6

Enquêterecht en Deskundigen in het proces

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

Tijdens het ochtendprogramma komt een aantal procesrechtelijke en materieelrechtelijke thema’s binnen het enquêterecht aan bod. "s Middags bespreekt de docent hoe deskundigen een belangrijke rol spelen in procedures. In veel zaken is specifieke expertise van een deskundige nodig of behulpzaam. 

Doelgroep

Advocaten en bedrijfsjuristen

Sprekers

dr. mr. G.J.H. van der Sangen

dr. mr. G.J.H. van der Sangen

universitair hoofddocent Ondernemings- en Kapitaalmarktrecht Tilburg University

mr. J.W. de Groot

mr. J.W. de Groot

advocaat Houthoff Buruma

Onderwerpen

Ochtend:

  • Toegang tot de enquêteprocedure en de leer van de economische werkelijkheid
  • Doeleinden van de enquêteprocedure en de mogelijkheid de enquêteprocedure in te zetten voor het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen door middel van onmiddellijke en eindvoorzieningen
  • De rol en de juridische positie van onderzoekers en tijdelijke OK-functionarissen
  • Gevolgen van de vaststelling wanbeleid alsmede de samenloop met andere ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals de wettelijke geschillenregeling en een overeengekomen arbitrage

Middag:

  • Welke strategie helpt mijn zaak verder?
  • De deskundige als partij-adviseur
  • Het (voorlopig) deskundigenbericht

Datum

donderdag17januari2019
1000
-
1715
Kasteel Waardenburg
PE punten
6
Kosten
EURO 425,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmeldenprinten

website by Primosite