4

College: Exhibitieplicht

U kunt zich niet meer aanmelden. De curtsus is volgeboekt

Het inzagerecht van art. 843a Rv is sinds 2002 een zeer bruikbaar en belangrijk bewijsmiddel geworden. Er wordt in het civiele recht de laatste jaren vaak gebruik gemaakt van dit bewijsmiddel, waarover de Hoge Raad zich de afgelopen 8 jaar inmiddels ook menigmaal heeft uitgelaten. De Hoge Raad oordeelde hierbij in het merendeel van de gevallen dat er recht op inzage bestond. De ins en outs van dit bewijsmiddel staan in deze cursus, waarbij onder meer de arresten van de Hoge Raad over het inzagerecht worden besproken, centraal. 

Doelgroep

advocaten en (bedrijf)juristen

Spreker

mr.  J.R. Sijmonsma

mr. J.R. Sijmonsma

senior rechter Rechtbank Limburg

Onderwerpen

  • Geschiedenis van het inzagerecht
  • De plaats van art. 843a Rv in het bewijsrecht
  • De bestanddelen rechtmatig belang, inzage in, bepaalde bescheiden en een rechtsbetrekking in lid 1 van art. 843a Rv
  • Processuele verwikkelingen
  • Het advies van de expertgroep modernisering burgerlijk bewijsrecht van april 2017
PE punten
4
Kosten
EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualisatie
Maximum aantal deelnemers:
24

website by Primosite