12

Civiel vonnis voor advocaten 2 dagen (1 dag theorie en 1 dag praktijk)

In deze tweedaagse cursus wordt een verbinding gelegd tussen ‘knowing how’ en ‘knowing that’. Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. F.J.P. Lock (senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, civiel recht, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

Op de eerste cursusdag staat de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt centraal. U krijgt inzicht in het denkkader dat een civiele rechter toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering lopen hier als een rode draad doorheen. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader.

De tweede dag is een praktijkdag. De inzichten die zijn verkregen op de eerste cursusdag zullen uitvoerig worden beproefd en toegepast. Ervaringen van cursisten tussen de eerste dag en de tweede dag zullen tevens aan bod komen.

In het verleden was de cursus een groot succes en binnen een week volgeboekt. Wacht niet te lang met aanmelden om teleurstelling te voorkomen.

Doelgroep

Spreker

mr. drs. F.J.P. Lock

mr. drs. F.J.P. Lock

senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen

Onderwerpen

Dag 1:

  • Het perspectief van de rechter bij de beoordeling van een civiele zaak en de taakverdeling tussen rechter en partijen worden besproken
  • De diverse onderdelen van het civiele vonnis en het beoordelingskader van de rechter worden in kaart gebracht
  • Aan de hand van het civiele beslissingsmodel worden handvatten gegeven voor een juiste analyse en verdeling van stelplicht en bewijslast
  • Vanuit de dagelijkse rechterlijke praktijk worden voorbeelden en praktische tips gegeven hoe de rechter kan worden overtuigd

Dag 2:

  • De inzichten die zijn verkregen op de eerste cursusdag zullen uitvoerig worden beproefd en toegepast
  • Oefeningen die door de cursisten thuis zijn voorbereid worden besproken
  • Daarbij komen ook praktische thema’s als bewijsaanbod, bewijslevering en bewijswaardering aan de orde
PE punten
12
Kosten
EURO 825,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
24

website by Primosite