2

Echtscheidingsprocesrecht (incl. Hoger Beroep)

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Echtscheidingsprocesrecht.

Onderwerpen:

 • Typen verzoeken
 • Over te leggen stukken
 • Rechtskarakter ouderschapsplan
 • Verweerschrift
 • Appellabiliteit bij echtscheiding
 • Grievenstelsel

Jurisprudentie:

Echtscheidingsprocesrecht

 • Hoge Raad 19 november 1982, LJN AG4483, NJ 1983, 494 (status van aan echtscheidingsbeschikking aangehecht convenant; verschaffen executoriale titel)
 • Hoge Raad 16 november 1990, NJ 1992, 84 (stukken voorl. voorzieningen maken deel uit van echtscheidingsgeding)
 • Hoge Raad 15 oktober 1993, LJN: ZC1099, NJ 1994, 63 (gebruiksvergoeding bij voorlopige voorziening m.b.t. echtelijke woning mogelijk)
 • Hoge Raad 7 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5410 (nevenvoorzieningen kunnen in elke fase echtscheidingsgeding worden verzocht)
 • Hoge Raad 23 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0201 (nevenvoorzieningen kunnen in elke fase echtscheidingsgeding worden verzocht)
 • Hoge Raad 2 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2881 (herstel band echtscheiding en nevenvoorzieningen)
 • Hoge Raad 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7513 (herstel band echtscheiding en nevenvoorzieningen)
 • Hoge Raad 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1258 (termijn 1:163 lid 3 BW)
 • Hoge Raad 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW2249 (in appel niet terugkomen op verzochte echtscheiding)
 • Hof Amsterdam 26 april 2016,ECLI:NL:GHAMS:2016:1642 (art. 223 Rv niet van toepassing in es-procedure; geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen mbt minderjarigen. Uitleg van artikel 826 lid 1 Rv.)
 • Hoge Raad 12 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:31 (ontbreken rechtsmacht echtscheidingsverzoek staat niet in de weg aan bevoegdheid treffen nevenvoorzieningen)

Hoger beroep

 • Hoge Raad 12 september 2008, LJN BD7077, RFR 2008, 119 (appellabiliteit: voorl. omgangsregeling is eindbeschikking)
 • Hoge Raad 25 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7139 (appellabiliteit: voorl. alimentatie als tussenbeschikking)
 • Hoge Raad 3 januari 2012, LJN BV0541(appellabiliteit; voorlopige omgangsregeling bestaande in proefcontacten bij de Raad: deelbeschikking of tussenbeschikking?)
 • Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV2507, RFR 2012, 63 (appellabiliteit: voorl. alimentatie als eindbeschikking)

Spreker

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Onderwerpen

 • De nieuwe aanbevelingen van het LOVF met betrekking tot het ouderschapsplan
 • Niet-ontvankelijkheid echtscheiding en voorlopige voorzieningen
 • De looptijd van voorlopige voorzieningen
Datum
14 februari 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite