6

Effectief Contracteren

Effectief contracteren
Hoeveel vrijheid biedt de wet partijen bij het opstellen van een overeenkomst? Waar liggen de - niet onderkende- grenzen? Wanneer is de wet een valkuil voor de contractenmaker?  Regelt de overeenkomst alleen de verhouding tussen partijen? Moet de derde erin of juist eruit? Hierbij komen o.a. aan de orde het derdenbeding, de kwalitatieve verplichting en het kwalitatieve recht.

Enkele veel voorkomende contractuele bedingen die bij een "slordige" redactie een valkuil voor de bedinger kunnen zijn of mogelijkheden onbenut laten.

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen WO
Leden rechterlijke macht
Rechtsbijstandjuristen WO

Spreker

mr. dr. H. Wammes

mr. dr. H. Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Onderwerpen

Effectief contracteren
- Het voorbehoud;
- De ontbindende- en opschortende voorwaarde;
- Het boetebeding
- Het proceskostenbeding;

PE punten
6
Kosten
EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping
Maximum aantal deelnemers:
26

website by Primosite