6

De effectiviteit van de kleine lettertjes en elektronisch contracteren

CURSUS IS VOLGEBOEKT!!!

Kleine lettertjes hebben grote gevolgen! En is een elektronisch contract rechtsgeldig en bindend?

Elektronisch contracteren is in de eerste plaats ook gewoon contracteren, maar toch zijn er enige bijzonderheden. Bijvoorbeeld hoe functioneren de algemene verbintenisrechtelijke leerstukken in een digitale context? Verder zijn er enige bijzondere regels en met name in een b2c-verhouding gelden vele gedetailleerde en dwingendrechtelijke bepalingen. Tijdens deze cursus zal met name ingegaan worden op de specifieke regels die gelden bij elektronisch contracteren, zoals informatieplichten, het herroepingsrecht binnen de bedenktijd, elektronische algemene voorwaarden, schriftelijkheids-vereisten en elektronische handtekeningen.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandjuristen
Overheidsjuristen

Sprekers

mr.dr. M.Y. Schaub

mr.dr. M.Y. Schaub

universitair docent privaatrecht VU Amsterdam

mr. G.J. Rijken

mr. G.J. Rijken

senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden

Onderwerpen

Elektronisch contracteren

  • Informatieplichten en andere eisen bij elektronisch contracteren
  • Elektronische algemene voorwaarden
  • Herroepingsrecht binnen de bedenktijd

Effectiviteit van kleine lettertjes

  • Aanvaarding
  • Informatieplicht
  • Inhoudstoetsing (Boek 6, Boek 7, de 1-2-3-methode, ambtshalve toetsing)
  • Via een stappenplan naar nieuwe, rechtens houdbare exoneratiebedingen.
PE punten
6
Kosten
EURO 395,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

website by Primosite