Academie voor de Rechtspraktijk
De vordering in kort geding

Korte omschrijving

In dit webinar krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in kort geding. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die de wet biedt, de haalbaarheid en bepaaldbaarheid van de vordering en de (on)mogelijkheid tot tenuitvoerlegging daarvan.

Spreker

mr. P. de Bruin
mr. P. de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW