2

Echtscheidingsprocesrecht (incl. Hoger Beroep)

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van Echtscheidingsprocesrecht.

Onderwerpen:

 • Typen verzoeken
 • Over te leggen stukken
 • Rechtskarakter ouderschapsplan
 • Verweerschrift
 • Appellabiliteit bij echtscheiding
 • Grievenstelsel

Jurisprudentie:

Echtscheidingsprocesrecht

 • Hoge Raad 19 november 1982, LJN AG4483, NJ 1983, 494 (status van aan echtscheidingsbeschikking aangehecht convenant; verschaffen executoriale titel)
 • Hoge Raad 16 november 1990, NJ 1992, 84 (stukken voorl. voorzieningen maken deel uit van echtscheidingsgeding)
 • Hoge Raad 15 oktober 1993, LJN: ZC1099, NJ 1994, 63 (gebruiksvergoeding bij voorlopige voorziening m.b.t. echtelijke woning mogelijk)
 • Hoge Raad 7 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5410 (nevenvoorzieningen kunnen in elke fase echtscheidingsgeding worden verzocht)
 • Hoge Raad 23 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0201 (nevenvoorzieningen kunnen in elke fase echtscheidingsgeding worden verzocht)
 • Hoge Raad 2 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2881 (herstel band echtscheiding en nevenvoorzieningen)
 • Hoge Raad 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7513 (herstel band echtscheiding en nevenvoorzieningen)
 • Hoge Raad 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1258 (termijn 1:163 lid 3 BW)
 • Hoge Raad 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW2249 (in appel niet terugkomen op verzochte echtscheiding)
 • Hof Amsterdam 26 april 2016,ECLI:NL:GHAMS:2016:1642 (art. 223 Rv niet van toepassing in es-procedure; geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen mbt minderjarigen. Uitleg van artikel 826 lid 1 Rv.)
 • Hoge Raad 12 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:31 (ontbreken rechtsmacht echtscheidingsverzoek staat niet in de weg aan bevoegdheid treffen nevenvoorzieningen)

Hoger beroep

 • Hoge Raad 12 september 2008, LJN BD7077, RFR 2008, 119 (appellabiliteit: voorl. omgangsregeling is eindbeschikking)
 • Hoge Raad 25 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7139 (appellabiliteit: voorl. alimentatie als tussenbeschikking)
 • Hoge Raad 3 januari 2012, LJN BV0541(appellabiliteit; voorlopige omgangsregeling bestaande in proefcontacten bij de Raad: deelbeschikking of tussenbeschikking?)
 • Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV2507, RFR 2012, 63 (appellabiliteit: voorl. alimentatie als eindbeschikking)

Spreker

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Onderwerpen

 • De nieuwe aanbevelingen van het LOVF met betrekking tot het ouderschapsplan
 • Niet-ontvankelijkheid echtscheiding en voorlopige voorzieningen
 • De looptijd van voorlopige voorzieningen
Datum
14 februari 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite