Cursussen & Webinars

donderdag12april2018
1500
-
1600
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12april2018
1615
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag26april2018
Kasteel Waardenburg
donderdag24mei2018
Kasteel Waardenburg
donderdag21juni2018
Kasteel Waardenburg

Alweer de 9e editie in successie van deze door de AvdR georganiseerde basisopleiding.  In overleg met onze docenten en dankzij de input van onze cursisten, wordt deze basisopleiding steeds verder ontwikkeld en verbeterd. De insteek is om een compleet programma op te stellen waar u in de praktijk het meeste profijt van zult hebben.

Deze basisopleiding is goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u de basisopleiding volledig hebt gevolgd, voldoet u aan de inhoudelijke eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de Basisopleiding Personen- en Familierecht. Uitgangspunt is altijd dat de advocaat zelf verzoekt via een inschrijvingsformulier tot inschrijving bij de Raad voor rechtsbijstand.

EURO 1200,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01mei2018
Kasteel Waardenburg

Prof. mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) bespreekt met u de actualiteiten op het gebied van civiel jeugdrecht.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag04mei2018
1500
-
1600
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag04mei2018
1615
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag17mei2018
Kasteel Waardenburg

In deze actieve en interactieve cursus staat de vraag centraal: hoe is de dynamiek op zitting en welke rol speel ik daarin als advocaat?

Aan de orde komen onderwerpen als het belang van partijen, de gedragscode voor advocaten in personen- en familierecht, omgaan met conflicten, de werkwijze en het doel van de rechter en het verloop van een zitting. De focus ligt op de mogelijkheden en valkuilen van uzelf in relatie tot die van de rechter.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag18mei2018
Kasteel Waardenburg

Prof. mr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal het volgende bespreken tijdens de cursus actualiteiten erfrecht.

Het erfrecht staat niet stil: er wordt gemodelleerd, gepasseerd, getesteerd, geprocedeerd, afgewikkeld en verdeeld en veel geschreven in de erfrechtelijke vakbladen. Aan de hand van actualiteiten wordt het erfrecht verdiept en verbreed behandeld, steeds vanuit de praktijk van alle dag. U bent erfrechtelijke weer helemaal ‘up to date’. Er is ruimte voor "verzoeknummers" en u kunt vooraf uw erfrechtelijke vragen indienen ter behandeling.

 

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29mei2018
Kasteel Waardenburg
donderdag21juni2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag26juni2018
Kasteel Waardenburg
vrijdag29juni2018
donderdag27september2018
vrijdag12oktober2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag06november2018
dinsdag11december2018

Het familierecht is in beweging, ontwikkelingen op dit boeiende rechtsterrein volgen elkaar snel op. De nieuwe regelgeving, recente jurisprudentie en ontwikkelingen zullen worden gedoceerd door diverse raadsheren en professoren. Zo bent u aan het einde van deze serie op de hoogte van de diverse onderwerpen op het gebied van Personen- en Familierecht.

Indien u graag deze serie wilt delen met één of meerdere collega's dan kan dit heel eenvoudig. Bij elk college reserveren wij één stoel voor uw kantoor. U kunt samen met uw collega besluiten wie, welk college willen volgen.

EURO 1250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag29mei2018
Kasteel Waardenburg

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam zal tijdens dit college ingaan op gezag en omgang.

EURO 325,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31mei2018
Kasteel Waardenburg
donderdag07juni2018
Kasteel Waardenburg

Niet eerder mocht het erfrecht zich in zo veel belangstelling verheugen dan nu het geval is. Dat het erfrecht inmiddels een volwaardig rechtsgebied binnen de advocatuur is, moge al blijken uit de oprichting van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland.

De verwachting is dat het aantal erfrechtelijke geschillen de komende jaren nog sterker zal stijgen. De cursus Procederen in erfrechtzaken is uniek in Nederland. Twee doorgewinterde erfrechtadvocaten behandelen allerhande erfrechtelijke procedures en voorzien u van de nodige tips en trucs en do’s en dont’s.

EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31mei2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag31mei2018
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag08juni2018
Kasteel Waardenburg

Het personen- en familierecht is een dynamisch rechtsgebied waarin veel innovatieve ontwikkelingen plaatsvinden. In deze actualiteitencursus zal door prof. mr. dr. L.M. Coenraad (hoogleraar Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam) aandacht worden besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van het personen- en familierecht.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13juni2018
0930
-
1145
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag15juni2018
1500
-
1715
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19juni2018
0900
-
1000
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19juni2018
1015
-
1115
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag03juli2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze cursus krijgt u in twee dagen op twee gebieden een verdieping.

Dag 1: Actualiteiten Erfrecht

Bepaalde erfrechtelijke figuren worden op deze dag uitgediept. Zo is er aandacht voor de levensverzekering in het erfrecht, het bewind en de tweetrapsmaking. Ook krijgt het echtscheidingstestament aandacht en wordt gekeken achter de schermen van de langstlevende-testamentenpraktijk. Vanzelfsprekend wordt de actualiteit niet vergeten en de meest recente jurisprudentie.

Dag 2:  Verdeling en procederen over de verdeling

Het beslissende moment in elke erfrechtkwestie is het moment van verdeling van de nalatenschap. Niet alleen voor de erfgenamen is dat spannend, maar ook voor de in verdelingskwesties procederende advocaat. Procederen over de verdeling van de nalatenschap is niet eenvoudig. In deze cursusdag worden de meest voorkomende problemen en valkuilen besproken en worden aan de hand van concrete casus tips en trucs gegeven die in verdelingsprocedures direct toepasbaar zijn.

EURO 795,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21juni2018
Kasteel Waardenburg

Mr. A.N. Labohm, senior raadsheer Hof Den Haag zal met u de aandachtspunten voor de adviespraktijk van de notaris en de advocaat met betrekking tot de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen bespreken.

EURO 325,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26juni2018
Kasteel Waardenburg

Prof. dr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen zal tijdens dit college ingaan op het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26juni2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05juli2018
1500
-
1600
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05juli2018
1615
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag06juli2018
0900
-
1000
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag06juli2018
1600
-
1700
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11september2018
1200
-
1415
EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11september2018
1500
-
1715
EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09oktober2018
Kasteel Waardenburg

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

EURO 595,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09oktober2018
1500
-
1600
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag09oktober2018
1615
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag12oktober2018
Kasteel Waardenburg

Mr. P.A.M. Penders, senior rechter Rechtbank Oost-Brabant zal tijdens dit college ingaan op curatele, bewind en mentorschap boek 1.

EURO 325,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09november2018
1200
-
1300
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag09november2018
1315
-
1415
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11december2018
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag11december2018
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13maart2018
1300
Eigen werkplek


Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • ‘Contrair gedrag’ in lagere rechtspraak
 • Postrelationele solidariteit: art. 4:4 BW
 • Verknochte schulden?
 • Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht en oude huwelijken: overgangsrecht
 • Vergoedingsrechten en uitsluitingsclausule?
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag13maart2018
1145
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Testamentaire last en vervreemding
 • Legaten, zuivere aanvaarding, vermindering en legitieme
 • Verdeling tijdens vereffeningsprocedure in praktijk
 • Postrelationele solidariteit
 • Schenking en legitimaris
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag08maart2018
1545
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen bespreken op het gebied het Huwelijksvermogensrecht.

 • Beperkte gemeenschap
 • Amsterdams verrekenbeding gemeenschap van goederen: De beleggingsvisie en bewijsregels
 • Vervalt het vervalbeding in huwelijkse voorwaarden altijd
 • Het rijtje van vijf in het huwelijksvermogensrecht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag08maart2018
1130
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen bespreken op het gebied van Huwelijksvermogensrecht.

 • Boek 1 BW, titel 6, titel 7 en titel 8
 • Boek 3 BW, titel 7 (gemeenschap)
 • IPR-regels
 • Pensioen, Wet verevening pensioenrecht bij scheiding, Pensioenwet
 • Bijzondere status van echtgenoot elders in wetgeving: personen-en familierecht, erfrecht, huurrecht, levensverzekering, faillissement, (fiscaal en strafrecht)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag08maart2018
0900
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) en mr. F.M.H. Hoens (docent en onderzoeker Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner) zullen het Huwelijksvermogensrecht inclusief personen- en familierecht bespreken.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag07maart2018
1145
Eigen werkplek

Mr. C.M.C.J. van der Sprong (advocaat KZO | 013 Advocaten) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van alimentatie (be)rekenen in de praktijk.

 • Het gebruik van de Trema normen
 • (ontwikkelingen) kinderalimentatie c.q. eigen aandeel kosten kinderen
 • Stappen
 • Co-ouderschap en alimentatie
 • Samenloop onderhoudsverplichtingen / samengestelde gezinnen
 • Partneralimentatie en actualiteiten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag20februari2018
0945
Eigen werkplek

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam) zal onderstaande onderwerpen met u behandelen op het gebied van De bijzondere curator.

 • Richtlijn Benoeming Bijzondere Curator o.g.v. Art. 1:212 BW
 • Wet herziening partneralimentatie
 • Clausulering van het contact/omgang na ouderdoding
 • Aanbevelingen in het Rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
donderdag15februari2018
1215
Eigen werkplek

Drs. I.G.R. Henar (GZ en kinder- en jeugdpsycholoog en familiemediator) zal onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Mediation.

 • Wat is mediation
 • Familie Mediation:historie-cijfers-kenmerken
 • Psycholoog-mediator
 • Nieuwe ontwikkelingen: gezinsadvocaat
 • Ouderschap na scheiding –Ouderschapsplan
 • Positie minderjarige kind
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

IPR

2
donderdag15februari2018
1000
Eigen werkplek

Mr. dr. A.R. van Maas de Bie (advocaat VMBS Advocaten) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Internationaal Privaatrecht.

 • Internationale echtscheiding
 • Huwelijksontbinding
 • Alimentatie
 • Huwelijksvermogensrecht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag14februari2018
1200
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Echtscheidingsprocesrecht.

 • De nieuwe aanbevelingen van het LOVF met betrekking tot het ouderschapsplan
 • Niet-ontvankelijkheid echtscheiding en voorlopige voorzieningen
 • De looptijd van voorlopige voorzieningen
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag14februari2018
0900
Eigen werkplek

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van familieprocesrecht.

Onderwerpen:

 • Hoor en wederhoor
 • Dagvaarding of verzoekschrift
 • Verzoeker, belanghebbende, informant
 • Procespositie minderjarige
 • Oproeping en betekening
 • Indienen van stukken
 • Gezag van gewijsde
 • Bewijsrecht

Jurisprudentie:

Hoor en wederhoor; beginselen van procesrecht

 • Hoge Raad 29 januari 2010, LJN BK5014, NJ 2010, 68,RFR 2010, 42 (Had het hof uit het niet verschijnen van partijen mogen concluderen dat partijen niet volharden in hun standpunten?)
 • Hoge Raad 7 december 2007, LJN BB 9613, RFR 2008, 26 (Mogen te laat bij het Hof binnengekomen financiële stukken zonder beoordeling worden teruggestuurd?)
 • Hoge Raad 9 maart 2012, LJN BU9204 (Procesrechtelijke status van producties)
 • Hoge Raad 10 augustus 2012, LJN BW5867 (gebruik stukken uit eerdere procedure; hoor en wederhoor)
 • Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:493 (wijziging eis slechts beperkt door goede procesorde en (in hoger beroep:) twee conclusie-regel)

Belanghebbendenbegrip

 • Hoge Raad 23 januari 2009, LJN BG5072, RFR 2009, 41 (Is de vennootschap waar de man directeur-grootaandeelhouder is belanghebbende bij zijn scheidingsprocedure?)
 • Hoge Raad 21 mei 2010, LJN BL7043 (Is broer belanghebbende in uithuisplaatsingszaak?)
 • Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3641(belanghebbenden bij ontkenning vaderschap)
 • Hoge Raad 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2665 (ouder zonder gezag geen belanghebbende in OTS-zaak)
 • Hoge Raad 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1748 (Belanghebbende bij machtigingsprocedure curatele)
 • Hof Den Bosch 5-10-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4271 (Prejudiciële vragen belangh. bij gezagsbeëindiging)

Procespositie minderjarigen

 • Hoge Raad 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1084 (wanneer kan worden afgezien van kindgesprek?)
 • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535 ( kind is belanghebbende, mogelijke rol van bijzondere curator)
 • Hoge Raad 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1409, RFR 2015/106 (processuele positie minderjarige in eerste aanleg en hoger beroep)
 • Hoge Raad 3-2-2017, ECLI:NL:HR:2017:158 (verplichte procesvertegenwoordiging van minderjarige)

Diversen

 • Hoge Raad 19 november 1982, LJN AG4483, NJ 1983, 494 (status van aan echtscheidingsbeschikking aangehecht convenant; verschaffen executoriale titel)
 • Hoge Raad 2 mei 2003, NJ 2003, 467 (In zaken van levensonderhoud verzoekschriftprocedure dwingend voorgeschreven)
 • Hof Den Bosch, 19 juni 2012, LJN: BW9156, (gezag van gewijsde; aan beschikking gehecht convenant vernietigbaar?)
 • Hoge Raad 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ0159 (verweertermijn in alimentatiezaken, 801 Rv)
 • Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:HR:2013:CA0356 (alimentatie en gezag van gewijsde)
 • Hoge Raad 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2109 (alimentatie en gezag van gewijsde)
 • Hoge Raad 5 sept. 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632 (maatstaf beoordeling verzoek om contra-expertise ex 810a lid 2 Rv)
 • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533 (art. 223 Rv ook van toepassing in verzoekschriftprocedure)
 • Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 (regel omtrent toelaatbaarheid stukken in vreemde taal)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag02februari2018
1615
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht.

 • Huwelijksvermogensrecht en schenking: geen successierechtelijke nieuwigheden?
 • Schenking of voldoening aan een natuurlijke verbintenis?
 • Huwelijkse voorwaarden en vormvoorschriften
 • IPR, uitsluitingsclausule, EVRM en nieuw huwelijksvermogensrecht
 • Huwelijkse voorwaarden en dwaling
 • Ontwikkelingen in het Turkse familierecht
 • Verrekenbeding en rente
 • Overgangsrecht huwelijksvermogensrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag02februari2018
1500
Eigen werkplek

Prof. dr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) zal onderstaande onderwerpen met u behandelen op het gebied van Erfrecht.

 • Tweetrapsmakingen en dwingendrechtelijke bepalingen
 • Verzorgd achterblijven of ongestoord voortleven?
 • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht: vooralsnog geen successierechtelijke nieuwigheden
 • Berusten in onterving en curatele/bewind
 • Art. 4:194a BW in de praktijk
 • Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht (LOVCK&T): Handleiding erfrechtprocedures
 • Legitieme en rente
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite