04

De EU Dienstenrichtlijn en de gevolgen voor het Nederlands bestuursrecht

Cursus Dienstenrichtlijn en de grote impact op het Nederlands bestuursrecht

Op 30 januari 2018 heeft het Europees Hof van Justitie zich in twee Nederlandse zaken (C-360/15 en C-31/16) uitgesproken over het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn. Het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn is zeer ruim. Op 20 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de zaak Appingedam. De brancheringsregels in het bestemmingsplan moeten beter worden onderbouwd. De Dienstenrichtlijn stelt hoge eisen aan de regulering van detailhandel.

Alle nationale wetgeving die betrekking heeft op dienstverlening of detailhandel dient aan de Dienstenrichtlijn te worden getoetst. Dit geldt ook voor ruimtelijke voorschriften zoals bestemmingsplannen, provinciale verordeningen en gemeentelijke apv’s . Leges voor de aanleg van glasvezelkabels vallen echter buiten het bereik van de richtlijn.

 

De nationale rechtspraak zal naar aanleiding van het arrest op verschillende punten moeten worden aangepast. Supermarkten, schoenenwinkels en bouwmarkten kunnen zich nu wel op de Dienstenrichtlijn beroepen. Dit betekent dat (decentrale) overheden regelgeving die betrekking heeft op detailhandel dienen te toetsen aan de Dienstenrichtlijn. Het maakt daarbij geen verschil of een Nederlandse onderneming zich op de normen in de richtlijn beroept, of een onderneming uit een andere lidstaat. Ook worden er hogere eisen gesteld aan vergunningstelsels.

De EU Dienstenrichtlijn bouwt voort op het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging. De richtlijn bepaalt onder andere onder welke voorwaarden een vergunningstelsel geoorloofd is en welke eisen absoluut niet aan dienstverrichters mogen worden opgelegd. De Dienstenrichtlijn vormt dus een belangrijke toetsingsmaatstaf voor de nationale rechter.

Inmiddels blijkt dat deze richtlijn geldt in de detailhandelssector en in de rondvaartbotensector met grote gevolgen voor de vergunningstelsels. Toch rijzen in de praktijk genoeg vragen: wat is de exacte werkingssfeer van de richtlijn ? Moet er sprake zijn van een grensoverschrijdende situatie of is de richtlijn ook van toepassing in zuiver interne situaties? Kunnen burgers direct een beroep doen op deze artikelen van de richtlijn? Hoe werkt de Dienstenrichtlijn door in het omgevingsrecht ? Welke eisen worden aan de overheid gesteld tav de evenredigheid ? Op welke wijze kunnen overheden de evenredigheid onderbouwen ?

Doelgroep

Advocaten en bedrijfsjuristen

Spreker

mr. A. Pahladsingh

mr. A. Pahladsingh

jurist Raad van State, rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam

Onderwerpen

  • Dienstenrichtlijn, opzet en verboden: relatie tot vrij verkeer;
  • Rechtspraak Hof van Justitie over de Dienstenrichtlijn en
  • Blik op Nederland: Dienstenwet en rechtspraak hoogste bestuursrechters over de Dienstenrichtlijn
PE punten
04
Kosten
EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Extra informatie

De cursus heeft ook plaatsgehad op 29 maart 2018. De cursus is toen beoordeeld zeer goed beoordeeld met een gemiddelde van 9,6. De docent is zelfs gewaarderd met een 10!

website by Primosite