6

Effectief contracteren

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Core business voor de praktijkjurist.

Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/-drafter moet de jurist  -meestal onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

Vanuit de ervaring van de rechter wordt op praktische wijze besproken hoe een contractenmaker effectieve contractsbepalingen kan redigeren. Uiteindelijk moeten contracten worden nagekomen. Welke remedies heeft de schuldeiser? Wanneer is sprake van niet-nakomen? Wanneer is een ingebrekestelling vereist? Hoe effectief is het boetebeding? Staat het geformuleerde voorbehoud aan nakoming in de weg? Al deze vragen worden tijdens de cursus behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat u het geleerde direct kan toepassen in uw praktijk! 

Introductie film:

Mr. H. Wammes heeft kort samengevat waar de cursus over gaat en waarom u er goed aan doet om de cursus te volgen: FILM

NEW: AVDR VERSUS HET RECHTSGEBIEDENREGISTER

Sinds kort heeft u zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA. Dit betekent voor sommige advocaten een forse investering in opleidingskosten en verlies aan declarabele uren. Wij hebben voor u het volgende ontwikkeld:
Al onze klassikale colleges op kasteel Waardenburg zullen kosteloos met webinars worden aangevuld tot 5 PO of 10 PO! DUS GEEN EXTRA KOSTEN. Cursussen met 5 PO punten kosten bij de AVDR Euro 250,-- en cursussen met 10 PO punten kosten Euro 350,--

De vier webinars Actualiteiten contractenrecht worden aan de cursus Effectief contracteren toegevoegd om uw 10 PO te complementeren:
Subabonnement actualiteiten contractenrecht (4 PO)

U dient zich voor dit pakket (webinars) apart in te schrijven. Klik op de hyperlink. Schrijf u in en vul onder het kopje kortingscode de volgende code in:
ORDE10 (niet vergeten anders ontvangt u een factuur).

Doelgroep

Advocaten
(Bedrijfs)juristen
Rechtbijstandsjuristen

Spreker

mr. dr. H. Wammes

mr. dr. H. Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Onderwerpen

Effectief contracteren:

  • Voorbehouden
  • Opschortende- en ontbindende voorwaarden
  • Boetebedingen
  • Derdebedingen

Datum

donderdag08oktober2020
1000
-
1715
Restaurant 3 Zussen, Rijksstraatweg 80, 4194 SL Meteren
PE punten
6
Kosten
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

09.30 - 10.00 uur  Ontvangst
10.00 - 11.30 uur  Een contract exclusief voor partijen of ook voor derden? Enkele valkuilen en boobytraps bij het maken van contracten
11.30 - 11.45 uur  Pauze
11.45 - 13.15 uur  De valkuilen onder controle? Tips & tricks bij het opstellen en beoordelen van commerciële contracten. Aandacht voor o.a. het boetebeding, voorwaarden/voorbehouden, exoneraties en het proceskostenbeding.
13.15 - 14.00 uur   Lunch
14.00 - 16.00 uur   Nakomen en niet nakomen. De ingebrekestelling: a nightmare for lawyers? Trekt de schuldeiser het zwaard of het schild?          
16.00 - 16.15 uur   Pauze
16.15 - 17.15 uur   Vervolg nakomen en niet nakomen met o.a. aandacht voor de klachtplicht, opsporingsbevoegdheid, verrekingsbevoegdheid en schadevergoeding.
17.15 uur Einde programma

LOCATIE

Restaurant 3 Zussen, Rijksstraatweg 80, 4194 SL Meteren

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite