1

Eindigen van de huur van woningen

Mr. E. de Bie (advocaat Hielkema & Co) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

Spreker

mr. E. de Bie

mr. E. de Bie

advocaat Hielkema & Co

Onderwerpen

 • Mogelijkheden om huurovereenkomst te beëindigen
 • Huurovereenkomst voor bepaalde tijd: van rechtswege
 • Opzegging overige huurovereenkomsten
 • Opzegging verhuurder:
  - formaliteiten
  - opzeggingsgronden
 • Opzegging door huurder - formaliteiten
 • Opzeggingsgronden:
  - slecht huurderschap
  - tussenhuur
  - dringend eigen gebruik
  - niet toestemmen redelijk aanbod
  - verwezenlijking bestemmingsplan
  - belangenafweging bij inwoner
 • Verhuiskosten bij opzegging
 • Ontbinding:
  - als door gebreken genot onmogelijk is
  - wegens tekortkoming/sluiting woning
 • Overlijden huurder
 • Wederzijds goedvinden
Datum
9 oktober 2019
PE punten
1
Kosten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite