4

Derden in het vermogensrecht en meer partij-verhoudingen in ZWOLLE

In het vermogensrecht komt aan de ‘derde’ een bijzondere positie toe. Derden zijn vaak betrokken bij contractuele verhoudingen waardoor zij onderdeel gaan uitmaken van de rechtsverhouding. Een klassiek voorbeeld is de derdenwerking van een exoneratieclausule maar meer recent en indringender: de zorgplicht van banken jegens derden, de zorgplicht van de accountant jegens derden en in de lagere jurisprudentie komt tegenwoordig ook de zorgplicht van de verzekeraar jegens derden (de feitelijk belanghebbende bij de uitkering) aan de orde.

In deze cursus worden deze zorgplichten jegens derden in kaart gebracht. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe een ‘derde’ zich tot direct-belanghebbende kan ‘promoveren’ waardoor hij onder het beschermingsbereik van een rechtsnorm valt. In dit verband wordt de samenhang tussen de derde en de relativiteitsleer inzichtelijk gemaakt.

Ten slotte is er aandacht voor de meerpartijen verhoudingen en het derdenbeding (6:213 lid 2 en 6:253 BW). Aan deze voor de praktijk belangrijke leerstukken wordt in de literatuur (te) weinig aandacht besteed. In de lacune beoogt deze cursus te voorzien.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen

Spreker

mr. dr. L. Reurich

mr. dr. L. Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Onderwerpen

  • Zorgplichten jegens derden
  • Direct-belanghebbende
  • Samenhang tussen de derde en de relativiteitsleer
  • Meerpartijen verhoudingen en het derdenbeding
PE punten
4
Kosten
EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
24

Extra informatie

CURSUSLOCATIE
Dommerholt Advocaten Zwolle, Govert Flinckstraat 1, Zwolle

 

website by Primosite