Academie voor de Rechtspraktijk
De effectiviteit van de kleine lettertjes en elektronisch contracteren

Korte omschrijving

Kleine lettertjes hebben grote gevolgen! En is een elektronisch contract rechtsgeldig en bindend?

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Elektronisch contracteren is in de eerste plaats ook gewoon contracteren, maar toch zijn er enige bijzonderheden. Bijvoorbeeld hoe functioneren de algemene verbintenisrechtelijke leerstukken in een digitale context? Verder zijn er enige bijzondere regels en met name in een b2c-verhouding gelden vele gedetailleerde en dwingendrechtelijke bepalingen. Tijdens deze cursus zal met name ingegaan worden op de specifieke regels die gelden bij elektronisch contracteren, zoals informatieplichten, het herroepingsrecht binnen de bedenktijd, elektronische algemene voorwaarden, schriftelijkheids-vereisten en elektronische handtekeningen.

Sprekers

dr. C. Jeloschek
dr. C. Jeloschek

advocaat Kennedy Van der Laan

mr. drs. J.H.M. Spanjaard
mr. drs. J.H.M. Spanjaard

advocaat Facilylaw

Onderwerpen

Effectiviteit van kleine lettertjes

Elektronisch contracteren

Praktische informatie

Aantal dagen:1
NOvA punten:6
Kosten (hele scholing):EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau:Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:25