4

Civiel procesrecht in het contractenrecht

De cursus is volgeboekt. U kunt zich helaas niet meer aanmelden.

Uiteraard bestaat er niet zoiets als een speciaal civiel procesrecht voor het contractenrecht. Toch leert de praktijk dat zich in contractenrechtelijke zaken dikwijls lastige vragen van procesrecht opdringen.

In de rechtspraak van de Hoge Raad is daaraan in de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed. Vaak gaat het daarbij om goed stellen en bewijzen. Daarnaast gebruikt de Hoge Raad het procesrecht ook wel om tot een rechtvaardige verdeling van risico's tussen de contractspartijen te komen, waarbij het procesrecht materieel rechtelijke trekken krijgt.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen
Overheidsjuristen

Spreker

prof. mr. G. van Rijssen

prof. mr. G. van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Onderwerpen

De docent besteedt aandacht aan de onderlinge samenhang en de wederzijdse beïnvloeding van het contractenrecht en het procesrecht, waarbij door de procesrechtelijke bril naar het contractenrecht wordt gekeken.
De problemen die daarbij aan de orde komen, zijn enerzijds ingegeven door de praktijk en anderzijds door de actuele rechtspraak van de Hoge Raad.

PE punten
4
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite