2

Familieprocesrecht

Mr. A.V.T. de Bie (raadsheer Hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam) zal de volgende onderwerpen behandelen op het gebied van familieprocesrecht.

Spreker

mr. A.V.T. de Bie

mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer in het hof Amsterdam, part time docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Onderwerpen

Onderwerpen:

 • Hoor en wederhoor
 • Dagvaarding of verzoekschrift
 • Verzoeker, belanghebbende, informant
 • Procespositie minderjarige
 • Oproeping en betekening
 • Indienen van stukken
 • Gezag van gewijsde
 • Bewijsrecht

Jurisprudentie:

Hoor en wederhoor; beginselen van procesrecht

 • Hoge Raad 29 januari 2010, LJN BK5014, NJ 2010, 68,RFR 2010, 42 (Had het hof uit het niet verschijnen van partijen mogen concluderen dat partijen niet volharden in hun standpunten?)
 • Hoge Raad 7 december 2007, LJN BB 9613, RFR 2008, 26 (Mogen te laat bij het Hof binnengekomen financiële stukken zonder beoordeling worden teruggestuurd?)
 • Hoge Raad 9 maart 2012, LJN BU9204 (Procesrechtelijke status van producties)
 • Hoge Raad 10 augustus 2012, LJN BW5867 (gebruik stukken uit eerdere procedure; hoor en wederhoor)
 • Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:493 (wijziging eis slechts beperkt door goede procesorde en (in hoger beroep:) twee conclusie-regel)

Belanghebbendenbegrip

 • Hoge Raad 23 januari 2009, LJN BG5072, RFR 2009, 41 (Is de vennootschap waar de man directeur-grootaandeelhouder is belanghebbende bij zijn scheidingsprocedure?)
 • Hoge Raad 21 mei 2010, LJN BL7043 (Is broer belanghebbende in uithuisplaatsingszaak?)
 • Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3641(belanghebbenden bij ontkenning vaderschap)
 • Hoge Raad 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2665 (ouder zonder gezag geen belanghebbende in OTS-zaak)
 • Hoge Raad 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1748 (Belanghebbende bij machtigingsprocedure curatele)
 • Hof Den Bosch 5-10-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4271 (Prejudiciële vragen belangh. bij gezagsbeëindiging)

Procespositie minderjarigen

 • Hoge Raad 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1084 (wanneer kan worden afgezien van kindgesprek?)
 • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535 ( kind is belanghebbende, mogelijke rol van bijzondere curator)
 • Hoge Raad 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1409, RFR 2015/106 (processuele positie minderjarige in eerste aanleg en hoger beroep)
 • Hoge Raad 3-2-2017, ECLI:NL:HR:2017:158 (verplichte procesvertegenwoordiging van minderjarige)

Diversen

 • Hoge Raad 19 november 1982, LJN AG4483, NJ 1983, 494 (status van aan echtscheidingsbeschikking aangehecht convenant; verschaffen executoriale titel)
 • Hoge Raad 2 mei 2003, NJ 2003, 467 (In zaken van levensonderhoud verzoekschriftprocedure dwingend voorgeschreven)
 • Hof Den Bosch, 19 juni 2012, LJN: BW9156, (gezag van gewijsde; aan beschikking gehecht convenant vernietigbaar?)
 • Hoge Raad 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ0159 (verweertermijn in alimentatiezaken, 801 Rv)
 • Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:HR:2013:CA0356 (alimentatie en gezag van gewijsde)
 • Hoge Raad 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2109 (alimentatie en gezag van gewijsde)
 • Hoge Raad 5 sept. 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632 (maatstaf beoordeling verzoek om contra-expertise ex 810a lid 2 Rv)
 • Hoge Raad 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533 (art. 223 Rv ook van toepassing in verzoekschriftprocedure)
 • Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 (regel omtrent toelaatbaarheid stukken in vreemde taal)
Datum
14 februari 2018
PE punten
2
Kosten
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

website by Primosite