Academie voor de Rechtspraktijk
Collectieve aspecten, inclusief medezeggenschap

Korte omschrijving

In het webinar zal worden ingegaan op de collectieve aspecten die samenhangen met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Dat geldt zowel voor de wijze van overgang naar de nieuwe situatie als voor de wijze waarop dat na 1 januari 2020 vorm heeft gekregen en krijgt. Het eerste onderwerp dat behandeld zal worden is: overgangsperikelen. Bij dit onderwerp zijn de gebondenheid aan de cao en gebondenheid aan het personeelshandboek aan de orde komen. Het tweede onderwerp dat behandeld zal worden is de collectieve aspecten van de cao’s. Tot slot zal nog worden behandeld de positie van de medezeggenschap in de cao’s.

Spreker

Mr.drs. E. Huisman
Mr.drs. E. Huisman

Advocaat, de Voort Advocaten

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Cursusdata

30-09-2020 14.30 uurEigen werkplek