5

Capita verzekeringsrecht

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Een cursus 'in de open lucht' (op de binnenplaats van het schitterende Kasteel Waardenburg). Om de RIVM richtlijnen te kunnen garanderen kan slechts een beperkte groep cursisten deelnemen aan deze cursus. In de buitenlucht bespreken prof.mr. Mop van Tiggele en mr. Jonathan Overes de actuele rechtsontwikkeling op het terrein van het verzekeringsrecht. Zijn nemen u mee in de stand van zaken op een aantal onderwerpen. Dat zal steeds zijn door een schets te geven van een bepaald onderwerp om vervolgens binnen dat onderwerp de meest recente jurisprudentie te bespreken. ‘n Bijpraatsessie in perspectief.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Sprekers

prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde

prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde

hoogleraar Verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden 

mr. J.S. Overes

mr. J.S. Overes

senior juridisch medewerker bij Dirkzwager legal and tax

Onderwerpen

  • De terhandstelling van algemene voorwaarden en kernbeding-problematiek: een stand van zaken.
  • Spelregels voor de uitleg van verzekeringen (met specifieke aandacht voor diverse recente HR-arresten en A-G-conclusies over deze materie).
  • Het onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijvingen en preventieve garanties: nog geen voltooide rechtsontwikkeling?
  • De opzetuitsluiting anno 2020. ’n Overzicht van de ontwikkeling en wat stoeien met casusposities.
  • Samenloop van verzekeringen (met specifieke aandacht voor recente Hoge Raad en lagere jurisprudentie en IPR-aspecten).
  • De vervangingskostenuitsluiting in AVB-polissen (met specifieke aandacht voor recente jurisprudentie over deze materie).
  • De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek en haar toepassing sinds het Redelijk vermoeden-arrest van de Hoge Raad.
  • Het straffen van verzekeraar voor onnodig rekken van een letselschadezaak. Een tweetal recente uitspraken op Hof-niveau in perspectief.

Datum

donderdag20augustus2020
1230
-
1800
Kasteel Waardenburg
PE punten
5
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
50

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite