6

De civiele vordering in het strafproces

De verruiming van de rechten van slachtoffers in het strafproces hebben grote gevolgen voor de strafrechtpraktijk.

Niet alleen kost een strafzaak hierdoor vaak veel meer tijd en staat de strafrechter voor de steeds complexere taak om alle betrokken belangen op zorgvuldige wijze te bewaken, maar ook voor advocaten zijn de uitdagingen groot. Dat geldt zowel voor de advocaten die verdachten bijstaan, als voor hen die slachtoffers bijstaan.

Tussen het klassieke strafrecht en het klassieke civielrecht ontstond in de loop van een aantal jaren een nieuw gebied dat niet altijd even helder is, gekenmerkt door de afwezigheid van doeltreffende procesregels. Hoe ga je hiermee om ter terechtzitting? Hoe kun je nog effectief zijn? En vooral, hoe bereid je je cliënt voor? Want de onvoorspelbaarheid van de civielrechtelijke vordering in het strafprocesrecht wordt als groot ervaren.

Deze praktijkgerichte cursus is gericht op vergroting van inzicht in het speelveld van de civiele vordering in het strafproces. Daartoe zal uiteraard worden ingegaan op regelgeving en jurisprudentie. Maar vooral zal aandacht worden besteed aan praktijkvoorbeelden die zich ter terechtzitting voordoen, waarbij nadrukkelijk ruimte is voor een interactieve houding van de deelnemers. 

Doelgroep

Advocaten

Spreker

mr. P.C. Quak

mr. P.C. Quak

senior rechter Rechtbank Gelderland

Onderwerpen

  • Vergroting van inzicht in de behandeling van de civiele vordering ter terechtzitting
  • Regelgeving en jurisprudentie
  • Praktijkvoorbeelden
PE punten
6
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite