04

Combinatiecursus Burgerlijk procesrecht en Contractenrecht

Succesvol procederen is het realiseren door een partij van haar processuele doel. De vorderende partij zal voor het rechtsgevolg dat zij daartoe in het leven wil roepen feiten moeten stellen en zo nodig bewijzen. Hetzelfde geldt voor de verwerende partij die zich beroept op een bevrijdend verweer. Het materiele- en het procesrecht zijn om die reden vervlochten. Wie het procesrecht goed beheerst maar het materiele recht verwaarloost, gaat het in een procedure niet redden maar het omgekeerde is ook waar.

Om die reden presenteert de Academie voor de Rechtspraktijk een cursus waarbij u wordt meegenomen naar de wisselplaats tussen het contractenrecht en het procesrecht. Anders gezegd: het draait in deze cursus om procedures betreffende contractuele rechtsverhoudingen. Daarbij wordt telkens het perspectief gewisseld tussen het procesrecht en het contractenrecht. De cursist krijgt kennis aangereikt op beide terreinen maar het doel is het raakvlak tussen beide terreinen nader te verkennen.

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs)juristen

Spreker

prof. mr. G. van Rijssen

prof. mr. G. van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Onderwerpen

  • Procedures betreffende contractuele rechtsverhoudingen. Daarbij wordt telkens het perspectief gewisseld tussen het procesrecht en het contractenrecht. De cursist krijgt kennis aangereikt op beide terreinen maar het doel is het raakvlak tussen beide terreinen nader te verkennen.
PE punten
04
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite