4

De Mondelinge behandeling (Comparitie)

"De comparitie heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal 'rechtsmoment'. De wetgever bestempelt de mondelinge behandeling inmiddels als het hart van de civiele procedure, onder leiding van een regie-voerende rechter (idealiter aan de hand van een zittingsagenda). Primair in het leven geroepen voor het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een schikking, is de comparitie thans ingebed in een sterk verander(eren)d krachtenveld: een tweede schriftelijke ronde zal immers doorgaans niet meer aan de orde zijn, terwijl e.e.a. zich afspeelt tegen de achtergrond van de informatie- en waarheidsplicht van artikel 21 Rv., terwijl artikel 30k lid 2 NRv de mogelijkheid oppert van het meteen horen van getuigen en partijdeskundigen, waarbij bovendien de kans bestaat dat de rechter ex artikel 30p NRv meteen mondeling eindvonnis wijst".

Al met al moge duidelijk zijn dat de mondelinge behandeling specifieke vaardigheden vergt en haar schaduw vooruit werpt. Tijdens deze cursus wordt stil gestaan bij de inkleding van de procesvoering-nieuwe-stijl, waarbij centraal staat de vraag met welke taakopvatting de rechter anno 2019 de zitting ingaat en welke sturing u daar als raadsman aan kunt geven.

Doelgroep

Advocaten en (bedrijfs)juristen

Spreker

mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Onderwerpen

  • De inkleding van de procesvoering-nieuwe-stijl
  • Taakopvatting van de rechter anno 2019
  • Welke richting/sturing geeft u als raadsman
PE punten
4
Kosten
EURO 265,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite