6 Vaardigheidspunten

Eendaagse basiscursus Effectief coachen en aansturen in de juridische praktijk

Bent u geïnteresseerd in coaching en wilt u in korte tijd de basisvaardigheden daarvan leren? Bijvoorbeeld omdat u begeleidingstaken hebt, u trusted advisor bent, u cliënten wilt coachen of wilt uitzoeken of u zelf externe coach wilt worden? Deze dagcursus leert u de basis van het coachen. Coaching is de moderne manier van leren en past in deze tijd van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Coaching verbetert prestaties van professionals die gecoacht worden, het vergroot hun zelfvertrouwen en het zorgt voor een prettige werksfeer. Coachvaardigheden en andere leiderschapsskills behoren momenteel dan ook tot de meest gevraagde soft skills. Door u deze soft skills eigen te maken, investeert u vooral óók in uzelf als T-shaped lawyer. De coachende benadering heeft echter nog meer toepassingsmogelijkheden: het is een goed middel om interne communicatie te bevorderen door collegiale coaching en de jurist ‘nieuwe stijl’ kan een coach voor zijn cliënt op niveau zijn, die vooral behoefte heeft aan een legal klankbord, iemand die meedenkt en goede vragen stelt.

Wat leert u?
Na afloop hebt u basiskennis over het instrument coaching opgedaan en heeft u zich een aantal gesprekstechnieken eigen gemaakt. U kunt goede coachvragen stellen en een coachingsgesprek structureren. Ook kunt u een aantal eenvoudige gespreksmodellen toepassen. U kent de feedbackregels en kan tenminste 1 feedbackmodel hanteren.

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-) notarissen, overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, rechters en andere juristen of vergelijkbare professionals, die geïnteresseerd zijn in het instrument coaching en dat willen toepassen in hun werk.

Spreker

mr. R.P.Y. Honig

mr. R.P.Y. Honig

directeur Honig Coaching B.V.

Onderwerpen

  • Inleiding over coaching, de coach en het coachproces. De ruime en enge opvatting van coaching. De essentie en doel van coaching. Waar coach je op en wanneer pas je coaching toe? De structuur van coaching. De verschillen tussen coachen en adviseren en tussen coachen en sturen. Wat kenmerkt een goede coach? Coachstijlen.
  • Communicatie als coachvaardigheid. Communicatie in coaching. Hoe bouw je een relatie op met je coachee? Hoe beïnvloed je de coachee effectief? Specifieke gespreksvaardigheden, coachvragen, LSD-formule.
  • Feedback geven als coachvaardigheid. Inleiding over feedback. De fasen van een feedbackgesprek. Spelregels van feedback geven. Aandachtspunten en tips bij feedback geven. Diverse gespreksmodellen om feedback te structureren.
  • Het structureren van gesprekken. Hoe breng je structuur aan in een coachgesprek? Turbo-coachingsmodel, GROW-model, zelfreflectie-instrument, de STAR-methode.
PE punten
6 Vaardigheidspunten
Kosten
EURO 495,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
15

Extra informatie

Voordelen van deze training:

  • Zeer praktisch en informatief.
  • De hulpmiddelen die worden aangereikt zijn breed toepasbaar en bijvoorbeeld ook in cliëntrelaties, collegiale consultatie of trusted advisory functioneel.
  • De training is een goede basis voor het vak van coach.
  • De specifieke, op de jurist toegesneden, know how bij deze training is als naslagwerk gedurende meerdere jaren zeer bruikbaar.                                                                              
  • Specifieke expertise van de docent op het gebied van begeleiden en coachen in een juridische omgeving in combinatie met de eigen ervaring als partner en patroon op een advocatenkantoor.

website by Primosite