijking worden de actuele ontwikkelingen geduid en in een bredere context geplaatst.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03mei2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag07mei2018
Amsterdam (exacte lokatie volgt)
dinsdag19juni2018
Amsterdam (exacte lokatie volgt)

Er zijn 3 hoofdonderwerpen te weten  Burgerlijk procesrecht, Contractenrecht en Aansprakelijkheidsrecht. Deze hoofdonderwerpen zullen worden verdiept door vier docenten. Onder andere uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap. Alle vier  de docenten zijn zeer praktijk gericht ingesteld. Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann het Procesrecht. Mr . A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht behandelen en prof. mr. A.L.M. Keirse het Aansprakelijkheidsrecht.

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08mei2018
Kasteel Waardenburg

mr. H. de Hek (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) zal met u 4 uur lang werkgeversaansprakelijkheid bespreken.

Wie de rechtspraak over werkgeversaansprakelijkheid probeert bij te houden, kan maar zo het gevoel hebben door de bomen het bos niet meer te zien. Er is zoveel rechtspraak over zoveel deelonderwerpen. In deze cursus worden de hoofdlijnen van het systeem van de werkgeversaansprakelijkheid geschetst. Er is uitgebreid aandacht voor (zeer) recente rechtspraak, maar wel steeds tegen de achtergrond van het systeem.

EURO 295,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag14mei2018
Kasteel Waardenburg

In de nieuwe KEI-wetgeving wordt de in 2002 ingezette ontwikkeling tot terugdringing van de schriftelijkheid in de procedure nadrukkelijk bevestigd. Veel komt daardoor aan op de inrichting van processtukken. De rechter voert een strakke regie voorafgaand en op de zitting. Dat brengt risico’s mee. Voor u is het van belang te weten hoe de rechter uw processtukken leest/gebruikt om vonnis te kunnen wijzen en welk instrumentarium u en de rechter kunnen benutten voorafgaand en op de mondelinge behandeling. De nieuwe procesvoering vergt méér dan ooit tevoren een proactieve advocaat. Diverse praktische onderwerpen worden mede aan de hand van casus en recente jurisprudentie door prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann (senior rechter A Rechtbank Den Haag, bijzonder hoogleraar Rechtspleging Universiteit Leiden) besproken.

Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann weet goed wat er speelt. Zij is bijzonder hoogleraar én rechter en heeft diverse publicaties op het terrein van het procesrecht op haar naam staan. In deze bijeenkomst zal zij diepgaand stil staan bij de procedure in eerste aanleg en perikelen die spelen, bijvoorbeeld: hoe leest de rechter uw processtukken; op welke terreinen en hoe komt diens regie tot uitdrukking, wat kan een advocaat toevoegen op de comparitie, wat zijn valkuilen en dergelijke.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16mei2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag24mei2018
Kasteel Waardenburg

Sinds het bekende Haviltexarrest is er wat betreft de uitleg van overeenkomsten veel gebeurd. De CAO-norm is geïntroduceerd (en recent genuanceerd). De Hoge Raad legt uit ‘naar redelijkheid en billijkheid’. De mogelijkheid van objectiveren binnen de Haviltexnorm sinds Pensioenfonds/Fox doet onze hersens kraken. En wat is nu de stand wat betreft ‘uitonderhandelde’ schriftelijke contracten? En dan is er sinds een paar jaar ook nog de door bijna niemand opgemerkte dynamische uitleg in duurverhoudingen.
Welke kansen bieden deze ontwikkelingen zowel de advies- als de procespraktijk? En wat zijn de risico’s? Een leerzame cursus voor advocaten uit de advies- en procespraktijk en voor bedrijfsjuristen. Uitleg wordt in deze cursus mede besproken in samenhang met enkele mogelijkheden om overeenkomsten te wijzigen, in het bijzonder met toepassing van art. 6:230 BW.

Mr. W.L. Valk (advocaat-generaal Hoge Raad, redacteur Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek en Vermogensrecht) zal op één dag deze 8 uur lange, succesvolle cursus doceren.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag24mei2018
Kasteel Waardenburg

Mr. R.J.Q. Klomp en mr. A.V.T. de Bie bespreken in deze cursus de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag25mei2018
Kasteel Waardenburg

De achtste media training in successie.  Dankzij de vele positieve reacties en de al getoonde interesse, zullen we de cursus weer gaan laten plaatsvinden. Op 21 april 2017 waren weer 10 cursisten zeer enthousiast. Op 2 november 2017 is de cursus beoordeeld met een gemiddelde van 9,2! Er is plek voor slechts 10 deelnemers maximaal. Zo krijgt iedereen de aandacht die hij/zij verdient.

"De meeste mediatrainingen bereiden advocaten voor op quotes die journalisten toch niet gebruiken", aldus Wouter Kurpershoek. En met de meer dan 3.000 interviews die hij afnam tijdens zijn 26-jarige carrière als Publieke Omroep Journalist (hij interviewde o.m. de Amerikaanse president George W. Bush), weet Wouter als geen ander waar hij het over heeft.

EURO 345,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag30mei2018
Kasteel Waardenburg

“Bent u bij met alle ontwikkelingen op het gebied van privacyrecht"

Als mooie afsluiting van een bewogen Privacy-jaar en met de AVG kloppend op de deur, een volle dag recente jurisprudentie Privacy.

Niet alleen vervangt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook is er een nieuwe e-Privacyverordening in voorbereiding. Nadat het Safe Harborregime omver werd geworpen in het Schrems-arrest, heeft Max Schrems een nieuwe procedure aanhangig gemaakt waarin de modelcontracten van de Europese Commissie ter discussie worden gesteld. Het arrest in deze zaak zal het gegevensbeschermingsrecht mogelijk opnieuw op haar grondvesten laten schudden. Ook nationaal zijn er echter belangrijke uitspraken gedaan, onder andere door de Hoge Raad over het ‘Right to be forgotten’ en door de Afdeling Bestuursrechtspraak over handhaving van de privacyregels. Tijdens onze cursus ‘Actualiteiten Privacyrecht’ praten twee ervaren docenten u in één dag helemaal bij”

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag30mei2018
Kasteel Waardenburg

prof. mr. C.J.M. Klaassen (hoogleraar Burgerlijk (Proces)recht Radboud Universiteit Nijmegen, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) bespreekt in 4 uur het onderwerp Causaal verband met u.

Het causaal verband, en in het bijzonder het bewijs hiervan, is regelmatig het springende punt in aansprakelijkheidszaken. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de hoofdregels betreffende het (bewijs van) causaal verband. Maar ook wordt aandacht besteed aan de eventuele uitzonderingen hierop en de routes die bewandeld kunnen worden bij causaliteitsproblemen. Wat kunt u nog met de omkeringsregel? Wanneer kunt u een beroep doen op proportionele aansprakelijkheid of vergoeding vorderen van kansschade en hoe pakt u dit processueel goed aan? Aan de hand van recente rechtspraak wordt een en ander met u besproken.

EURO 295,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31mei2018
Kasteel Waardenburg

 

"De blunders"

Twee raadsheren en een rechter zullen de meest voorkomende fouten van de advocaten tijdens een procedure en hoe ze voorkomen kunnen worden met u behandelen.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag05juni2018
Kasteel Waardenburg

In deze cursus zal prof. mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) het bewijsrecht met jullie behandelen.

Het bewijsrecht is volop in beweging. Nog voorafgaande aan een procedure bewijsinformatie verzamelen, wordt steeds meer het parool. En na starten van de procedure zo snel mogelijk regie voeren over eventuele bewijslevering. Getuigenbewijs (mondeling als schriftelijk), deskundigen, inzage en bewijsbeslag komen op de cursus ter sprake. Het antwoord op de vraag welke partij wat moet bewijzen is essentieel voor het verzamelen van bewijsinformatie en de levering van bewijs. Fundamentele kennis over stelplicht en bewijslast is dus een must. In de cursus komen op al deze punten aan de hand van de meest actuele ontwikkelingen in de rechtspraak aan de orde.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07juni2018
Kasteel Waardenburg

Mr. W.L. Valk (advocaat-generaal Hoge Raad, redacteur Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek en Vermogensrecht) zal op één dag deze 8 uur lange, succesvolle cursus doceren.

Geschillen naar aanleiding van de koop van een woning gaan vaak over non-conformiteit, waarbij dan de NVM-koopakte een belangrijke rol speelt. Maar ook de bedenktijd en het financieringsvoorbehoud zijn regelmatig aanleiding voor procedures. In deze cursus worden deze onderwerpen in samenhang met elkaar besproken, met inbegrip van belangrijke verweren, zoals de klachtplicht en het ontbreken van een ingebrekestelling.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag20juni2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
0930
-
1030
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1100
-
1200
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1230
-
1330
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1400
-
1500
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1530
-
1630
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
1700
-
1800
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27juni2018
1100
-
1200
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag27juni2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28juni2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28juni2018
Kasteel Waardenburg

Helemaal up-to-date het voorjaar afsluiten!  Mr. F.J.P. (Pieter Frans) Lock (senior-raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden, onderzoeker procesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen) praat u bij over de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de eerste helft van 2018 in het burgerlijk procesrecht hebben voorgedaan. Aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad van het afgelopen halfjaar wordt een selectie van procesrechtelijke thema’s met u behandeld. Waar nodig besteedt mr. Lock aandacht aan de nieuwe KEI-wetgeving en de ontwikkelingen die op dat gebied te verwachten zijn. Zo kunt u met de meest actuele procesrechtelijke kennis de zomer in!

EURO 245,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag14september2018
Kasteel Waardenburg

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, civiel recht, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag20september2018
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag26september2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag23oktober2018
Kasteel Waardenburg

Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Vooral de devolutieve werking en het grievenstelsel kunnen lastige obstakels zijn. Wilt u deze gevaarlijke klippen van het appelprocesrecht leren omzeilen, dan is deze cursus voor u! Mr. F.J.P. Lock (senior-raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden) zal u,  vanuit de ervaring van een appelrechter en met oog voor de praktijk van de procesadvocaat, in kort bestek wegwijs maken in deze lastige materie.

EURO 345,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag24oktober2018
Kasteel Waardenburg

Het bewijsrecht is de spil waar elke civiele procedure om draait. Een goede kennis van het bewijsrecht kan het verschil uitmaken tussen winnen en verliezen. Een advocaat dient zich daarvan bewust te zijn om effectief te kunnen procederen. Wanneer is er voldoende gesteld en wat is voldoende gemotiveerd betwist? Wat is een bevrijdend verweer en wanneer wordt de bewijslast omgekeerd? Het is  cruciaal om te weten wanneer het bewijsaanbod toereikend is, welke bewijsmiddelen partijen ten dienste staan en hoe de rechter het bewijs zal waarderen.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag25oktober2018
Kasteel Waardenburg
donderdag08november2018
Kasteel Waardenburg

In deze tweedaagse cursus wordt een verbinding gelegd tussen ‘knowing how’ en ‘knowing that’. Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, civiel recht, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

EURO 825,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag25oktober2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag31oktober2018
1100
-
1200
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09november2018
Kasteel Waardenburg

Een praktische cursus voor procederen in hoger beroep

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie de zaak goed en overtuigend aan de rechter te presenteren. Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Tegen welke beslissingen moet ik beslist grieven aanvoeren en wanneer moet ik eigenlijk incidenteel hoger beroep instellen? Mag ik nieuwe standpunten innemen en welke ruimte tot bewijslevering is er nog? Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusieregel kennen gevaarlijke valkuilen.

EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag19november2018
Kasteel Waardenburg
donderdag06december2018
Kasteel Waardenburg

Er zijn 3 hoofdonderwerpen te weten  Burgerlijk procesrecht, Contractenrecht en Aansprakelijkheidsrecht. Deze hoofdonderwerpen zullen worden verdiept door vier docenten. Onder andere uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap. Alle vier  de docenten zijn zeer praktijk gericht ingesteld. Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann het Procesrecht. Mr . A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht behandelen en prof. mr. A.L.M. Keirse het Aansprakelijkheidsrecht.

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag22november2018
Kasteel Waardenburg

Tuchtrecht 3.0 in de praktijk!

Het tuchtrecht staat -zeker sinds de wetswijziging van 1 januari 2015 - volop in de belangstelling. Niet alleen heeft de deken meer bevoegdheden gekregen, de kring van mogelijke klagers lijkt groter te worden. Bovendien wordt een gegronde klacht gedurende 10 jaar vermeld achter de naam van de desbetreffende advocaat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Kortom, advocaatje leef je nog?

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag29november2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06december2018
1200
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06december2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12december2018
1100
-
1200
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12december2018
1500
-
1600
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag13december2018
1000
-
1100
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14december2017
1515
Eigen werkplek

Mr.R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal tijdens het webinar de volgende onderwerpen behandelen.

 • KEI: Eerste ervaringen
 • Niet beëdigd raadsheer
 • Te laat van grieven gediend
 • Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij gerechtshoven (2017)
 • Twee conclusieregel en de daarop toegelaten uitzonderingen
 • Exhibitie ex art. 843a Rv
 • Verrekening en art. 6:136 BW
 • Illiquide / wel liquide / faillissement
 • Devolutie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14december2017
1300
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal tijdens het webinar onder andere de volgende onderwerpen behandelen.

 • Opzegging
 • Medische aansprakelijkheid
 • Ongerechtvaardidgde verrijking
 • Eigen schuld
 • Verrekening en art. 6:136 BW
 • Illiquide en wel liquide
 • Faillissement
 • Contractuele opzeggingsmogelijkheden
 • Nakoming
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag06december2017
0930
Eigen werkplek

Uitleg van overeenkomsten wordt beheerst door het Haviltex-criterium (de "over-en-weer" formule). Dat criterium heeft zich vertakt in (sub)normen voor de uitleg van cao's, leveringsaktes en testamenten. Recent heeft de Hoge Raad nieuwe normen geformuleerd voor de uitleg van commerciële contracten en het derde-beding. Mr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag) zal tijdens dit webinar een update geven van de nieuwe ontwikkelingen.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04december2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. A.V.T. de Bie, Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 24-11-2017, ECLI:NL:HR:2017:3016
Sinds het Wilnis-arrest is veel duidelijk geworden over de vraag wanneer een opstal gebrekkig is in de zin van 6:174 BW. Wat minder bekend is, is dat deze risico-aansprakelijkheid (en die van 6:173 en 6:179 BW) volgens artikel 6:181 lid 1 BW in geval van bedrijfsuitoefening niet rust op de bezitter van de opstal, maar op de degene die het bedrijf uitoefent. Dat is, in geval van een opstal, echter weer niet het geval “als het ontstaan van de schade niet met de uitoefening van het bedrijf in verband staat”. Over dat laatste gaat dit arrest, maar tijdens de talkshow zal de risico-aansprakelijkheid voor opstallen in bredere zin onder de loupe worden genomen.

Merel Rooijakkers, Advocaat bij Kneppelhout & Korthals N.V. en Caspar Janssens, Advocaat bij de Hoge Raad
Bespreken:
HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2902
over de vraag of de verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW van toepassing is op een vordering tot schadevergoeding wegens bedrog
HR 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2842
over uitleg in het kader van een geschonden balansgarantie bij een bedrijfsovername;
HR 10 november 2017, ECLI:NL:2017:2850
over beroepsaansprakelijkheid van de notaris, wellicht te combineren met
HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2774
over de zorgplicht van de financieel adviseur
HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107
over de bancaire zorgplicht bij overkreditering; en daarover het artikel: Niessen en Van de Wetering,
‘De bijzondere bancaire zorgplicht bij overkreditering’, NTvH 2017-5.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04december2017
1500
Eigen werkplek

Het is het belangrijkste feit in het recht: casuaal verband. Het struikelblok - de missing link - tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij onzeker oorzakelijk verband de vordering toch wordt toegewezen! Mr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag) zal tijdens dit webinar een update geven van de nieuwe ontwikkelingen.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04december2017
1200
Eigen werkplek

Het is de witte plek op de kaart van vermogensrecht: schadeberekening. Wat doet een rechter als hij schade berekent? Waarom zijn de regels van stelplicht en bewijslast niet (zonder meer) van toepassing? Mr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag) zal tijdens dit webinar een update geven van de nieuwe ontwikkelingen.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag01december2017
1500
Eigen werkplek

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Mr. L. Reurich (raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag) zal tijdens dit webinar een update geven van de nieuwe ontwikkelingen.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag27november2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen twee sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen

Mr. A.V.T. de Bie, Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2789 (égalitébeginsel en eigen schuld ex 6:101 lid 2 BW)
Een verhuurder van een bedrijfsruimte lijdt schade, omdat de politie in opdracht van de officier van justitie met geweld de ruimte is binnengetreden. Daar is heroïne aangetroffen, waarvoor de huurder strafrechtelijk wordt veroordeeld. De verhuurder vordert schadevergoeding van de Staat. De Staat beroept zich op art. 6:101 lid 2 BW: aan degene die zijn zaak aan een derde toevertrouwt, worden fouten van die derde als eigen schuld toegerekend. Kantonrechter en hof verwerpen dit verweer, in weerwil van eerdere jurisprudentie van de HR (HR 2 oktober 2009 NJ 2010/95; Wherestad). Blijft de HR bij zijn eerdere jurisprudentie of gaat hij om?

Saskia Odijk, Advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.
Bespreekt: ECLI:NL:HR:2017:2447
22 september jl. door de HR gewezen arrest over verzwijging bij het sluiten van een levensverzekering. De conclusie van de A-G in die zaak is gepubliceerd onder ECLI:NL:PHR:2017:514.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag22november2017
1000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. Meryem Aksu, Rechter Rechtbank Overijssel
Bespreekt: NTBR, afl. 8 (oktober): Bewijslaswerlichting voor de benadeelde bij productaansprakelijkheid voor onzekere risico’s. Annotatie bij HvJ EU 21 juni 2017, C-621/15, ECU:EU:C:2017:484
(W. c.s./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seiiie, Carpimko) / p.253
Op 21 juni 2017 heeft het Hof van Justitie EU prejudiciële vragen beantwoord op verzoek van de Cour de Cassation in Frankrijk. Het HvJ EU staat een rechterlijk bewijsvermoeden toe dat de gelaedeerde tegemoet komt in het bewijs van zowel gebrek als causaal verband onder de Richtlijn Productaansprakelijkheid, wanneer het verband tussen een vaccin tegen hepatitis B en het krijgen van multiple scierose (MS) medisch wetenschappelijk onzeker is. Deze annotatie bespreekt onder meer de wijze waarop het Hof de grenzen aan nationale procedurele autonomie schetst en gaat in op de gevolgen van dit oordeel voor de Nederlandse praktijk. G.M. Veldt & AE.C. Wissink


Mr. Jan Spanjaard, Advocaat bij La Gro Advocaten
Bespreekt: HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2615 (Gemeente Bronckhorst)
Het ging in dit arrest om de vraag of een bouwproject mocht worden afgeblazen wegens bevolkingskrimp. De gemeente deed een beroep op onvoorziene omstandigheden. In het contract was namelijk
art. 6:258 BW letterlijk overgeschreven. De Hoge Raad houdt vast aan zijn strenge rechtspraak over onvoorziene omstandigheden en herhaalt en passant zijn eerdere arrest Afvalzorg/Slotereind, dat als een contractuele bepaling hetzelfde inhoudt als de wettelijke bepaling, de rechtspraak en doctrine over de wettelijke bepaling één-op-één wordt toegepast. Kortom: welk nut heeft het om de wet over te schrijven in je contract (behalve bladvulling)?


Mr. Miranda van Eeden-van Harskamp, Partner bij La Gro Advocaten
Bespreekt: Hoge Raad van 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Hansteen/Verwiel q.q.)
Door failliet gesloten huurovereenkomst; opzegging door curator (art. 39 Fw). Aansprakelijkheid boedel voor leegstandsschade verhuurder. Bankgarantie, regres bank op de boedel. Vordering curator tegen verhuurder uit ongerechtvaardigde verrijking? Toepassing en uitwerking van HR 24 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema/Uni-Invest) en HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244, NJ 2014/68 (Romania Beheer).

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag13november2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

MR. T.R. Hidma | Senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bespreekt:
HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2565, met verwijzing naar HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1185
Het arrest inzake de bewijslastverdeling in een geval waarin de rechthebbende stelt dat gedaagde zonder recht of titel bedrijfsruimte gebruikt, en het verweer is dat er een huurovereenkomst bestaat.

Miranda van Eeden-van Harskamp | Partner bij La Gro Advocaten

Bespreekt:
Rb Oost-Brabant 25 oktober 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5624
(X/Heijmans) over het verpandingsverbod. Zij zal daarbij de Hoge Raad arresten Coface/Intergamma en Oryx/Van Eesteren ook bespreken.

Judith Tersteeg |Advocaat bij La Gro Advocaten

Bespreekt:
HR 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2775
(Tio Teach) over de vraag of een annuleringsbeding onredelijk bezwarend is.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag09november2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. T.R. Hidma | Senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bespreekt:
HR 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1149
Onrechtmatige daad. Brand ontstaan tijdens sloopwerkzaamheden op Sint Maarten. Verzekeraars vorderen aan verzekerde uitgekeerd schadebedrag van hoofdaannemer en onderaannemers. Is oorzaak brand gelegen in gebrekkige compressor? Art. 6:173 BW Sint
Maarten. Omkering bewijslast? Passeren van bewijsaanbod. Onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen?


Mr. Dorine ten Brink | Advocaat Ploum Lodder Princen en mr. Suzanne Poutsma | Advocaat Ploum Lodder Princen

Bespreken:
HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:935
agentuur; klantvergoeding bij beëindiging; berekening voordeel

HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2372
franchiseovereenkomst supermarkt; omvang schadevergoeding; berekening gederfde winst

HR 7 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2287
koopovereenkomst; oude boerderij; bewoning met gezin; zichtbare bouwkundige gebreken; non-conformiteit

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

MR. T.R. Hidma | Senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie
Bespreekt: HR 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1149
Onrechtmatige daad. Brand ontstaan tijdens sloopwerkzaamheden op Sint Maarten. Verzekeraars vorderen aan verzekerde uitgekeerd schadebedrag van hoofdaannemer en onderaannemers. Is oorzaak brand gelegen in gebrekkige compressor? Art. 6:173 BW Sint Maarten. Omkering bewijslast? Passeren van bewijsaanbod. Onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen?

Caspar Janssens | Advocaat bij de Hoge Raad
Bespreekt: HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1186
Overeenkomstenrecht. Bruikleen. Geleende aanhangwagen wordt gestolen. Bruiklener aansprakelijk? Omvang zorgplicht ‘als een goed huisvader’ (art. 7A:1781 lid 2 BW).

Petra Chao | Advocaat bij Kneppelhout & Korthals N.V.
Bespreekt: HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2447
Verzekeringsrecht. Levensverzekering, aanvraagformulier, verzwijging, art. 7:928 BW. Verandering gezondheidstoestand tussen invullen vragenformulier en acceptatie. Kenbaarheidsvereiste; gevolg van uitdrukkelijke vermelding op formulier dat wijzigingen moeten worden doorgegeven.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. Toine de Bie, raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Bespreekt: HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2444 en HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452
Twee arresten over beroepsaansprakelijkheid, gewezen op één dag. Dat illustreert dat het aantal zaken rond beroepsfouten talrijk is. Wat is het belang van het oordeel van de tuchtrechter in zo'n zaak? Hoe zit het met het causaal verband? En wat als een advocaat zich geconfronteerd ziet met een interne belangentegenstelling bij een cliënt? Moet hij bij zijn advisering daarmee rekening houden?

Mr. Brenda Leferink, advocaat Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. 
Mr. Anne ten Brummelhuis, advocaat Nysingh Advocaten - Notarissen N.V.
Bespreken: Rechtbank Den Haag 25 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:587
De aansprakelijkheid van de Staat voor schade geleden door de Q-koorts-epeidemie en daarbij zullen zij tevens ingaan op andere uitspraken die zien opoverheidsaansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18oktober2017
1000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zullen drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

mr. Meryem Aksu, rechter Rechtbank Overijssel
Bespreekt: WPNR 23 september 2017/7163
Schending van art. 2:8 BW en onrechtmatige daad en ECLI:NL:RBOVE:2016:5194 Bestuurdersaansprakelijkheid, administratieplicht en deponeringsplicht.

mr. Miranda van Eeden-van Harskamp, partner bij La Gro Advocaten
Bespreekt: HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:563
(Vossenberg/Curatoren Aluminium Delfzijl) over het opruimen van afvalstoffen.

mr. Jan Spanjaard, advocaat bij La Gro Advocaten
Bespreekt HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270
(Nanada/Golden Earring) over de opzegging van duurrelaties, ontbinding in de setting van een muziekcontract.

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag10oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zal drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

Mr. A.V.T. de Bie | raadsheer hof Amsterdam
Bespreekt:
HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1008.
Een journalist stelt dat hij heeft moeten vluchten uit Soedan omdat Stichting FPU veiligheidsafspraken heeft geschonden. Bestaat er causaal verband tussen deze gevaarzetting en de vlucht van de journalist? In hoeverre speelt de “omkeringsregel” een rol? Ook zal kort worden ingegaan op het leerstuk van de zgn. “kansschade”.

Mr. C.S.G. Janssens |cassatieadvocaat Kneppelhout & Korthals N.V.
Mr. E.K. Ditvoorts |advocaat Kneppelhout & Korthals N.V.
Bespreken:
HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275. Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt.
HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2455. Is de veroordeling waaraan de dwangsom is verbonden, wegens derdenbeslag onder de veroordeelde niet vatbaar voor gedwongen tenuitvoerlegging?
HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1274. Vordering tegen meer gedaagden, die deels wel en deels niet in het geding verschijnen

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05oktober2017
0900
Eigen werkplek

Mr. D. Dijkmans van Gunst (advocaat Loyens & Loeff N.V.) zal in dit webinar onder andere een aantal recente zaken betreffende het cessieverbod behandelen.

Jurisprudentie:

 • Rechtbank Gelderland 28 augustus 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:5489
 • Rechtbank Midden-Nederland 10 maart 2017 zaaknummer C/16/432/784/KGZA17-87
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:6219
 • Rechtbank Midden-Nederland 5 juli 2017 ECLI:NL:RBMNE:2017:3527
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02oktober2017
2000
Eigen werkplek

Tijdens deze talkshow zal drie sprekers onderstaande uitspraken met u behandelen.

MR. T.R. Hidma | senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie
Bespreekt: HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1353
Gaat over huishoudelijk onderwerp: aansprakelijkheid in een geval waarin brand is ontstaan nadat de bewoonster het huis heeft verlaten tijdens het koken, waarbij een enorme schade resteert. De vraag is of de brand is ontstaan door vlam in de pan.

mr. Dorine ten Brink | advocaat Ploum Lodder Princen
Bespreekt: HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345
over de aansprakelijkheid van de materieel werkgever voor een onrechtmatige daad gepleegd door een doorgeleende werknemer

mr. Suzanne Poutsma | advocaat Ploum Lodder Princen
Bespreekt: HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355
wanprestatie geen voorwaarde voor aansprakelijkheid jegens derden

EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag29september2017
1200
Eigen werkplek

Prof. dr. E. Bauw (hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en rechtspleging Universiteit Utrecht, hoogleraar Rechtspleging Universiteit van Amsterdam) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Proportionele aansprakelijkheid.

 • Het vereiste van causaal verband
 • Bewijs van causaal verband
 • Remedies bij onzeker causaal verband
 • De omkeringsregel
 • Alternatieve causaliteit
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Verlies van een kans

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag22september2017
1500
Eigen werkplek

Prof. mr. W.A.K. Rank (hoogleraar Financieel Recht Universiteit Leiden, advocaat NautaDutilh N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande behandelen op het gebied van Financieel Recht.

Aan de orde komen zowel Europese ontwikkelingen op het geboed van het financieel toezichtrecht  zoals MiFID II/MiFIR, PSD II, PRIIPS en EMIR, als nationale ontwikkelingen, zoals de mogelijke herziening van de Wft, het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017, de Wijzigingswet financiële markten 2018, nieuwe regels inzake vermogensscheiding en herstel en afwikkeling van verzekeraars. 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19september2017
1200
Eigen werkplek

Mr. D. Vergunst (senior rechter Rechtbank Gelderland) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • Waarheidsplicht
 • Invulling stelplicht
 • Onderbouwing betwisting en partijdepat
 • verzwaarde stelplicht
 • In geding brengen stukken
 • Verboden aanvullen van rechtsfeiten
 • Aanvullen van rechtsgronden
 • Bewijsaanbod
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13september2017
1200
Eigen werkplek

Mr. G.J. Rijken (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen gaan behandelen op het gebied van algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden:

 • Begrip beding in AV
 • Kernbeding
 • Aanvaarding
 • Informatieplicht
 • Inhoudstoetsing: prijsverhoging
 • Inhoudstoetsing: levertijd
 • 1-2-3 methode

Exoneratiebedingen

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13september2017
0900
Eigen werkplek

Mr. Drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van overeenkomsten en faillissement.

 • Hoge Raad 3 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8838 (Nebula)
 • Hoge Raad 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY9087 (curatoren Megapool/Laser
  Nederland)
 • Hoge Raad 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108 (Koot/Tideman q.q.)
 • Hoge Raad 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244 (X/Romania Beheer)
 • Hoge Raad 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1381
  (Transeuropeanproperties/Curatoren Autodrome)
 • Hoge Raad 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681 (ABN AMRO/Berzona)
 • Hoge Raad 9 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:42 (Doka/Kalmijn q.q.)
 • Hoge Raad 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:228 (Welage q.q./Rabobank)
 • Hoge Raad 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251 (X/Bepro)
 • Hoge Raad 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:588
 • Hoge Raad 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600 (Amstelpark)
 • Hoge Raad 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1825 (Wemaro/De Bok q.q.)
 • Hoge Raad 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2192 (Zalco)
 • Hoge Raad 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023 (DLL/Van Logtestijn q.q.)
 • Hoge Raad 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046 (Rabobank/Reuser)
 • Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982 (OR DA/Lensink q.q.)
 • Hof van Justitie van de Europese Unie 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12september2017
1900
Eigen werkplek

Tijdens deze Roundtable uitspraak Estro, zal het kantoor Ploum Lodder Princen aan de hand van stellingen de uitspraak over Estro gaan behandelen.

EURO 50 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12september2017
1500
Eigen werkplek

Prof. Mr. A.W. Jongbloed (hoogleraar Executie- en Beslagrecht Universiteit Utrecht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal tijdens dit webinar onderstaande behandelen op het gebied van Beslagrecht.

 • Bernardt, M., Beslag leggen op een bankrekening, De Gerechtsdeurwaarder 2015/4, p. 25-28
 • Broekveldt, L.P., Enkele beschouwingen over het conservatoir vreemdelingenbeslag, BER 2015/2, p. 24-33
 • Hemmink, C.T., Een proportionaliteitstoets en conservatoir beslag, BER 2017, nr. 3, p. 30-35
 • Heuving, J.C., Een (nog) evenwichtiger systeem voor conservatoire beslagen, TvPP 2016, p. 151-156
 • Jakic, B., De (beperkte) mogelijkheden van multibankbeslag, BER 2016/3, p. 23-27
 • Jongbloed, A.W., Europees bankbeslag, maar dan anders, Beslag en Executie in de Rechtspraktijk 2014/5, p. 20-31
 • Jongbloed, A.W., Bitcoins: virtueel geld, beslag op gebakken lucht?, TvPP 2015, p. 77-83
 • Kuilen, E.A. van de, Openkaart spelen?; de verhouding tussen artikel 21 Rv en het beslagrekest, TvPP 2014, p. 71-75
 • Kuilen, E.A. van de, & E. Baghery, Bewijsbeslag in de praktijk, TvPP 2015, p. 127-133
 • Nocco, S., Het beslag op roerende zaken in een vogelvlucht, De Gerechtsdeurwaarder 2016, nr. 3, p. 18-22
 • Rijsdijk, J. & A.W. Jongbloed, Naar een nieuwe beslagvrije voet, BER 2015/2, p. 20-23
 • Ryngaert, C.J.M. en A.W. Jongbloed, De beslagrechtelijke immuniteit van vreemde staten na de herfstarresten van de Hoge Raad (2016), BER 2016, nr. 5/6, p. 19-24
 • Theunis, D.C., Valkuil bij beslag: let op gemeenschappen en (onverdeelde) aandelen in een gemeenschap/gemeenschapsgoed, TvPP 2016, p. 10-13
 • Veldhuis, J., Digitaal beslagregister: lelijk eendje of mooie zwaan?, BER 2016/3, p. 28
 • Viruly, A.J.F., De belangenafweging bij het opheffen van conservatoir beslag, BER 2016, nr. 5, p. 32-36
 • Viruly, A.J.F., Derdenbescherming van de conservatoir beslaglegger, Bb 2017, p. 124-125
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12september2017
1200
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma, senior rechter Rechtbank Overijssel, zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Bewijsrecht.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04september2017
1415
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Procesrecht.

 • Openbaarheid/geheidmhouding
 • Verstek na betekening ex art. 63 Rv
 • Schadevergoeding executie in appel
 • Bewijslast huurovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht reparatie zeiljacht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag04september2017
1200
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Verbintenissenrecht.

 • Betaling aan of door een derde
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • Derdenwerking van contracten
 • Gevaarzetting
 • Ontbinding gerechtvaardigd
 • Opzegging, zwaarwegende grond; klachtplicht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag28juni2017
1300
Eigen werkplek

Gedurende deze Roundtable "de Hoge Raad van onderen" zullen drie sprekers ieder een stelling behandelen over onderstaande arresten van de Hoge Raad.

 • Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat La Gro Advocaten) zal een stelling bespreken over het arrest: ECLI:NL:HR:2017:150 Hoge Raad, 03-02-2017,15/05423
 • Mr. M. de Koning (advocaat Kennedy Van der Laan) zal een stelling bespreken over het arrest:
  ECLI:NL:HR:2017:311 Hoge Raad, 24-02-2017, 155/04399
 • Mr. C.S.G. Janssens (advocaat Kneppelhout & Korthals N.V.) zal een stelling bespreken over het arrest:
  ECLI:NL:HR:2017:273 Hoge Raad, 17-02-2017, 16/00939
EURO 50,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag17mei2017
0900
Eigen werkplek

 

Mr. T.A.M. van den Ende (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Gezondheidsrecht.

 • CTG, 8 november 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:328
 • RTC Amsterdam, 20 december 2016, ECLI:NL:TGZRAMS:2016:77
 • EHRM, 15 november 2016, ECLI:ECHR:2016:1115JUD002885911
 • CRvB, 11 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:17
 • CBb, 3 november 2016, ECLI:NL:CBB:2016:321
 • Rechtbank Rotterdam, 21 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2139
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19april2017
0900
Eigen werkplek

Mr. S.W. van Kasbergen (advocaat bij Houthoff Buruma) zal tijdens dit webinar het Europees bankbeslag bespreken en daarbij onder meer ingaan op onderstaande onderwerpen.

 • Toepassingsbereik van de Verordening
 • Procedure voor aanvraag van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
 • Voorwaarden voor afgifte van het bevel
 • Verzoek om rekeninginformatie
 • Tenuitvoerlegging van het bevel
 • Uitwerking in Nederland
 • Voor- en nadelen ten opzichte van een Nederlands conservatoir derdenbeslag onder een bank
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18april2017
1415
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Procesrecht.

 • Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309 (Gemeente Heusden/X)
 • Rechtbank Amsterdam 14 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:8264
 • Rechtbank Amsterdam 8 april 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2000
 • Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:306 (Menzis/X)
 • Hoge Raad 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2228 (Schonk/Bijlhout)
 • Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1272
 • Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1468 (Esconado Beleggingen c.s./Erven Kollman c.s.)
 • Hof Amsterdam 27 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3921
 • Rechtbank Oost-Brabant 12 januari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:169
 • Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2896
 • Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:313 (SNR Schouten & Nelissen Recovery BV/9 wederpartijen)
 • Hoge Raad 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:142 (Boskalis/Fugro)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18april2017
1200
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Verbintenissenrecht.

 • Hoge Raad 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016;2687 (34 eisers en de FNV/Conder Constructions)
 • Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1511 (Melber Holding/Goede c.s.)
 • Hoge Raad 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2228 (Schonk/Bijlhout)
 • Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1272
 • Hoge Raad 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574 (Bab Al-Mustaqbal Real Estate/Curaçao Cordial c.s.)
 • Hoge Raad 9 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2044 (Rabobank Borger-Klenckeland/Y; art. 81 RO)
 • Hoge Raad 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2283 (Y/Nijmegen)
 • Hoge Raaad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1468 (Esconado Beleggingen c.s./Erven Kollman c.s.)
 • Hoge Raad 13 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:32 (DAF/Achmea)
 • Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309 (Gemeente Heusden/X)
 • Hoge Raad 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:19 (Blue Taxi/Stichting Sociaal Fonds Taxi)
 • Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 (Poolmolen)
 • Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:214 (Avi Cranes Ltd)
 • Rechtbank Oost-Brabant 12 januari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:169
 • Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2896
 • Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:139
 • Hoge Raad 27 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:95 (S’Energy/Delta)
 • Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:313 (SNR Schouten & Nelissen Recovery BV/9 wederpartijen)
 • Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2984 (Stradivarius)
 • Hoge Raad 17 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:459
 • Hoge Raad 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:405
 • Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:305
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag24maart2017
1000
Eigen werkplek

Gedurende deze uitzending worden er drie stellingen besproken over de uispraak van de Hoge Raad op 24 februari 2017. 

EURO 50,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag22maart2017
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. J.G.J. Rinkes (Hoogleraar Europees en vergelijkend verzekeringsrecht Universiteit van Amsterdam) zal tijdens dit webinar de legal opinions met u behandelen.

 • J.M. van Dijk, ’Drie stellingen. Over opinions. Een onderzoek naar de zorgplicht van de gever van een Nederlandsrechtelijke legal opinion, WPNR, 8 oktober 2016/7121.
 • C.W.M. Lieverse,’Over opinions – Handleiding voor het opstellen en beoordelen van Nederlandsrechtelijke legal opinions, Jan Marten van Dijk, Ondernemingsrecht 2016/90.
 • R. Mellenbergh, ‘Over opinions. Handleiding voor het opstellen en beoordelen van Nederlandsrechtelijke legal opinions. Bespreking van het proefschrift van mr. J.M. van Dijk’, MvV 2017, nr. 1.
 • K.J. Koops & H.K. Schrama,’Een verkenning van het fenomeen ‘reliance’ verstrekken in de overname- en financieringspraktijk’,Onderneming en Financiering 2016 (24) 4.
 • S.L. Schwarcz,’The Limits of Lawyering: Legal Opinions in Structured Finance’,Texas Law Review, volume 84, nr.1, november 2005.
 • Committee on Legal Opinions, ABA Section of Business Law, ’Annual Review of the Law on Legal Opinions’, The Business Lawyer, Vol. 60, nr. 3 (mei 2005).
 • Task Force on Securities Law Opinions, ABA Section of Business Law, ‘Legal Opinions in SEC Filings’,The Business Lawyer, Vol. 59, nr. 4, (augustus 2004).
 • B.W. Hunter,’Anatomy of a Legal Opinion’, Banking Law Journal 252, 2002
 • P.C. Koley Jessen, Legal Opinion Committee,’Third-Party Legal Opinions: an introduction to “customary practice”’,Creighton Law Review, Vol. 35, Rev. 153, 2001-2002.
 • J.B. Morgan,’The Arbitration Exception in Third Party Legal Opinions: Dead or Alive, Mississippi College Law Review, Vol. 28:249, 2008-2009
 • J. Macey,’The Limits of Legal Analysis:Using Externalities to Explain Legal Opinions in Structured Finance, Texas Law Review, Vol. 84:75, 2005-2006.
 • J.C. Coffee, Jr.,’Can Lawyers Wear Blinders? Gatekeepers and Third-Party Opinions’, Texas Law Review, Vol. 84:59, 2005-2006.
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag09maart2017
1600
Eigen werkplek

Mr. drs. P.J.J. Vonk (senior raadsheer Hof Den Haag) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van kort geding.

 • Inleiding
 • Verhouding kort geding en bodemprocedure
 • Voortraject
 • Zitting
 • Uitspraak en hoger beroep
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag09maart2017
0900
Eigen werkplek

Mr. dr. H. Wammes (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van effectief contracteren.

 • Hoge Raad 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1627 (Eneco)
 • Hoge Raad 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9757
 • Hoge Raad 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9496
 • Hoge Raad 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6727
 • Hoge Raad 22 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4122 (Fisser/Tycho)
 • Hoge Raad 5 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3127
 • Ktr. Dordrecht 18 mei 2006, ECLI:NL:RBDOR:2006:AX2867
 • HvJ EU 14 juni 2012, NJ 2012, 512, LJN:BW9433
 • Hoge Raad 3 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR0254
 • Hoge Raad 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8098
 • Hoge Raad 27 april 1984, NJ 1984, 679
 • Hoge Raad 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1409
 • Hoge Raad 5 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0011
 • Hoge Raad 10 maart 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC1306
 • Hoge Raad 12 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP9666
 • Hoge Raad 24 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9997
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag08maart2017
1500
Eigen werkplek

Gedurende deze uitzending zullen vier uitspraken van 2016 worden besproken op het gebied van Gezondheidsrecht. De gespreksleider is Maartje Hofhuis, Maartje is werkzaam als dagvoorzitter en presentator en heeft een jarenlange ervaring als redacteur en interviewer bij verschillende bekende programma's.

De volgende uitspraken zullen behandeld worden.

Mr. M.M. Janssen:

 • Hoge Raad 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2890 (Uitleg Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz): op welk niveau dient de cliëntenraad te worden ingesteld?)

Mr. T.A.M. van den Ende:

 • Hoge Raad 11 juli 2014, ECLI:NL:PHR:2014:295 (Zorgverzekering. Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg onder een naturapolis. Vrije artsenkeuze belemmerd? ‘Hinderpaal-criterium’, art. 13 lid 1 Zvw, wetsgeschiedenis. Zorgplicht zorgverzekeraar ook jegens zorgaanbieder?)

Mr. M.F. van der Mersch:

 • Rechtbank Zeeland West-Brabant 4 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:12

Mr. D. Dijkmans van Gunst:

 • Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212 (PIP-implantaten Kernvraag vonnis: is het (on)redelijk de door de ongeschiktheid van de implantaten ontstane tekortkoming aan de zorgaanbieders toe te rekenen? )
EURO 50,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag07maart2017
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. W.D.H. Asser (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van bewijslast en stelplicht.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704 
 • Hoge Raad 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2228
 • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3519
 • Hoge Raad 9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0737
 • Hoge Raad 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1384
 • Hoge Raad 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8074
 • Hoge Raad 18 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:979
 • Hoge Raad 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag07maart2017
0900
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Prcontractuele aansprakelijkheid.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 29 mei 2998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2660
 • Hoge Raad 14 juni 2968, ECLI:NL:PHR:1968:AC3608
 • Hoge Raad 26 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9414
 • Hoge Raad 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023
 • Hoge Raad 18 juni 1982, ECLI:NL:PHR:1982:AG4405
 • Hoge Raad 23 oktober 1987, ECLI:NL:PHR:1987:AD0018
 • Hoge Raad 14 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2105
 • Hoge Raad 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7337
 • Hoge Raad 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0255
 • Hoge Raad 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1674,
 • Hoge Raad 16 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1760
 • Hoge Raad 29 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC1855
 • Hoge Raad 15 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ2721
 • Hoge Raad 26 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB5623
 • Rechtbank Breda 14 april 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BM2354
 • Hoge Raad 1 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2735
 • Hoge Raad 5 maart 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BL0011
 • Rechtbank Den Haag 24 maart 2010, LJN BM2033
  (zelf raadplegen)
 • Hof Arnhem 26 augustus 2003, 2000/841 KG LJN
 • Hoge Raad 21 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2109
 • Hoge Raad 14 mei 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0961
 • Hoge Raad 24 november 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1890
 • Hoge Raad 5 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0011
 • Hof van Justitie van de Europese Unie 17 september 2002, NJ2003,6
  (zelf raadplegen)
 • Hoge Raad 21 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3483
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag06maart2017
1500
Eigen werkplek

Mr. F.N. Jorritsma (advocaat BOEKEL) zal tijdens dit webinar de regie en maatwerk door de civiele rechter behandelen op het gebied van KEI.

 • Regeerakkoord Kabinet-Rutte II
 • Doel van KEI
 • Wetswijzigingen
 • De veranderingen voor het civiele procesrecht
 • Digitaal procederen
 • Inwerkingtreding/planning
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag06maart2017
1200
Eigen werkplek

Mr. A.R. van Maas de Bie (advocaat VMBS Advocaten) en mr. M. ter Beek (advocaat VMBS Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van borgtochten.

Borgtocht: nationale en internationale aspecten

 • Rechtsmacht
  - toepasselijk recht
 • Kenmerken borgtocht
  - nationale aspecten
 • Particuliere borgtocht
  - nationale aspecten
  - bescherming
  - toestemming echtgenoot
  - uitzondering op toestemming
  - gevolg ontbreken vereiste toestemming
  - internationale aspecten
 • Zorgplicht en dwaling
  - nationale aspecten
  - internationale aspecten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag16februari2017
1200
Eigen werkplek

Mr. C.E. Drion (advocaat Jones Day) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur behandelen op het gebied van internationale contracten.

Literatuur:

 • C.E. Drion, (Internationale) contracten maken: een onderschat métier
 • Amerikaanse standaardcontracten in Europa: het proces van ‘lokalisatie’
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag15februari2017
1500
Eigen werkplek

Mr. drs. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) zal tijden dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van actualiteiten Hoger Beroep.

 • Appeltermijn
 • Inschrijving rechtsmiddelenregister
 • Hoger beroep van tussenuitspraken
 • Rechtsmiddelenverbod en doorbreking
 • Partijperikelen
 • Verzet of hoger beroep
 • Omvang van het hoger beroep
 • Grievenstelsel
 • Devolutieve werking
 • Twee-conclusieregel
 • Incidenteel appel
 • Rolperikelen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag15februari2017
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. F.T. Oldenhuis (universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van kwalitatieve aansprakelijkheid.

Literatuur:

 • A. Kolder- F.T.Oldenhuis, 25 jaar risicoaansprakelijkheid voor personen en zaken (1992-2017), WPNR 2017/ 7133

Jurisprudentie:

 • Hof Den Bosch 28 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2628 (Botsing in tuin)
 • Hof Amsterdam 24 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2005 (Val van trolley in ziekenhuis)
 • Rechtbank Gelderland 20 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4565 (Glasbreuk klapdeur school)
 • Hof Arnhem-Leeuwaren 28 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5294 (Parochie)
 • Hoge Raad 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2283
 • Hoge Raad 7 oktober 2016, ECLI:NL:PHR:2016:555 (Stroomkabels marktkraam)
 • Rechtbank Den Haag 4 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1061 (Schietincident Alphen aan den Rijn)
 • Rechtbank Overijssel 27 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3052 (Politieoptreden);
 • Rechtbank Midden-Nederland 6 januari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3 (Botsing op verpleegafdeling)
 • Rechtbank Amsterdam 29 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4550 (Merkinbreuk).
 • Rechtbank Rotterdam 19 augustus 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6179(MoM-heupprothese; X-Geminiziekenhuis)
 • Hof Den Bosch 25 november 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4936 (PIP-implantaat)
 • Hof Den Bosch 3 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4434 (Val in liftschacht)
 • Rechtbank Noord-Nederland, 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4402 (X- Maatschap Groningen, NAM, EBN NV, STAAT);
 • Hoge Raad 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162
 • Hoge Raad 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1745 (gestoken beveiligingsmedewerker)
 • Rechtbank Noord-Holland 27 januari 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4683 (glazen deur)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14februari2017
1500
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van KEI complicaties

 • Complicaties
 • De zwarigheden bij de mondelinge behandeling
 • Bewijsrechtelijke dilemma's die onder KEI gaan bestaan
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14februari2017
1200
Eigen werkplek

Mr. E.J. Zippro (advocaat Zippro Meijer Citteur) zal tijdend dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van remedies.

 • Rechtsmiddelen
 • Nakoming
 • Schadevergoeding
 • Opschorting
 • Ontbinding
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14februari2017
0900
Eigen werkplek

Mr. drs. H.J.S.M. Langbroek (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van verbintenissenrecht ingebrekestelling.

 • Opeisbaarheid
 • Klachtplicht
 • Blijvende onmogelijkheid
 • Verzuim
 • 6:83 BW
 • Fatale termijn
 • 6:83 sub b BW
 • 6:83 sub c BW
 • Contractuele verzuimregelingen
 • Functie ingebrekeregeling
 • 6:82 BW
 • Redelijkheid en billijkheid
 • Dwaling
 • Ontbinding
 • Opschorting
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag06februari2017
1200
Eigen werkplek

Mr. H.A. Gerritse (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland) zal tijdens dit webinar de eerste aanleg behandelen op het gebied van KEI.

De achtergronden van het programma KEI.

Daarbij een eerste blik op “Mijn Rechtspraak”. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de procedures in het civiele recht, omdat er door de wetswijziging naar vereenvoudiging en digitalisering wordt toegewerkt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag02februari2017
0900
Eigen werkplek

Mr. drs. P.J.J. Vonk (senior-raadsheer Hof Den Haag) zal tijdens dit webinar een introductie geven over de veranderingen die het digitaal procederen met zich meebrengen. Aandacht zal worden besteed aan de procesinleiding, het oproepingsbericht, de (al dan niet) betekening van het oproepingsbericht, termijnen, de (verschoonbare) termijnoverschrijding, het invoerings- en overgangsrecht.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag31januari2017
1130
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Ontbinding inclusief ingebrekestelling en verzuim.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 22 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4122 (Fisser/Tycho)
 • Hoge Raad 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4850 (Amsing-Dijkstra-Post)
 • Hoge Raad 5 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9311 (Multivastgoed/Nethou)
 • Hoge Raad 4 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4728 (Mol/Meijer)
 • Hoge Raad 11 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4925 (Schwarz/Gnjatovic)
 • Hoge Raad 4 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4732 (Kinheim/Pelders)
 • Hoge Raad 22 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9494 (Endlich/Bouwmachines)
 • Hoge Raad 11 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7195 (Hartendorp/Kooij c.s.)
 • Hoge Raad 3 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH0762 (Wonenbreburg/A en B)
 • Hoge Raad 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3402 (Vos Logistics/TSN)
 • Hoge Raad 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4012 (VdH/Dexia)
 • Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 (ABB/TenneT)
 • Hoge Raad 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6997 (Elbrink/Halfman)
 • Hoge Raad 22 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6597 (Batavus/Race Productions)
 • Hoge Raad 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2955 (Verwijmeren/Van Rijen)
 • Hoge Raad 20 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0610 (Probis/De Smedt)
 • Hoge Raad 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684 (G4/Hanzevast)
 • Hoge Raad 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162 (AgfaPhoto/Foto Noort)

Zelf raadplegen:

 • Hoge Raad 27 november 1998, NJ 1999, 197 (De Bruin c.s./Meiling)
 • Hoge Raad 16 januari 1959, NJ 1960, 46; Benzol
 • Hoge Raad 22 oktober 1999, NJ 2000, 208 (Twickler/R.)
 • Hoge Raad 25 juni 1999, NJ 2000 33 (B./Br.)
 • Hoge Raad 6 juni 1997, NJ 1998, 128 (Van Bommel/Ruijgrok)
 • Hoge Raad 23 november 1995, NJ 1996, 160 (Tromp/Regency)
 • Hoge Raad 21 oktober 1988, NJ 1989, 80 (Schilperoort en Kooy/De Nijs)
 • Hoge Raad 23 januari 1998, NJ 1999, 97 (Jans/Fiat Credit Nederland)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag31januari2017
0900
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4914 (Rabobank Vaart en Vecht/X)
 • Hoge Raad 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2797 (X/Scheper Ziekenhuis)
 • Rechtbank Noord-Nederland 2 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4185
 • Hoge Raad 26 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0357(Reaal/Athlon)
 • Hoge Raad 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:760
 • Hoge Raad 25 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5420 (Prov. Gelderland/Vitesse)
 • Rechtbank Oost-Nederland 16 januari 2013, ECLI:NL:RBONE:2014:BY8423
 • Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1309
 • Hoge Raad 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2895 (X/St. Gobain)
 • Hoge Raad 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4042
 • Hoge Raad 29 april 2011 ECLI:NL:HR:2011:BP4012 (Van der Heijden/Dexia)
 • Hoge Raad 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3402 (Vos Logistics/TSN)
 • Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 (ABB/TenneT)
 • Rechtbank Amsterdam 19 december 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8678
 • Hoge Raad 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1873 (Menzis/Achmea)
 • Hoge Raad 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3751
 • Hoge Raad 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0893 (X/Ymere)

Zelf raadplegen:

 • Prof. Ton Hartlief, oratie 1997
 • Hoge Raad 24 oktober 1997, NJ 1998, 257, ECLI:NL:HR:1998:ZC2467 (Baijings/Mr. H.)
 • Hoge Raad 9 oktober 1992, NJ 1994, 286 (Maassluis, Steendijkpolder)
 • Hoge Raad 27 juni 1997, NJ 1997, 641 (Budde/Toa Moa)
 • Hoge Raad 9 oktober 1992, NJ 1994, 535 (Des-dochters)
 • Hoge Raad 18 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1002, NJ 1994, 347
 • Hoge Raad 24 december 1993, NJ 1995, 421 (Waeyen-Scheers/Naus)
 • Hoge Raad 24 december 1993, NJ 1995, 421 (Waeyen-Scheers/Naus)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30januari2017
1015
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van niet nakoming.

Jurisprudentie: 

 • Rechtbank Rotterdam 23 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:6962
 • Rechtbank Rotterdam 24 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4417 (Kreuk/Vo)
 • Hoge Raad 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7617 (Pouw/Visser)
 • Hoge Raad 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8991 (Ploum/Smeets II)
 • Hoge Raad12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593 (Far/Edco III)
 • Rechtbank Amsterdam 8 april 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2000
 • Rechtbank Amsterdam 14 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:8264
 • Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3072 (Eurostrip/Newa)
 • Hoge Raad 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531 (Brocacef-/Simons)
 • Hoge Raad 17 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6088 (Van Mierlo Ingenieursbureau/Onder De Groene Pannen)
 • Hoge Raad 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9610 (Ammerlaan/Enthoven)
 • Hoge Raad 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2517 (CIA/Heredium)
 • Hoge Raad 8 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7343 (Hendrikx/Peters)
 • Hoge Raad 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:95 (Kenter/Slierings)
 • Hoge Raad 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5650 (Buijnsters/Tebecon)
 • Hoge Raad 18 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT9061 (Nap/Rabobank)
 • Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7391 (Fryslân/Terpstra)
 • Hoge Raad 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854 (De Ronde Venen/Stedin)
 • Hoge Raad 27 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU9863 (Nunhems/Limseeds)
 • Hoge Raad 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162 (AgfaPhoto/Foto Noort)
 • Hoge Raad 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:259 (X/Goed Vast Goed Veenendaal)

Zelf raadplegen:

 • Hoge Raad 23 september 1994, NJ 1995 (Dinjens/Visser)
 • Hoge Raad 3 december 1999, NJ 2000, 120 (Latour/De Bruijn)
 • Hoge Raad 23 januari 1998, NJ 1999, 97 (Jans/Fiat Credit Nederland)
 • Hoge Raad 29 mei 1998 (Elinga/British Wool)
 • Parlementaire geschiedenis Boek 6
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag30januari2017
0900
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van algemene voorwaarden.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3013 (Van den Bos/MeeGaa)
 • Hoge Raad 2 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9767 (Petermann/Frans Maas)
 • Hoge Raad 11 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0730 (Van Vliet/Dealkent)
 • Hoge Raad 2 december 2011 ECLI:NL:HR:2011:BT6684 (De Echoput)
 • Hoge Raad 6 april 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AB0901 (VNP/Havrij)
 • Hoge Raad 11 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7108 (First Data/KPN Hotspots-Attingo)
 • Hoge Raad 19 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2435 (Assoud/SNS)
 • Hoge Raad 21 februari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF1563 (Weevers Stous/Parkwoningen)
 • HvJ 23 april 2015, ECLI:EU:C:2015:262 (Jean-Claude Van Hove)
 • Hoge Raad 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1394 (Lommerse-Uitendaal/Atria)
 • HvJEG 4 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:350 (Pannon GSM Zrt. v.Erzsébet Sustikné Győrfi)
 • HvJEG 27 juni 2000, ECLI:EU:C:2000:346 (Océano)
 • HvJEG 4 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:350 (Pannon)
 • Hof Den Bosch 18 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:748
 • Hoge Raad 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1125 (Forfarmers/X)
 • Hoge Raad 28 november 1997 ECLI:NL:HR:1997:ZC2507 (Avero/Visser)
 • Hoge Raad 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8101 (Lundiform/Mexx)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24januari2017
1500
Eigen werkplek

Gedurende dit journaal zullen de drie belangrijkste uitspraken worden besproken uit 2016 op het gebied van Burgerlijk Procesrecht. De gespreksleider is dhr. Wouter Kurpershoek, bekend als correspondent van de NOS in de Verenigde Staten.

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer, Hof Amsterdam)

 • Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:49, Bewijsaanbod in hoger beroep ten onrechte gepasseerd. Criteria voor de beoordeling van het bewijsaanbod.
 • Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:507, Uitleg bewijsaanbod: verschil tussen het algemene en het specifieke bewijsaanbod. Bewijs- en tegenbewijsaanbod.

Mr. dr. G. van Rijssen (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden)

 • Hoge Raad 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662, Rechterswisseling na mondelinge behandeling.

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam)

 • Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65: Producties mogen in het Engels, Frans of Duits.
EURO 50 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23januari2017
1245
Eigen werkplek

 

 Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van totstandkoming.

 

 • Aanbod en aanvaarding.
 • Algemene voorwaarden.
 • Taal.
 • Precontractuele aansprakelijkheid.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23januari2017
1130
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van verrekening.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5650 (Buijnsters/Tebecon)
 • Hoge Raad 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9610 (Ammerlaan/Enthoven)
 • Hoge Raad 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK3700 (ING/Bakker)
 • Hoge Raad 18 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT9061 (Nap/Rabobank)
 • Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7391 (Fryslân/Terpstra)
 • Hoge Raad 18 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT9061
 • Hoge Raad 3 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW3559 (Verrekening in strafzaak)
 • Hoge Raad 22 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS2688 (Reuser q.q./Postbank)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23januari2017
0900
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van opschortingsrechten en schuldeisersverzuim.

Jurisprudentie:

 • Rechtbank Amsterdam 8 april 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2000
 • Hoge Raad 23 september 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1453 (Dinjens/Visser)
 • Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3072 (Eurostrip/Newa)
 • Hoge Raad 19 februari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0206 (Droog/Bekaert)
 • Hoge Raad 6 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2389 (Van Bommel/Ruijgrok)
 • Hoge Raad 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531 (Brocacef-/Simons)
 • Hoge Raad 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU5663 (Spector/Fotoshop)
 • Hoge Raad 17 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6088 (Van Mierlo Ingenieursbureau/Onder De Groene Pannen)
 • Hoge Raad 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9610, m.nt. Hijma (Ammerlaan/Enthoven)
 • Hoge Raad 8 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7343 (Hendrikx/Peters)
 • Hoge Raad 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:95 (Kenter/Slierings)
 • Hoge Raad 23 september 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1453 (Dinjens/Visser)
 • Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3072 (Eurostrip/Newa)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17januari2017
1015
Eigen werkplek

Mr. R.J.Q. Klomp (raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van nakoming van verbintenissen.

Jurisprudentie:

 • Rechtbank Rotterdam 23 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:6962 
 • Rechtbank Rotterdam 24 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4417
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09december2016
1500
Eigen werkplek

Prof. Mr. W.A.K. Rank  (hoogleraar Financieel Recht Universiteit Leiden, advocaat NautaDutilh N.V.) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van financieel recht.

 • NJB 2016/747, Kroniek van het financieel recht
 • Ondernemingsrecht 2015/109, De toekomst van het financieel toezichtrecht:
  crystal ball gazing
 • VERORDENING (EU) Nr. 1024/2013 VAN DE RAAD van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende
  het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.
 • RICHTLIJN 2014/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
  van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en
  tot wijziging van richtlijn 2009/92/EG
 • VERORDENING (EU) Nr. 600/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot
  wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
 • Kroniek Nederlands financieel recht 2015-2016
 • VERORDENING (EU) Nr. 806/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  EN DE RAAD van 15 juli 2014
  tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor
  de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het
  kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk
  afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010
 • RICHTLIJN 2014/59/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het
  herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
  wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG,
  2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en
  2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het
  Europees Parlement en de Raad

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag14september2016
1430
Eigen werkplek

Mr. D. Vergunst (senior rechter Rechtbank Gelderland) zal in korte tijd ingaan op dagvaarding en tips.

 • Waarheidsplicht
 • Invulling stelplicht
 • Onderbouwing betwisting en partijdebat
 • Verzwaarde stelplicht
 • In geding brengen stukken
 • Verboden aanvullen van rechtfeiten
 • Aanvullen van rechtsgronden
 • Bewijsaanbod
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag14september2016
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. J.G.J. Rinkes (hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, verbonden aan ACIS) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Consumentenovereenkomst.

 • Consumentenrechten (algemeen)
 • Internetkoop
 • Algemene voorwaarden
 • Consumentenkrediet
 • Consumentenkoop roerende en onroerende zaken
 • Reisovereenkomst + overboeking (inclusief Richtlijn Pakketreizen)
 • Productaansprakelijkheid
 • Europese consumentenbescherming

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag13september2016
1500
Eigen werkplek

Mr. G.J. Rijken (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen  behandelen.

 • Begrip beding in AV
 • Kernbeding
 • Aanvaarding
 • Informatieplicht
 • Inhoudstoetsing boek 6 BW
 • 1-2-3 methode
 • Boek 7 BW
 • Ambtshalve toetsing
 • Exoneratiebedingen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag13september2016
1200
Eigen werkplek

Prof.dr. E. Bauw (hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en rechtspleging Universiteit Utrecht, hoogleraar Rechtspleging Universiteit van Amsterdam) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen.

    
    
    
 • Het vereiste van causaal verband
 • Bewijs van causaal verband
 • Remedies bij onzeker causaal verband
 • Omkeringsregel
 • Alternatieve causaliteit
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Verlies van een kans
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag12september2016
1200
Eigen werkplek

Prof. Mr. A.W. Jongbloed (hoogleraar Executie- en Beslagrecht Universiteit Utrecht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Outsourcing.

De volgende zaken worden behandeld:

A.W. Jongbloed, ‘De beoordeling van een vordering tot opheffing van 
een conservatoir beslag’, AA oktober 2015
A.W. Jongbloed, ‘Het is niet altijd eenvoudig een executoriale titel 
te herkennen’, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016-1
D.C. Theunis, ‘Valkuil bij beslag: let op gemeenschappen en 
(onverdeelde) aandelen in een gemeenschap/gemeenschaps-goed’,
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016-1
E.A. van de Kuilen & E. Baghery, ‘Bewijsbeslag in de praktijk’
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015-5
A.W. Jongbloed, ‘Liefde maakt blind (en kan vervelende juridische 
consequenties hebben), AA april 2016

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag12september2016
0900
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van bewijsrecht.

Het civiele bewijsrecht anno 2016

Het civiele bewijsrecht blijft de gemoederen bezig houden. Uit de niet aflatende stroom jurisprudentie blijkt dat er op dit vlak het (on)nodige mis gaat. Een gedegen kennis van het bewijsrecht is voor de practicus onontbeerlijk. Aan de hand van recente rechtspraak - en met open oog voor eerdere jurisprudentie - worden wederom een aantal bewijskwesties gestructureerd en vanuit een praktische invalshoek behandeld. Kortom: een terugblik op de afgelopen 12 maanden en ook een vooruitblik naar wat er in 2017 in het kader van KEI op bewijsrechtelijk gebied zoal te verwachten valt.

Aan bod komen onder meer:

 • Hoe u rechters het bewijsrecht (moeten) benaderen
 • Het belang van de zitting en hoe e.e.a. zich onder KEI zal gaan afspelen
 • Stelplicht, bewijslast en bewijsrisico: the continuing story van art. 150 Rv
 • Zin en onzin van (een beroep op) de 'omkeringsregel'
 • Bewijsvermoedens: wat doen we ermee
 • Het bewijsaanbod
 • Dwingende bewijskracht en tegenbewijs tegen aktebewijs
 • Getuigenbewijs en schriftelijke getuigenverklaringen
 • Bewijs door middel van (partij)deskundigen
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • De stand van zaken rond exhibitieplichten
 • Bewijswaardering: wanneer is iets bewezen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite