6

De blunders (in het burgerlijk procesrecht)

Twee raadsheren en een rechter zullen opbouwende kritiek geven over de meest voorkomende "blunders" van advocaten tijdens een procedure en met u doornemen hoe ze voorkomen hadden kunnen worden.

Sprekers

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

mr. T.R. Hidma

mr. T.R. Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

prof. mr. G. van Rijssen

prof. mr. G. van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Onderwerpen

Mr. de Bie, zal de blunders bij de verzoekschriftprocedure met u behandelen.

In deze praktijkgerichte bijeenkomst komen de meest voorkomende blunders die een advocaat in de verzoekschriftprocedure kan maken aan de orde. Ook zal aandacht worden besteed aan toekomstige ontwikkelingen. De verzoekschriftprocedure heeft een eigen karakter dat nog al eens wordt miskend. De rol van de rechter is een andere dan die in de dagvaardingsprocedure. Doordat de wettelijke regeling van de verzoekschriftprocedure beperkt van omvang is, spelen de eisen van een goede procesorde een grotere rol. Wie teveel uitgaat van de bekendere regels voor de dagvaardingsprocedure kan onaangenaam worden verrast. Wat zijn de do’s, en vooral: wat zijn de don’ts?

Mr. Hidma, zal misstappen behandelen in het bewijs en in eerste aanleg KG.

"Over gelijk hebben en gelijk krijgen"
Eerste lijns-rechtspraak betekent: "we need stories!" Voor de goede verstaander, drie dingen doen ertoe. Inderdaad, stelplicht, stelplicht en stelplicht. Gelukkig helpt dan het andere adagium, "de wet is uw vriend!" Maar wie moet nu welk verhaal onderbouwen en van handen en voeten voorzien? En realiseert u zich dat onder KEI op dit vlak weinig of geen herkansingen bestaan? (in ieder geval minder dan thans het geval is). Aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie worden de do's en dont's ingescherpt en voorkomt u ook dat de rechter blundert door de 'verkeerde' partij gelijk te geven... 

Prof. mr. van Rijssen, zal blunders in hoger beroep: termijnen, grieven en bewijsaanbod behandelen.

Het grievenstelsel en het bewijsaanbod in Hoger Beroep zijn bananenschillen waarover menigeen uitglijdt. In dit onderdeel wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gewaarschuwd tegen deze gevaren en wordt besproken hoe kan worden voorkomen dat door dergelijke uitglijders de zaak in Hoger Beroep niet tot zijn recht komt.

PE punten
6
Kosten
EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Maximum aantal deelnemers:
24

website by Primosite