2

Combi webinars Civiel Jeugdrecht Afstamming, gezag en omgang (incl. de bijzondre curator)

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Tijdens twee webinars (deel I &  II) bespreekt prof. mr. P. Vlaardingerbroek  de ontwikkelingen in het Civiel jeugdrecht. Afstamming, gezag en omgang (incl. de rol van de bijzondere curator).

Deel 1:

  • Ontwikkelingen in de (concept-)wetgeving op het terrein van het afstammings -, gezags- en omgangsrecht, waarbij wordt ingegaan op recentelijk ingevoerde of  in het parlement in bespreking zijnde wetgeving met het oog op Boek 1 BW. Ook op internetconsultatie verschenen wetgeving komt daarbij aan bod. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de (versterking van de) rechtspositie van minderjarigen, de bijzondere curator en de stappen die de wetgever op dit terrein gaat zetten.
  • Hierna wordt ingegaan op de jurisprudentie inzake het afstammings-, gezags- en – omgangsrecht, waar het met name gaat om de positie van minderjarigen.

Deel 2:

  • In het tweede uur webinar wordt ingegaan op belangrijke uitspraken inzake de rechten en rechtspositie van kinderen en hun ouders op het terrein van het afstammings-, gezags en omgangsrecht. Het jeugdbeschermingsrecht blijft buiten beschouwing en zal in de webinars van november worden besproken.  
PE punten
2
Kosten
EURO 130,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

2020

website by Primosite