6

De zieke werknemer

De positie van de zieke en arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsrecht was, is en blijft ingewikkeld. De Wet Werk en Zekerheid heeft die rechtspositie er niet eenvoudiger op gemaakt en ook nieuwe vragen en problemen in het leven geroepen.

Hoe zit het met de scheidslijn tussen ‘echte’ arbeidsongeschiktheid en situatieve arbeidsongeschiktheid? Hoe om te gaan met de re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer? Wanneer kan een loonsanctie door de werkgever worden opgelegd? Onder welke omstandigheden kan de arbeidsovereenkomst met de zieke en arbeidsongeschikte werknemer beëindigd worden? Hoe om te gaan met de loonsanctie van het UWV?

Tijdens deze cursus zal kantonrechter mr. E.W. de Groot met u de verschillende vragen, ontwikkelingen en (recente) rechtspraak bespreken. De nadruk ligt op samen met u. We werken met een kleine groep wat betekent dat er ruimte is voor discussie.

Door het volgen van deze praktijkgerichte cursus krijgt en houdt u als advocaat (meer) grip op deze ingewikkelde materie.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. E.W. de Groot

mr. E.W. de Groot

kantonrechter Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem), tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Onderwerpen

  • Loonbetaling en ziekte
  • Opzegverbod tijdens ziekte
  • Ontslagname en ziekte
  • Ontbinding en ziekte
  • Ontslag op staande voet en ziekte
  • Ernstige verwijtbaarheid en ziekte
  • Loonsanctie werkgever
  • Loonsanctie UWV
  • ‘Slapend dienstverband’
  • Situatieve arbeidsongeschiktheid
PE punten
6
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

website by Primosite